3/2015

Mitä digitaalinen jalanjälkesi paljastaa terveydestäsi?

Harri Honko

 

– Ihmisistä kerätyn omamittaus- ja jalanjälkitiedon analysointi ja tietointensiivisten digitaalisten palvelujen lisäarvon luominen on vielä lapsenkengissä, joten työsarkaa riittää, sanoo projektipäällikkö Harri Honko TTY:n signaalinkäsittelyn laitokselta.

 

Ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista kertyy jatkuvasti suuret määrät digitaalista tietoa, jota eri tahot hyödyntävät. Tulevaisuudessa omasta terveyskäyttäytymisestä kertovien tietojen jatkokäyttöä voi kontrolloida henkilökohtaisen MyData-tilin avulla.

Meidän kaikkien terveydestä, elintavoista, kulutustottumuksista ja muista arjen valinnoista kerätään valtavasti tietoa terveydenhuollon rekistereihin, kauppojen, sähköyhtiöiden ja teleoperaattorien asiakasjärjestelmiin sekä käyttämiemme verkkopalveluiden tietokantoihin. Tällä hetkellä me emme juurikaan voi vaikuttaa siihen, miten yritykset ja eri organisaatiot meistä keräämäänsä dataa myöhemmin hyödyntävät.

Monia tilanne huolestuttaa. Asiaan on kuitenkin tulossa parannus: Digital Health Revolution -hanke haluaa parantaa kansalaisten mahdollisuuksia hyödyntää omia tietojaan itse valitsemissaan käyttökohteissa.

– Henkilökohtaisen MyData-tilin avulla kansalaiset pystyvät pian ottamaan esimerkiksi henkilökohtaisten terveystietojensa kontrollin omiin hyppysiinsä, kertoo Digital Health Revolution -hankkeen pääarkkitehti, projektipäällikkö Harri Honko TTY:n signaalinkäsittelyn laitokselta.

Pankkitunnuksilla kiinni omiin terveystietoihin

– Syksyyn 2017 mennessä sosiaali- ja terveysministeriö sekä Kela tuovat kansalaisten käyttöön henkilökohtaisen terveystilin, jonka toteutuksessa toivottavasti käytetään MyData-arkkitehtuurin perusperiaatteita, Honko sanoo.

Tili on palvelu, johon voi tallentaa paitsi sairaalassa tai terveyskeskuksessa tehtyjä diagnooseja ja laboratoriokokeiden tai geenitestien tuloksia, myös erilaisilla laitteilla itse mitattua tietoa, kuten sykearvoja ja liikuntasuoritusdataa.

– Käyttäjä voi antaa luvan tietojensa siirtämiseksi niitä hyödyntävien palveluiden, kuten tämän terveystilin käyttöön. Siirto tapahtuu koneluettavien rajapintojen kautta, Honko selittää.

Kuka saa käyttää digitaalisia tietojasi

Lisäarvoa kuluttajalle tuovat palvelut saattavat Hongon mukaan kuitenkin syntyä nopeammin ja monipuolisempina yksityisen sektorin MyData-palveluihin.

Kuinka syntyy sähköinen terveystarkastus?

Vuoden ja neljä kuukautta kestävän pilottitutkimuksen 120 vapaaehtoista osallistujaa testataan aluksi lukemalla heidän koko genominsa ja ottamalla näytteet heidän suolistomikrobiensa koostumuksesta sekä heidän veriarvoistaan. Sen jälkeen osallistujat alkavat itse mitata hyvinvointiaan sensoreilla. He toimittavat tutkijoille myös perhekuntansa elintarvikeostostiedot, jotka saadaan S-ryhmän ja Keskon rekistereistä. Kaikki tiedot tallennetaan tutkimustietokantaan.

Neljän kuukauden välein laboratorionäytteet uusitaan ja tutkittavat saavat palautetta mitattujen arvojen kehityksestä sekä terveysneuvontaa.

– Data-aineiston pohjalta kehitetään ennustavaa analytiikkaa, jonka avulla voidaan toivottavasti kartoittaa ja ennaltaehkäistä terveysriskejä. Samalla tiedonkeruu tehdään automaattiseksi läpinäkyvän MyData-luvittamisen ja digitaalisten palveluntarjoajien sähköisen yhteistyön avulla, projektipäällikkö Harri Honko kertoo.

Pilottia vetää Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM. TTY:n signaalinkäsittelyn laitoksella analysoidaan osanottajista saatavaa henkilökohtaista terveys- ja käyttäytymisdataa.

 

– MyData-operaattorien tarjoamien palvelujen avulla ihmiset voivat itse valita kuka saa käyttää heistä ja heidän elintavoistaan kerättyä, digitaalisissa palveluissa tuotettua tietoa hyväksi, ja miten. He voivat myös valita kenen he haluavat toimivan myöntämiensä lupien holvinvartijana.

Ihmiset voivat jakaa tietojaan muiden kanssa, antaa niitä kolmansien osapuolien käyttöön pientä rahallista korvausta tai esimerkiksi heille räätälöityjä tuotetarjouksia vastaan, sekä luovuttaa niitä tutkimuskäyttöön.

– Väärinkäytösten estämiseksi tietojen uudelleenkäyttö ja muu hyödyntäminen edellyttää aina kyseisen henkilön antamaa digitaalista suostumusta. MyData-arkkitehtuuri keskittyykin vahvasti suostumustenhallinnan yksinkertaistamiseen. Tässä on kyseessä varsinainen tuottavuusloikka verrattuna yritysten ja yhteiskunnan nykyiseen toimintatapaan, Honko korostaa.

Uusia, ennaltaehkäiseviä terveyspalveluita

Digital Health Revolution -hanke hyödyttää yhteiskuntaa vapauttamalla tietoa, jonka pohjalta rakennetaan uutta, entistä informoidumpaa ja sairauksia ennalta ehkäisevää terveydenhuollon palvelumaailmaa. Honko uskoo sen aikanaan vapauttavan terveydenhuollon resursseja.

– Ihmisten terveyskäyttäytymisestä kerättyjen tietojen perusteella heille pystytään kehittämään uusia ja fiksumpia palveluita. Hyvä esimerkki tästä on lokakuussa 2015 alkava pilottitutkimus, jossa kehitetään tulevaisuuden sähköistä terveystarkastusta.

TTY:n roolina hankkeessa on vetää MyData-arkkitehtuurin ja koneoppimisteknologioiden kehitystyötä. Jatkossa TTY osallistuu henkilö- ja hyvinvointitietojen tiedonsiirron ja luvittamisen protokollien standardointiin.

Digital Health Revolution -hanke:

Kesto: elokuusta 2014 tammikuuhun 2016, haettu kakkosvaihe helmikuusta 2016 vuoteen 2018.
Tekesin rahoittama strateginen tutkimusavaus.

Budjetti 6,5 miljoonaa euroa (2014–2016).
Tekesin rahoitusosuus 70 %, loppu rahoituksesta mukana olevilta tutkimuslaitoksilta.

Tavoitteet: hyödyntää ja jalostaa yksilöstä saatavaa terveystietoa osana personoituja, ennaltaehkäiseviä palveluita, yhdistää systemaattisesti eri lähteistä saatavaa tietoa, siirtää terveystiedon kontrollointi organisaatioilta yksityisille kansalaisille, edistää MyData-pohjaisen liiketoiminnan syntyä, luoda MyData-ekosysteemi.

Mukana kansainvälisesti verkottunut monitieteinen tutkimuskonsortio Oulun, Helsingin ja Lapin yliopistoista, Aalto-yliopistosta, TTY:ltä, VTT:stä ja Kuluttajatutkimuskeskuksesta. Koordinaattorina Oulun yliopiston yhteydessä toimiva Centre for Health and Technology (CHT).

 

Teksti: Leena Koskenlaakso
Kuva: Mika Kanerva

 
Kerro kaverille
Kerro kerro sensorein, ken on meistä tervein?
Kerro kerro sensorein, ken on meistä tervein?
3/2015
Kerro kerro sensorein, ken on meistä tervein?
Ylevän hykerryttävä juhlakantaatti sai ensiesityksensä
Ylevän hykerryttävä juhlakantaatti sai ensiesityksensä
3/2015
Ylevän hykerryttävä juhlakantaatti sai ensiesityksensä
Avajaisviikko Tampereen valoista Kampusfestiin
Avajaisviikko Tampereen valoista Kampusfestiin
3/2015
Avajaisviikko Tampereen valoista Kampusfestiin
Myös työturvallisuutta pitää johtaa
Myös työturvallisuutta pitää johtaa
3/2015
Myös työturvallisuutta pitää johtaa
Tampere3 - tekemistä vaille valmis
Tampere3 - tekemistä vaille valmis
3/2015
Tampere3 - tekemistä vaille valmis
Autolla Nepaliin ja muut toteutuneet unelmat
Autolla Nepaliin ja muut toteutuneet unelmat
3/2015
Autolla Nepaliin ja muut toteutuneet unelmat
Tiedon jakaminen innostaa kemian opettajaa
Tiedon jakaminen innostaa kemian opettajaa
3/2015
Tiedon jakaminen innostaa kemian opettajaa
Paita mittaa sydämen toimintaa
Paita mittaa sydämen toimintaa
3/2015
Paita mittaa sydämen toimintaa
TTY:n historiateos kertoo käytännön ja teorian erottamattomasta liitosta
TTY:n historiateos kertoo käytännön ja teorian erottamattomasta liitosta
3/2015
TTY:n historiateos kertoo käytännön ja teorian erottamattomasta liitosta

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi