1/2015

Verkostoituminen vauhdittaa meriteollisuutta

Meriteollisuudessa yritysten on verkostoiduttava parantaakseen kilpailukykyään. TTY:n Porin laitos auttaa meriteollisuusalan yrityksiä kehittämään yhteistyötään ja antaa tarvittaessa alan täydennyskoulutusta.

Rauman telakka

Tuotekehitystä Rauman uuteen teollisuuspuistoon

Rauman sataman naapuriin, entisen STX-telakan alueelle rakentuu parhaillaan uusi, raskaan metalliteollisuuden teollisuuspuisto, Rauma Seaside Industry Park. Rolls-Royce on yksi teollisuuspuiston perustajista ja suurin siellä jo menestyksellisesti toimivista meriteollisuusalan yrityksistä.

– Uuden teollisuuspuiston viereen perustettavalle koulutuskampukselle sijoittuvat oppi- ja tutkimuslaitokset voivat tulevaisuudessa tarjota teollisuuspuiston yrityksille tutkimus- ja tuotekehityspalveluita. TTY on jo nyt mukana rakentamassa teollisuuspuistoon tulevaa tuotekehitysyhteisöä, jonka tarkoituksena on tukea teollisuuspuistossa toimivien yritysten tuotekehitystä, kertoo yliopistonlehtori Rainer Breite TTY:n Porin laitokselta.

– Raumalla toimii jo IHA Rauma, eli TTY:n hydrauliikan ja automatiikan laitoksen hydrauliikan tutkimuslaboratorio. Tarkoituksemme on saada Rauma Seaside Industry Parkin tuotekehitysyhteisöön mukaan muitakin TTY:n laitoksia, Breite sanoo.

 

Meriteollisuuteen kuuluu paljon muutakin kuin vain perinteisiä telakoita. Suomessa noin 20 000 henkilöä työllistävä ala tuo leivän pöytään myös monenlaisille meriteknisen alan järjestelmä-, laite- ja kokonaistoimittajille, suunnittelutoimistoille ja ohjelmistovalmistajille. Tärkeä osa meriteollisuutta on myös offshore-teollisuus, jossa valmistetaan merenalaisilla öljy- ja kaasukentillä käytettävää teknologiaa.

– Meriteollisuuden liiketoimintamallit ovat muuttuneet – enää ei toimita yksin, vaan ollaan osana suurempaa kokonaisuutta. Alan yritysten liiketoiminta perustuu verkostokumppanuuksiin ja on pitkälti projektimuotoista, sanoo yliopistonlehtori Rainer Breite TTY:n Porin laitokselta.

Uusia tapoja toimia verkostossa

Breiten vetämä tutkimusryhmä on mukana REBUS (Uudet liiketoimintakäytänteet verkostoissa) -tutkimusohjelmassa. Siinä kehitetään yrityksille uusia tapoja toimia yhteistyössä ja parantaa kilpailukykyään verkoston avulla.

REBUS (2014–2018) on Tekesin ja yritysten rahoittama SHOK-ohjelma. Siihen osallistuu seitsemän suomalaista tutkimuslaitosta ja 22 yritystä. Mukana ovat muun muassa porilainen, öljynporauslautan runkoja valmistava yritys Technip Offshore Finland sekä Raumalla toimiva Rolls-Royce, joka valmistaa potkurilaitteita muun muassa hinaajiin, offshore-aluksiin ja jäänmurtajiin.

– Me tuomme hankkeeseen erityisosaamista relationaalisista liiketoimintamalleista, joilla verkostoyritykset voivat kehittää yhteistyötään. Relationaalisessa ajattelutavassa pääpaino on yritysten keskinäisillä suhteilla ja sillä, mitä lisäarvoa toimivat suhteet voivat antaa verkostolle ja siinä mukana oleville yrityksille. Tutkimme esimerkiksi sitä, miten verkostossa voidaan tehokkaammin luoda ja hyödyntää uutta osaamista. TTY:llä on vahva perinne yritysyhteistyöstä, ja yrityksille tuotettavia uusia verkostossa toimimisen malleja testataan välittömästi yrityksissä ja niiden toimintaympäristössä, Breite kertoo.

Offshore-alan koulutusta Porissa

– Vaikka suomalaisen offshore-alan viennin arvo on noin 1,5 miljardia euroa ja offshore-bisnes muodostaa merkittävän osan noin 150 suomalaisen yrityksen liiketoiminnasta, alaan liittyvää yliopistollista koulutusta ei juurikaan ole tarjolla, kertoo TTY:n Porin laitoksen johtaja, professori Tarmo Lipping.

Technip Offshore Finlandin tapaisten isojen yritysten lisäksi ala työllistää laajan verkoston pienempiä konepajoja ja suunnitteluyrityksiä. Näille yrityksille offshore-alan tuntemus on merkittävä kilpailukykyä parantava tekijä kansainvälisillä markkinoilla.

– Vuosina 2012–2014 TTY:n Porin laitoksella toteutettiin laaja offshore-alaan liittyvä, Suomessa ainutlaatuinen ja kansainvälinen OFFKO-täydennyskoulutusohjelma, Lipping kertoo.

Yhteistyössä Offshore Technology Centerin kanssa toteutettu ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama OFFKO-koulutusohjelma oli tarkoitettu meriteollisuusalan pk-yritysten henkilöstölle.

Koulutusohjelmaan sisältyi kuusi opintojaksoa. Niissä perehdyttiin offshore-alan projektimuotoiseen liiketoimintaan ja projektinhallintaan, öljyn ja kaasun poraukseen ja tuotantoon merellä, kelluvien ja uivien tuotantoyksiköiden suunnitteluun, rakentamiseen ja operointiin sekä öljyn ja kaasun tuotannon suurprojektien logistiikkaan.

Koulutukseen osallistui yhteensä 59 henkilöä 23 yrityksestä. Lippingin mukaan koulutus koettiin erittäin hyödylliseksi ja sen toivottiin johtavan alan koulutustarjonnan pysyvämpään lisääntymiseen.

– TTY:n Porin laitoksella on aikaisempien koulutushankkeiden pohjalta hyvät valmiudet reagoida nopeasti teollisuuden muuttuviin tarpeisiin offshore-alan yliopistollisen koulutuksen osalta, Lipping tähdentää.

Teksti: Leena Koskenlaakso
Kuva: Rauma Seaside Industry Park

 
Kerro kaverille
Nyt nähdään puu metsältä
Nyt nähdään puu metsältä
1/2015
Nyt nähdään puu metsältä
Tavoitteena U-käännös: Tuotanto takaisin Suomeen, mutta uudenlaisena
Tavoitteena U-käännös: Tuotanto takaisin Suomeen, mutta uudenlaisena
1/2015
Tavoitteena U-käännös: Tuotanto takaisin Suomeen, mutta uudenlaisena
TTY:lle tekniikan pedagogiikan professuuri
TTY:lle tekniikan pedagogiikan professuuri
1/2015
TTY:lle tekniikan pedagogiikan professuuri
Viidelle TTY-läiselle kannustuspalkinnot
Viidelle TTY-läiselle kannustuspalkinnot
1/2015
Viidelle TTY-läiselle kannustuspalkinnot
Mitä yhteistä on laskentatoimella ja oranssikahvaisilla puutarhasaksilla?
Mitä yhteistä on laskentatoimella ja oranssikahvaisilla puutarhasaksilla?
1/2015
Mitä yhteistä on laskentatoimella ja oranssikahvaisilla puutarhasaksilla?
Vastaisku Aasian halvoille tekstiilipajoille?
Vastaisku Aasian halvoille tekstiilipajoille?
1/2015
Vastaisku Aasian halvoille tekstiilipajoille?
Negatiivisista tunteista tuulta purjeisiin
Negatiivisista tunteista tuulta purjeisiin
1/2015
Negatiivisista tunteista tuulta purjeisiin
Teollisen kilpailukyvyn puuttuva palanen
Teollisen kilpailukyvyn puuttuva palanen
1/2015
Teollisen kilpailukyvyn puuttuva palanen
Akateemista kyykkää 50 vuotta
Akateemista kyykkää 50 vuotta
1/2015
Akateemista kyykkää 50 vuotta
Kutosluokkalaiset TTY:n rehtorina, professorina ja tutkijana
Kutosluokkalaiset TTY:n rehtorina, professorina ja tutkijana
1/2015
Kutosluokkalaiset TTY:n rehtorina, professorina ja tutkijana
Vie tiede someen, se kannattaa
Vie tiede someen, se kannattaa
1/2015
Vie tiede someen, se kannattaa
Miro Erkintalo muuttaisi paitsi tutkimuksellaan maailmaa, myös tutkimusmaailmaa
Miro Erkintalo muuttaisi paitsi tutkimuksellaan maailmaa, myös tutkimusmaailmaa
1/2015
Miro Erkintalo muuttaisi paitsi tutkimuksellaan maailmaa, myös tutkimusmaailmaa
Toiminnalliset pinnat tekevät materiaaleista monikäyttöisiä
Toiminnalliset pinnat tekevät materiaaleista monikäyttöisiä
1/2015
Toiminnalliset pinnat tekevät materiaaleista monikäyttöisiä
Perjantaisin ratkotaan pulmia
Perjantaisin ratkotaan pulmia
1/2015
Perjantaisin ratkotaan pulmia

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi