1/2015

Negatiivisista tunteista tuulta purjeisiin

Maiju Vuolle

 

Tutkijatohtori Maiju Vuolteen mukaan negatiiviset tunteet voi valjastaa hyötykäyttöön.

 

Liiketoiminnassa negatiiviset ja ristiriitaiset tunteet on totuttu lakaisemaan maton alle. Turhautumisen, pettymyksen ja kiukun voi kuitenkin valjastaa parantamaan motivaatiota, työtehoa ja asiakastyytyväisyyttä.

Kell’ olo ärtynyt on, se tunteen kätkeköön. Kielteiset tunteet eivät kuulu työpaikalle, sillä tuloksia ja työtehoa saadaan aikaan vain positiivisuudella, eikös vaan?

– Ei pidä paikkaansa, negatiivisilla tunteilla on myös oma roolinsa. Kaikkialta tulviva yltiöpositiivisuuden vaade voi tuntua työntekijöistä joskus raskaalta, ja voi olla täysi mahdottomuus ylläpitää myönteisiä tunteita kaikissa tilanteissa, väittää tutkijatohtori Maiju Vuolle TTY:n tiedonhallinnan ja logistiikan laitokselta. Hän työskentelee laitoksen yhteydessä toimivassa Novi-tutkimusryhmässä.

– Negatiiviset tunteet eivät ole sama asia kuin negatiivisuus. Vaikka ihmisellä olisi positiivinen ja rakentava asenne, hänellä voi aika-ajoin olla negatiivisia tunteita. Niiden kanssa voi oppia tulemaan toimeen, ja ne voi valjastaa hyötykäyttöön, Vuolle sanoo.

Intopalossa kielteiset tunteet ovat tärkeitä signaaleja

– Perusinsinöörin logiikassa tunteet ovat häiriötekijä, joka pitää kitkeä pois junan tavoin etenevästä organisaatiosta. Siinä ihminen on koneen osa, ja kone ei kitise, sanoo Intopalon toimitusjohtaja Juha Latvala.

Intopalo on vuonna 2012 perustettu, runsaat 20 henkilöä työllistävä yritys, joka tarjoaa tuotteistettuja tuotekehityspalveluita liikkuvia työkoneita valmistavalle teollisuudelle ja prosessiteollisuudelle.

– Me emme ajattele, että negatiiviset tunteet eivät kuulu työpaikalle, vaan pidämme niitä tärkeinä signaaleina. Ne kertovat, että on asioita, joihin on syytä reagoida, ja auttavat meitä pääsemään nopeammin eteenpäin. Meillä tunteiden käsittely on sisäänrakennettuna firman toimintatapaan, Latvala kertoo.

Jatkuvaa seurantaa ja hereillä oloa

Intopalon viikkopalavereissa käydään läpi missä vaiheessa itse kukin on motivaatioasteikolla, ja miksi. Työntekijät voivat myös seurata oman energia- ja motivaatiotasonsa kehittymistä päivittäin täytettävällä kyselylomakkeella.

– NEMO-hankkeen osana kehitettävä tunne- ja energiatasomittari on osa sisäisen toimintaympäristömme jatkuvaa kehittämishanketta. Se antaa meille tietoa, jota käytetään päätöksenteossa, työn organisoinnissa, tiedon jakamisessa ja rekrytoinnissa.

Ohjelmistoalalla tehokkuus voi olla jopa kymmenkertainen työskentely-ympäristöstä riippuen. Tehokkuus ei kuitenkaan Latvalan mukaan tule maanisesta positiivisuuden toitottamisesta. Merkitykselliseen työhön ja saavutuksiin kuuluu myös epämukavuusalueella olo ja negatiiviseksi mielletyt tunteet.

– Silloin, kun työympäristö tarjoaa mahdollisuuden käyttää koko tunneskaalaa, harmistus ja turhautuminen voi johtaa oivallukseen ”Ei, kun nyt tehdäänkin näin!” Tämä antaa asiakkaalle enemmän arvoa.

 

Uusia työkaluja suomalaisille yrityksille

Vuolle toimii Business Value from Negative Emotions (NEMO) -hankkeessa TTY:n osahankkeen vastuullisena johtajana. NEMO-hankkeessa etsitään uutta, poikkitieteellistä ymmärrystä negatiivisten ja ristiriitaisten tunteiden kautta avautuvista mahdollisuuksista liiketoiminnassa.

Tarkoituksena on parantaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä tuottamalla niiden käyttöön työkaluja, joilla voidaan muun muassa parantaa asiakaskokemuksia ja työilmapiiriä sekä luoda uusia toimintatapoja ja kasvua.

Kyseessä on yhteistyöprojekti, johon TTY:n ohella osallistuvat myös Turun ammattikorkeakoulu ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulu. Turun ammattikorkeakoulussa tutkitaan negatiivisten tunteiden leviämistä sosiaalisessa mediassa. Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa taas perehdytään asiakasrajapinnassa esiintyviin kielteisiin tunteisiin sekä siihen, minkälaisia liiketoimintamahdollisuuksia ne tarjoavat. TTY:n osahankkeessa tutkitaan negatiivisten ja ristiriitaisten tunteiden muuntamista voimavaroiksi.

Lisäksi hankkeessa on mukana parikymmentä erikokoista suomalaista yritystä. Yritykset toimivat sekä kuluttaja- ja yritysmarkkinoilla että palvelu- ja tuotantoaloilla.

Voimavaroja vaikeuksista ja hankalista asiakaskohtaamisista

TTY:llä tehdään yhteistyötä ohjelmistosuunnittelualalla toimivan Intopalo-yrityksen sekä Rakennusteollisuus ry:n kanssa.

– Intopalossa kartoitetaan negatiivisten ja ristiriitaisten tunteiden roolia luovassa tietotyössä sekä sitä, miten ajoittaisen stressin tai turhautumisen saa käännettyä voimavaraksi, kuten motivaation lähteeksi, uusiksi ratkaisuiksi ja oppimiseksi. Yrityksen kanssa on kehitetty ja testattu mittareita, joiden avulla voi seurata omaa tunnetilaansa ja sen vaikutusta omaan työhön ja suorituskykyyn, Vuolle kertoo.

Rakennusteollisuus ry:n kanssa tutkitaan negatiivisten ja ristiriitaisten asiakaskohtaamisten sujuvaa hoitamista rakennusalalla.

– Tarkastelemme sitä, miten vihainen tai pettynyt asiakas kohdataan, ja miten hankalatkin asiakaskontaktit voisi hoitaa oikeanlaisilla toimintatavoilla paremmin. Tarkoituksenamme on tehdä tänä vuonna koko rakennusalalle tarkoitettu, tarinamuotoinen opaskirja.

Vuonna 2014 alkanut kaksivuotinen NEMO-hanke kuuluu Tekesin Fiiliksestä fyrkkaa -tutkimusohjelmaan. Se on saanut 600 000 euroa rahoitusta Tekesiltä.


Teksti: Leena Koskenlaakso
Kuvat: Mika Kanerva ja Virpi Andersin

 
Kerro kaverille
Nyt nähdään puu metsältä
Nyt nähdään puu metsältä
1/2015
Nyt nähdään puu metsältä
Tavoitteena U-käännös: Tuotanto takaisin Suomeen, mutta uudenlaisena
Tavoitteena U-käännös: Tuotanto takaisin Suomeen, mutta uudenlaisena
1/2015
Tavoitteena U-käännös: Tuotanto takaisin Suomeen, mutta uudenlaisena
TTY:lle tekniikan pedagogiikan professuuri
TTY:lle tekniikan pedagogiikan professuuri
1/2015
TTY:lle tekniikan pedagogiikan professuuri
Viidelle TTY-läiselle kannustuspalkinnot
Viidelle TTY-läiselle kannustuspalkinnot
1/2015
Viidelle TTY-läiselle kannustuspalkinnot
Mitä yhteistä on laskentatoimella ja oranssikahvaisilla puutarhasaksilla?
Mitä yhteistä on laskentatoimella ja oranssikahvaisilla puutarhasaksilla?
1/2015
Mitä yhteistä on laskentatoimella ja oranssikahvaisilla puutarhasaksilla?
Vastaisku Aasian halvoille tekstiilipajoille?
Vastaisku Aasian halvoille tekstiilipajoille?
1/2015
Vastaisku Aasian halvoille tekstiilipajoille?
Teollisen kilpailukyvyn puuttuva palanen
Teollisen kilpailukyvyn puuttuva palanen
1/2015
Teollisen kilpailukyvyn puuttuva palanen
Akateemista kyykkää 50 vuotta
Akateemista kyykkää 50 vuotta
1/2015
Akateemista kyykkää 50 vuotta
Kutosluokkalaiset TTY:n rehtorina, professorina ja tutkijana
Kutosluokkalaiset TTY:n rehtorina, professorina ja tutkijana
1/2015
Kutosluokkalaiset TTY:n rehtorina, professorina ja tutkijana
Vie tiede someen, se kannattaa
Vie tiede someen, se kannattaa
1/2015
Vie tiede someen, se kannattaa
Miro Erkintalo muuttaisi paitsi tutkimuksellaan maailmaa, myös tutkimusmaailmaa
Miro Erkintalo muuttaisi paitsi tutkimuksellaan maailmaa, myös tutkimusmaailmaa
1/2015
Miro Erkintalo muuttaisi paitsi tutkimuksellaan maailmaa, myös tutkimusmaailmaa
Toiminnalliset pinnat tekevät materiaaleista monikäyttöisiä
Toiminnalliset pinnat tekevät materiaaleista monikäyttöisiä
1/2015
Toiminnalliset pinnat tekevät materiaaleista monikäyttöisiä
Verkostoituminen vauhdittaa meriteollisuutta
Verkostoituminen vauhdittaa meriteollisuutta
1/2015
Verkostoituminen vauhdittaa meriteollisuutta
Perjantaisin ratkotaan pulmia
Perjantaisin ratkotaan pulmia
1/2015
Perjantaisin ratkotaan pulmia

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi