1/2015

Mitä yhteistä on laskentatoimella ja oranssikahvaisilla puutarhasaksilla?

Teemu Laine ja Petri Suomala

 

Professori Petri Suomala ja yliopistotutkija Teemu Laine haluavat tehdä johdon laskentatoimelle saman kuin mitä Fiskars teki puutarhanhoidolle. Heidän mielestään talouden ohjaukseen ja kannattavuuslaskelmien tekoon pitää lisätä visuaalista kiinnostavuutta, värikkyyttä, ergonomiaa, helppokäyttöisyyttä ja ihmisläheisyyttä.

 

Laskentatoimen ei tarvitse olla tylsää ja harmaata numeronvääntöä. TTY:llä halutaan yhdistää fiilikset faktoihin, jotta kannattavuuslaskelmia ja talouden ohjausta voisi tehdä elämänläheisesti ja kiinnostavasti.

Moni yritysjohtaja etsii tehokkaampia laskentatyökaluja, joiden avulla voi seurata liiketoiminnan tärkeitä tunnuslukuja. Mutta johtoportaassa ei aina tunnisteta ihmisten käyttäytymisen taustalla olevia tunteita ja kokemuksia sekä niiden vaikutusta yrityksen taloudelliseen tulokseen. Työkaluja, joilla seurata sekä faktoja että fiiliksiä, ei tähän asti ole ollut olemassa.

TTY:llä on tartuttu haasteeseen ja alettu kehittää uudenlaista, vetävämpää ja värikkäämpää johdon laskentatoimea, jossa taseista, tuloslaskelmista ja taloudellisesta raportoinnista tehdään ihmisläheisempiä ja helpommin avautuvia.

Uudenlaisessa johdon laskentatoimessa otetaan paremmin huomioon inhimilliset tunteet, tunnistetaan paremmin omia ja muiden vaikuttimia sekä opetellaan kyseenalaistamaan perinteisiä tapoja mitata liiketoiminnan tuloksellisuutta. Kun talousjohto ymmärtää paremmin organisaatioon kuuluvia ihmisiä, se voi nykyistä tehokkaammin ratkoa myös liiketoiminnan keskeisiä haasteita.

Esikuvana se, mitä Fiskars teki puutarhanhoidolle

– Laskentatoimi on perinteisesti ollut melko tylsä asia, joka ei ole vedonnut tunteisiin eikä houkutellut käyttämään bisnesanalytiikkatyökaluja. Me tahdomme lisätä johdon laskentatoimen kiinnostavuutta niin paljon, että siihen haluaa tarttua ilolla ja vapaaehtoisesti, kertoo kannattavuuden johtamisen ja johdon laskentatoimen professori Petri Suomala TTY:n teollisuustalouden laitokselta.

– Me haluamme tehdä laskentatoimelle saman kuin mitä Fiskars teki puutarhanhoidolle. Haluamme lisätä siihen rutkasti visuaalista kiinnostavuutta, värikkyyttä, ergonomiaa ja helppokäyttöisyyttä, Suomala selittää.

Visualisointia, animaatioita, pelillisyyttä ja pysähtymistä

– Budjetoinnin ja kannattavuuslaskelmien tapaisia talouden prosesseja voi tehdä houkuttelevammiksi ja mielekkäämmiksi elävöittämällä niitä esimerkiksi visualisoinnilla, animaatioilla ja pelillisyydellä. Johdolle hyvin tärkeä taito on myös osata pysähtyä, ottaa aikalisä ja vaihtaa näkökulmaa, kertoo yliopistotutkija Teemu Laine.

Laine vetää teollisuustalouden laitoksella toimivaa Cost Management Center (CMC) tutkimusryhmää.

Suomala toimii vastuullisena johtajana ja Laine projektipäällikkönä Managing Service Impact – Engaging Facts and Feelings (MASI) -tutkimusprojektissa (2015–2017). Siinä tutkitaan yritysten palvelutoiminnan onnistumista ja vaikutuksia faktojen ja fiiliksien vuoropuhelun avulla.

Projektiin osallistuvat TTY:n ohella myös Aalto-yliopisto, tanskalainen Århusin yliopisto sekä Lontoossa sijaitseva University of Arts. Yrityskumppaneiksi on saatu viisi suomalaista yritystä, jotka toimivat hyvin erilaisilla aloilla työterveyshuollosta jätehuoltoon. Projektin kokonaisbudjetti on noin miljoona euroa, josta Tekesin osuus on 600 000 euroa.

TTY:n CMC-tutkimusryhmä tuo MASI-projektiin erityisosaamista laskentatoimesta, kannattavuuden johtamisesta, asiakasarvosta, verkostoista ja reflektiivisestä johtamismenetelmästä. Siinä harjoitellaan pysähtymisen taitoa ja opetellaan rohkeutta tulkita laskentainformaatiota monipuolisesti faktojen ja tunteiden näkökulmista.

Teksti: Leena Koskenlaakso
Kuva: Mika Kanerva

 
Kerro kaverille
Nyt nähdään puu metsältä
Nyt nähdään puu metsältä
1/2015
Nyt nähdään puu metsältä
Tavoitteena U-käännös: Tuotanto takaisin Suomeen, mutta uudenlaisena
Tavoitteena U-käännös: Tuotanto takaisin Suomeen, mutta uudenlaisena
1/2015
Tavoitteena U-käännös: Tuotanto takaisin Suomeen, mutta uudenlaisena
TTY:lle tekniikan pedagogiikan professuuri
TTY:lle tekniikan pedagogiikan professuuri
1/2015
TTY:lle tekniikan pedagogiikan professuuri
Viidelle TTY-läiselle kannustuspalkinnot
Viidelle TTY-läiselle kannustuspalkinnot
1/2015
Viidelle TTY-läiselle kannustuspalkinnot
Vastaisku Aasian halvoille tekstiilipajoille?
Vastaisku Aasian halvoille tekstiilipajoille?
1/2015
Vastaisku Aasian halvoille tekstiilipajoille?
Negatiivisista tunteista tuulta purjeisiin
Negatiivisista tunteista tuulta purjeisiin
1/2015
Negatiivisista tunteista tuulta purjeisiin
Teollisen kilpailukyvyn puuttuva palanen
Teollisen kilpailukyvyn puuttuva palanen
1/2015
Teollisen kilpailukyvyn puuttuva palanen
Akateemista kyykkää 50 vuotta
Akateemista kyykkää 50 vuotta
1/2015
Akateemista kyykkää 50 vuotta
Kutosluokkalaiset TTY:n rehtorina, professorina ja tutkijana
Kutosluokkalaiset TTY:n rehtorina, professorina ja tutkijana
1/2015
Kutosluokkalaiset TTY:n rehtorina, professorina ja tutkijana
Vie tiede someen, se kannattaa
Vie tiede someen, se kannattaa
1/2015
Vie tiede someen, se kannattaa
Miro Erkintalo muuttaisi paitsi tutkimuksellaan maailmaa, myös tutkimusmaailmaa
Miro Erkintalo muuttaisi paitsi tutkimuksellaan maailmaa, myös tutkimusmaailmaa
1/2015
Miro Erkintalo muuttaisi paitsi tutkimuksellaan maailmaa, myös tutkimusmaailmaa
Toiminnalliset pinnat tekevät materiaaleista monikäyttöisiä
Toiminnalliset pinnat tekevät materiaaleista monikäyttöisiä
1/2015
Toiminnalliset pinnat tekevät materiaaleista monikäyttöisiä
Verkostoituminen vauhdittaa meriteollisuutta
Verkostoituminen vauhdittaa meriteollisuutta
1/2015
Verkostoituminen vauhdittaa meriteollisuutta
Perjantaisin ratkotaan pulmia
Perjantaisin ratkotaan pulmia
1/2015
Perjantaisin ratkotaan pulmia

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi