4/2014

Yhteistyöstä virtaa energiatutkimukseen

Energiaryhmä

 
Energiatutkimus on TTY:ssä integroitunut yli kymmenen laitoksen tutkimukseen ja opetukseen. Sähkötekniikan professori Pertti Järventaustan (vas.) oma tutkimusala on älykkäät sähköverkot. Hän vetää energiaryhmän johtoryhmää. Systeemitekniikan tohtorikoulutettava Timo Korpela tutkii monitorointia voimalaitosympäristössä ja toimii energiaryhmän koordinaattorina.
 

Energia- ja ekotehokkuus on yksi TTY:n neljästä tutkimuksen ja opetuksen teema-alueesta. Teeman ympärille on tänä vuonna muodostettu energiaryhmä, joka kokoaa yhteen alan tutkimusta tai opetusta harjoittavat TTY:n laitokset ja tutkimusryhmät.

Energiaryhmän tavoitteena on tiivistää TTY:n sisäistä yhteistyötä ja vahvistaa yliopiston asemaa merkittävänä kansallisena ja kansainvälisenä toimijana. Energiatutkimusta tekee TTY:llä lähes 175 hengen tutkijaryhmä (professorit, vanhemmat tutkijat sekä tohtorikoulutettavat) yli kymmenellä eri laitoksella. Tuotoksina on vuosittain noin 200 kansainvälistä tieteellistä julkaisua, toistakymmentä väitöskirjaa ja toistasataa diplomityötä.

– Keskustelu on avointa eikä raja-aitoja laitosten ja ryhmien välillä ole, sanoo energiaryhmän koordinaattori Timo Korpela systeemitekniikan laitokselta.

Professori Pertti Järventaustan mukaan TTY:n energiatutkimuksen voimavara ja vahvuus on sen laaja-alaisuus ja monitieteisyys. Energiatutkimus on integroitunut usean eri laitoksen tutkimukseen ja opetukseen. TTY:n energiatutkimukselle on leimallista mm. kansainvälinen ja monitieteinen tieteellinen tutkimus, kompleksisten järjestelmien teknistaloudelliset tarkastelut, monipuoliset laboratorioympäristöt kokeelliseen tutkimukseen sekä yhteistyö teollisuuden kanssa. TTY:n energia-alan tutkimuksen suuruusluokka on suunnilleen sama kuin Aalto-yliopistossa ja Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa.

TTY tutkii – Energia- ja ekotehokkuudesta poikkitieteellistä tietoa päätöksentekoon

 • TTY:ssä energia ja ekotehokkuus teema-alueen tutkimukseen ja opetukseen liittyvän yhteistyön kehittämiseksi on perustettu vuoden 2014 alussa energiaryhmä.
 • TTY:n energiatutkimuksen voimavara ja vahvuus on sen laaja-alaisuus ja monitieteisyys.
  – tutkimus on integroitunut usean eri laitoksen tutkimukseen ja opetukseen.
 • TTY:n energiatutkimukselle on leimallista mm.
  – kansainvälinen ja monitieteinen tieteellinen tutkimus
  – kompleksisten järjestelmien teknistaloudelliset tarkastelut
  – monipuoliset laboratorioympäristöt kokeelliseen tutkimukseen
  – päätöksenteon tuki ja yhteistyö teollisuuden kanssa.
 

Yhteisiä hankkeita ja opetusta

Laitosten ja tutkimusryhmien välinen yhteistyön tiivistyminen konkretisoituu muun muassa yhteisissä hankehakemuksissa. Yhdessä on tehty esimerkiksi SHOK-keskittymä Cleenin ohjelmien ja Suomen Akatemian hankehakujen valmistelua. Toistaiseksi hankehauissa on keskitytty energiajärjestelmiin, mutta näkökulmaa laajennetaan jatkossa muun muassa ekotehokkuuteen.

Energiaryhmä haluaa lisätä pitkäjänteistä ja monialaista yhteistyötä tutkimusryhmien ja laitosten kesken myös energia-alan opetuksessa. Opetuksen kautta voidaan vaikuttaa ja saada aikaan muutoksia yhteiskunnassa.

– Energia on megatrendi ja tulee olemaan sitä jatkossakin. Energiajärjestelmissä on tapahtumassa iso muutos ja tarvitaan isoja investointeja, näkevät Järventausta ja Korpela.Teksti: Sara Riihimäki
Kuvat: Mika Kanerva, Sara Riihimäki

 
Kerro kaverille
TTY 50 vuotta
TTY 50 vuotta
4/2014
TTY 50 vuotta
Tuleeko teollisesta internetistä ekologinen painajainen?
Tuleeko teollisesta internetistä ekologinen painajainen?
4/2014
Tuleeko teollisesta internetistä ekologinen painajainen?
Päästöt ja polttoaineenkulutus kuriin uuden testausradan avulla
Päästöt ja polttoaineenkulutus kuriin uuden testausradan avulla
4/2014
Päästöt ja polttoaineenkulutus kuriin uuden testausradan avulla
Bioenergia tuli jäädäkseen
Bioenergia tuli jäädäkseen
4/2014
Bioenergia tuli jäädäkseen
Professori Ulla Ruotsalainen vararehtoriksi
Professori Ulla Ruotsalainen vararehtoriksi
4/2014
Professori Ulla Ruotsalainen vararehtoriksi
Uusien professorien juhlaluennot
Uusien professorien juhlaluennot
4/2014
Uusien professorien juhlaluennot
Kolme voittajaa: yritykset, yliopisto ja yhteiskunta
Kolme voittajaa: yritykset, yliopisto ja yhteiskunta
4/2014
Kolme voittajaa: yritykset, yliopisto ja yhteiskunta
Uusia oivalluksia ja ahaa-elämyksiä insinööreille
Uusia oivalluksia ja ahaa-elämyksiä insinööreille
4/2014
Uusia oivalluksia ja ahaa-elämyksiä insinööreille
Voiko algoritmi olla energiapihi?
Voiko algoritmi olla energiapihi?
4/2014
Voiko algoritmi olla energiapihi?
Arkielämä ja globaalit ilmastohaasteet kohtaavat liikenteen tutkimuksessa
Arkielämä ja globaalit ilmastohaasteet kohtaavat liikenteen tutkimuksessa
4/2014
Arkielämä ja globaalit ilmastohaasteet kohtaavat liikenteen tutkimuksessa
Vinkkejä suunnitelmalliseen energiansäästöön
Vinkkejä suunnitelmalliseen energiansäästöön
4/2014
Vinkkejä suunnitelmalliseen energiansäästöön
Ruokaa verkosta
Ruokaa verkosta
4/2014
Ruokaa verkosta
Tolkkua puheensorinaan – kone tunnistaa äänesi melun keskeltä
Tolkkua puheensorinaan – kone tunnistaa äänesi melun keskeltä
4/2014
Tolkkua puheensorinaan – kone tunnistaa äänesi melun keskeltä
BioMediTechin tutkimus esittäytyi Research Dayssa
BioMediTechin tutkimus esittäytyi Research Dayssa
4/2014
BioMediTechin tutkimus esittäytyi Research Dayssa
Tech EMBA – aidosti uudenlaista liiketoimintaa
Tech EMBA – aidosti uudenlaista liiketoimintaa
4/2014
Tech EMBA – aidosti uudenlaista liiketoimintaa

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi