3/2014

Yrityksen turvallisuustyö ulottuu myös vapaa-aikaan

Suuressa osassa yrityksiä vapaa-ajan tapaturmat aiheuttavat enemmän poissaoloja ja kustannuksia kuin työtapaturmat, TTY:n tutkija Toni Hyytinen sanoo. Mitä työnantaja voisi tälle asialle tehdä?

– Mitä jos työnantaja järjestäisi teemapäivän pyöräily- tai paloturvallisuudesta? Tai työnantajalta saisi lainaksi turva- ja suojavälineitä kotiin tai mökille, esimerkiksi valjaita, jottei putoaisi katolta, Toni Hyytinen kysyy.

Tai jos firman johto jakaisi aamuhämärissä heijastimia töihin tuleville? Infotauluilla, sähköpostissa ja intranetissä muistutettaisiin ajankohtaisista turvallisuusasioista, kuten miten harrastaa laskettelua turvallisesti tai välttyä liukastumasta lenkillä. Työntekijöille sattuneita vapaa-ajan tapaturmia käytäisiin läpi yksilönsuojaa kunnioittaen ja pohdittaisiin, mitä niistä voi oppia.

– Tällaisia keinoja on otettu käyttöön edistyneimmissä yrityksissä, jotka ovat pystyneet panostamaan myös työntekijöiden vapaa-ajan turvallisuuteen.

Hyytinen osallistui tutkijakollegoineen hankkeeseen, jossa erilaisin tavoin kerättiin neljässä kohdeyrityksissä tietoa siitä, mitä vapaa-ajan tapaturmia työntekijöille ylipäätään sattuu. Tutkimushankkeen tietojen ja kokemusten perusteella yritykset saivat suosituksen siitä, miten vapaa-ajan turvallisuutta kannattaa ryhtyä ottamaan mukaan yrityksen turvallisuustyöhön.

Loppuraportti julkaistiin syyskuussa

Yritysten henkilöstön kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin järjestelmällinen edistäminen -hankkeen toteutti TTY:n teollisuustalouden laitoksen turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun yksikkö vuosina 2012–2014. Hankkeessa kaikissa kohdeyrityksissä rakennettiin ja kokeiltiin uudenlaista toimintatapaa, joka huomioi myös henkilöstön vapaa-ajan turvallisuuden.

Hankkeeseen osallistuivat TTY:ltä professori Jouni Kivistö-Rahnasto sekä tutkijat Toni Hyytinen ja Sanna Anttila. Hankkeen päärahoittaja oli Työsuojelurahasto.

Vuosina 2010–2011 Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa selvitettiin teollisuusyritysten turvallisuuden kehittämistä vapaa-ajan turvallisuutta edistämällä. Silloin selvisi, että työturvallisuusasioissa edistyneissä yrityksissä työnantajat ja työntekijät suhtautuivat myönteisesti työnantajan mahdolliseen halukkuuteen parantaa vapaa-ajan turvallisuutta työturvallisuuden rinnalla. Myönteiset signaalit ja synkeät tapaturmatilastot ohjasivat tutkijoita jatkohankkeeseen.

Hankkeen loppuraportti

 

Työntekijät suhtautuvat myönteisesti

Kaksi kohdeyritystä, Neste Oil ja Sandvik Mining and Construction Finland Oy, pääsi hankkeen aikana lähelle tavoitteena ollutta järjestelmällistä kokonaisturvallisuuden edistämistä.

– Neste Oil on esimerkiksi jakanut heijastimia ja panostanut polkupyöräturvallisuuteen tarjoamalla ilmaisia kuntotarkastuksia ja pikahuoltoa. Yritys on maksanut työn, työntekijä osat, kertoo Hyytinen.

Kahdessa muussa yrityksessä, Nokian Renkaat Oyj:ssä ja Maintpartner Oy:ssä ei vielä hankkeen kuluessa päästy tavoitteeseen. Pitkänä hankeaikana nopeatempoisessa yritystoiminnassa saattaa tulla monia muutoksia, kuten yt-neuvotteluita, jotka vaikuttavat tällaisten asioiden läpiviemiseen.

Silti hankkeen loppukyselyyn vastanneista kaikkien neljän yrityksen työntekijöistä yhdeksän kymmenestä halusi yrityksen jatkavan ja kehittävän edelleen työtä vapaa-ajan turvallisuuden edistämiseksi.

– He uskovat sen tuottavan tulosta. Sama osuus loppukyselyyn vastanneista työntekijöistä kiinnittää nykyisin enemmän huomiota vapaa-ajan turvallisuuteensa kuin ennen. Myös tietoisuus vapaa-ajan riskeistä lisääntyi.

Vapaa-ajan tapaturmista massiiviset kustannukset

Suomessa tapahtui vuonna 2009 reilu miljoona tapaturmaa, joista aiheutui fyysinen vamma. Neljä viidestä tapaturmasta sattui vapaa-ajalla. Kahdessakymmenessä vuodessa koti- ja vapaa-ajan tapaturmien määrä on kaksinkertaistunut.

– Työnantajalle ja työntekijälle ei ole väliä, missä tapaturma sattuu, koska haitat ovat samat: työntekijä on työkyvytön ja poissa työstä. Suuressa osassa yrityksiä juuri vapaa-ajan tapaturmat aiheuttavat enemmän poissaoloja ja kustannuksia kuin työtapaturmat, Toni Hyytinen huomauttaa.

Vaikka työnantaja ja työntekijät panostavat turvallisuustyöhön työpaikalla, tulokset saattavat valua hukkaan, kun tapaturmia sattuu vapaa-aikana.

– Kun yrityksen henkilöstön turvallisuuteen tavoitellaan kestävää muutosta, on turvallisuustyön ulotuttava kokonaisvaltaisesti myös vapaa-aikaan. Ei kuitenkaan niin, että riskialttiit harrastukset kielletään, sillä työnantajalla ei ole oikeutta ohjata tai määrätä henkilöstönsä vapaa-ajan toimintaa. Se voi vaikka jakaa ilmaisia turvatuotteita tai tarjota koulutusta ja vapaa-ajan turvallisuuteen liittyviä palveluita, Hyytinen summaa.

Kuva: Liikenneturva / Johanna Kannasmaa

 
Kerro kaverille
Keinoluumateriaalia suoraan leikkaussalin hyllyltä
Keinoluumateriaalia suoraan leikkaussalin hyllyltä
3/2014
Keinoluumateriaalia suoraan leikkaussalin hyllyltä
Biohajoava nivelimplantti kasvattaa suosiotaan maailmalla
Biohajoava nivelimplantti kasvattaa suosiotaan maailmalla
3/2014
Biohajoava nivelimplantti kasvattaa suosiotaan maailmalla
Tietokone tottelee hymyä
Tietokone tottelee hymyä
3/2014
Tietokone tottelee hymyä
Pinta pelottaa bakteeria
Pinta pelottaa bakteeria
3/2014
Pinta pelottaa bakteeria
Aivotutkimus harppaa eteenpäin EU:n jättihankkeessa
Aivotutkimus harppaa eteenpäin EU:n jättihankkeessa
3/2014
Aivotutkimus harppaa eteenpäin EU:n jättihankkeessa
Biotekniikka tehostaa uusien lääkkeiden valmistusta
Biotekniikka tehostaa uusien lääkkeiden valmistusta
3/2014
Biotekniikka tehostaa uusien lääkkeiden valmistusta
Uusi tieto motivoi akatemiatutkijaa
Uusi tieto motivoi akatemiatutkijaa
3/2014
Uusi tieto motivoi akatemiatutkijaa
15 000 litran cocktail suoraan keuhkoihin
15 000 litran cocktail suoraan keuhkoihin
3/2014
15 000 litran cocktail suoraan keuhkoihin
Alumnien potentiaali hyötykäyttöön
Alumnien potentiaali hyötykäyttöön
3/2014
Alumnien potentiaali hyötykäyttöön
Miksi uusi vaate haisee?
Miksi uusi vaate haisee?
3/2014
Miksi uusi vaate haisee?
Pysäköinti muuttui maksulliseksi
Pysäköinti muuttui maksulliseksi
3/2014
Pysäköinti muuttui maksulliseksi
Tenure track -tehtävät ovat nyt avoinna
Tenure track -tehtävät ovat nyt avoinna
3/2014
Tenure track -tehtävät ovat nyt avoinna
Koska koodaaminen on joka tytön oikeus!
Koska koodaaminen on joka tytön oikeus!
3/2014
Koska koodaaminen on joka tytön oikeus!

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi