2/2015

Joukkoistaminen mullistaa teollisten yritysten toimintatapoja

Hannu Kärkkäinen

 

– Tänä päivänä monet teollisetkin yritykset alkavat huomata joukkoistamisen mahdollisuudet, ja pohtivat kuinka niitä voisi hyödyntää, sanoo professori Hannu Kärkkäinen TTY:n tietojohtamisen tutkimuskeskus Novista.

 

Joukkoistamalla työtehtäviä ulkopuolisille yhteisöille yritykset voivat säästää aikaa ja kustannuksia, ja saada hyvin toimivia ratkaisuja. Joukkorahoituksella voi pienentää tuotekehityksen ja markkinoille tulon riskejä.

Joukkoistamisella tarkoitetaan tehtävän ulkoistamista yrityksen omalta työntekijältä ulkopuoliselle, ennalta määrittelemättömälle ihmisjoukolle avoimen kutsun kautta.

– Työn ulkoistaminen ennalta tuntemattomille tahoille ja henkilöille poikkeaa radikaalisti yritysten perinteisistä toimintatavoista. Mutta se, että joukkoistamisen kautta yrityksellä voi olla kymmenen oman tuotekehittäjän sijasta esimerkiksi 10 000 ulkopuolista tuotekehittäjää, tekee asian kiinnostavaksi yrityksille, sanoo professori Hannu Kärkkäinen TTY:n tiedonhallinnan ja logistiikan laitokselta. Hän työskentelee laitoksen yhteydessä toimivassa tietojohtamisen tutkimuskeskus Novissa.

– Joukkoistamisella tuotetut ratkaisut voivat olla täysin ammattilaistasoisia ja jopa parempia kuin ne, joita yrityksen oma väki pystyisi tuottamaan.

Jo satoja joukkoistamisyhteisöjä

Autolla Nepaliin – Suomen ensimmäinen kokonaan joukkorahoitettu elokuva

Kun TTY:n tietojohtamisen opiskelija ja yrittäjä Mikael Hautala kavereineen lähti elokuussa 2012 automatkalle Nepaliin ja takaisin, tarkoituksena oli tehdä matkasta videopäiväkirja YouTubeen. Jälkikäteen he saivat kuitenkin idean tehdä reissusta elokuva joukkorahoituksella. Tarkoituksena oli saada huomiota paikallisten kastittomien oloille ja lahjoittaa elokuvan lipputulot heidän auttamisekseen.

– Jos saisimme kokoon 25 000 euroa, elokuva tehtäisiin. Jos ei, hanke kuopattaisiin. Rahaa kertyi kaikkiaan 33 000 euroa, Hautala kertoo.

Elokuvalle tehtiin oma Autollanepaliin.fi -verkkosivusto. Sieltä tekijät näkivät suoraan kuinka paljon rahaa kertyi. Suomessa joukkorahoitus on vastikkeellista, joten sijoittajat saivat muun muassa lippuja ennakkonäytökseen.

Vuoden 2014 toiseksi katsotuin dokumenttielokuva

– Elokuvan ensi-ilta oli 28.11.2014. Sitä esitettiin noin 40 teatterissa ympäri Suomen, ja katsojia kertyi yli 15 000. Kaiken kukkuraksi Autolla Nepaliin voitti yleisön suosikkielokuvan Yleisö-Jussi 2014 -palkinnon.

Autolla Nepaliin -projektin avulla on saatu aikaan kaikkiaan seitsemän koulurakennusta kastittomille vuosina 2013–2015. Nepalin suurimman teleoperaattorin Ncellin tuella maahan rakennettiin kaksi uutta koulua, ja projektin rahoilla saatiin käyttökuntoon viisi. Koulujen rakentamisesta ja kunnostamisesta vastasi Fida International -järjestö.

– Joukkorahoituksen saannissa auttaa, jos on jo olemassa fanikunta ja joku kanava. Täysin nollasta lähteminen voi olla haastavaa. Parhaiten joukkorahoitus soveltuu melko pitkällä oleville projekteille, joista puuttuu vielä joku ratkaiseva asia, Hautala vinkkaa.

Autolla Nepaliin -juliste

 

Ensimmäisiä teollisille yrityksille soveltuvia joukkoistamisyhteisöjä oli 2000-luvun alussa perustettu yhdysvaltalainen InnoCentive, jossa sadat tuhannet eri puolilta maailmaa kotoisin olevat ihmiset ratkaisevat vaativia ongelmia muun muassa kemian, biotieteiden, tietotekniikan ja maatalouden aloilta. Suomalainen, globaalisti toimiva Solved on asiantuntijaverkosto, jossa ratkaistaan kestävyyteen liittyviä ongelmia ja suunnitellaan isoja järjestelmiä.

Yksi edistyneimmistä teollisuuden käyttöön soveltuvista yhteisöistä on GrabCAD, johon kuuluu satoja tuhansia CAD-insinöörejä.

– GrabCADia on hyödyntänyt muun muassa Konecranes, joka joukkoisti yhteisön ammattilaisille monimutkaisen teollisuusnosturinsa komponentin ideointia ja konseptointia. Tuloksena oli kymmeniä jopa ammattilaistasoisia ratkaisuja, joiden tekemistä omilla resursseilla olisi joutunut odottamaan jopa kaksi vuotta. Joukkoistamalla omaan ydinosaamiseensa liittymättömiä tehtäviä Konecranes sai myös merkittäviä säästöjä ja markkinoinnillisia hyötyjä, Kärkkäinen kertoo.

Joukkoistamista voidaan Kärkkäisen mukaan hyödyntää lähes kaikissa tuotekehityksen keskeisissä eri vaiheissa suunnittelusta ohjelmistojen testaamiseen. Apua voi hakea myös markkinointiin ja brändäykseen. Periaatteessa lähes kaikki yritysten keskeiset toiminnot olisi nykyään mahdollista joukkoistaa ainakin osittain erilaisten joukkoistamispalveluiden kautta.

Joukkorahoitus pienentää yrityksen riskejä

Joukkorahoitus on tällä hetkellä trendikäs rahoitusmalli, jossa rahoittajina toimii joukko yksityisiä ihmisiä tai sijoittajia. Joukkorahoituspalveluita ovat muun muassa Kickstarter, Invesdor, Mesenaatti ja Vauraus.

– Joukkorahoitusta voidaan käyttää tuotekehitykseen ja markkinoille tuloon liittyvän riskin jakamiseen. Joukkorahoituksen avulla saadun asiakaspohjan kautta yritys voi esimerkiksi osoittaa rahoittajille, että yritykseen tai sen tuotteeseen kannattaa sijoittaa, Kärkkäinen sanoo.

– Esimerkiksi Jolla on hyödyntänyt Indiegogo-palvelua ensimmäisen tablettinsa kehittämisessä. Siten he pystyivät testaamaan kuinka tuotekonsepti otetaan vastaan markkinoilla, ja saivat suuren joukon ihmisiä sitoutumaan ostamaan tuotteen, kun se tulee markkinoille. Tällä tavoin he loivat samalla laajan fanipohjan, jolta he saavat palautetta tuotteesta jo ennen markkinoille laskemista.

Vaatii uudenlaista osaamista

– Kannattaa panostaa paljon siihen, miten joukkoistamishaasteen ohjeet muotoillaan, Kärkkäinen sanoo.

Kehittämishaasteen voi esimerkiksi jättää osin avoimeksi, jotta ei rajoita ratkaisuja liikaa. Toisaalta voi käyttää tarkkojakin ohjeistuksia, kuten General Electric teki joukkoistaessaan lentokonemoottoriin liittyvän turvallisuuskriittisen komponentin kehittämisen. Yritys kertoi joukkoistajille muun muassa sen, kuinka komponentit tullaan testaamaan.

Eri joukkorahoituspalveluilla on omia sääntöjään immateriaalioikeuksista.

– Pitää olla valmis kehittämään uudenlaista osaamista. Voi aloittaa pienemmistä kokeiluista jopa hyvinkin alustavalla tuoteidealla, ja edetä suurempiin ja vaativampiin. Myös se, ettei saa kerättyä tarpeeksi rahoitusta, voi olla yritykselle arvokasta informaatiota – siitä nähdään mikä toimii ja mikä ei.

– Lisäksi kannattaa tietysti miettiä, liittyykö tuotekonseptien kehityksen joukkoistamiseen kilpailullisia riskejä, eli voisiko joku muu omia idean, Kärkkäinen muistuttaa.

Joukkoistamisen tutkimusta TTY:llä

Joukkoistamiseen liittyviä erilaisia arvonluontimalleja on tutkittu osana Tekesin rahoittamaa SOILA (Sosiaalisen median innovatiiviset liiketoiminta- ja arvonluontimallit B2B-verkostossa) -hanketta.

Joukkorahoituksen hyödyntämistä tuotekehityksessä ja sen riskien hallinnassa tutkitaan parhaillaan yhteistyössä Tekesin SPEED (Systemic Paths of Ecosystem Evolution Dynamics) -hankkeen kanssa.

Näissä ja useissa muissa tietojohtamisen tutkimuskeskus Novin hankkeissa tutkitaan kuinka yritysten ulkoisia tietoresursseja (muun muassa asiakkaat, loppukäyttäjät ja partnerit) voidaan hyödyntää innovoinnissa uusilla yhteisöllisillä tavoilla.


Teksti: Leena Koskenlaakso
Kuvat: Virpi Andersin, Autolla Nepaliin/Mikael Hautala

 
Kerro kaverille
Säätiöpääoman tuotoilla rakennetaan tulevaisuutta
Säätiöpääoman tuotoilla rakennetaan tulevaisuutta
2/2015
Säätiöpääoman tuotoilla rakennetaan tulevaisuutta
TTY osallistuu CERNin uuden hiukkaskiihdyttimen käyttövarmuuden suunnitteluun
TTY osallistuu CERNin uuden hiukkaskiihdyttimen käyttövarmuuden suunnitteluun
2/2015
TTY osallistuu CERNin uuden hiukkaskiihdyttimen käyttövarmuuden suunnitteluun
VTT ja TTY mukaan fuusioenergian robotiikkasopimukseen
VTT ja TTY mukaan fuusioenergian robotiikkasopimukseen
2/2015
VTT ja TTY mukaan fuusioenergian robotiikkasopimukseen
Aurinkosähköä älyverkkoon
Aurinkosähköä älyverkkoon
2/2015
Aurinkosähköä älyverkkoon
Nanosellusta uusia markkinoita
Nanosellusta uusia markkinoita
2/2015
Nanosellusta uusia markkinoita
Luotettavan tietokoneohjelman tekeminen on mahdollista, mutta ei kannata
Luotettavan tietokoneohjelman tekeminen on mahdollista, mutta ei kannata
2/2015
Luotettavan tietokoneohjelman tekeminen on mahdollista, mutta ei kannata
LUMATE-tiedekerhosta wau-fiiliksiä
LUMATE-tiedekerhosta wau-fiiliksiä
2/2015
LUMATE-tiedekerhosta wau-fiiliksiä
Pelitutkija kehittää uusia menetelmiä matematiikan oppimiseen
Pelitutkija kehittää uusia menetelmiä matematiikan oppimiseen
2/2015
Pelitutkija kehittää uusia menetelmiä matematiikan oppimiseen
Tiedon valoon!
Tiedon valoon!
2/2015
Tiedon valoon!
Marianne Poulsen: Otatko vastuun omasta työstäsi ja pysytkö uteliaana?
Marianne Poulsen: Otatko vastuun omasta työstäsi ja pysytkö uteliaana?
2/2015
Marianne Poulsen: Otatko vastuun omasta työstäsi ja pysytkö uteliaana?
Uudet puhdastilat TTY:lle
Uudet puhdastilat TTY:lle
2/2015
Uudet puhdastilat TTY:lle

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi