2/2014

Älykäs asema syntyy kaupungin ytimeen

Ari Hynynen

 

Tampereen asemanseutu muuttuu suuresti Tampereen kaupungin ja valtion yhteistyönä.
– Uudistuksella Tampere vahvistaa rooliaan kasvukaupunkina, ja VR nostaa palvelutasoaan kilpailussa lentoliikenteen kanssa. Kiinnostavaa on, että Liikennevirasto on ottanut uuden roolin kaupunkikehittäjänä, professori Ari Hynynen sanoo.

 

Suomessa on menossa useita hankkeita, joilla asemanseuduista kehitetään elinvoimaa uhkuvia alueensa dynamoja ja eri kulkumuotojen älykkäitä yhdistäjiä. Suuria uudistajia ovat tällä hetkellä Seinäjoki ja Tampere. Syitä asemanseutujen kehittämiseen on useita.

– Vapautuvia ratapiha-alueita ja joutomaita otetaan hyötykäyttöön tiivistettäessä keskustoja. Toisaalta eri kaupunginosia on kaupunkien kasvaessa tarpeen yhdistää toisiinsa asemien ja ratapihojen alitse ja yli, kertoo professori, arkkitehti Ari Hynynen.

Asemanseutujen kehittäminen heijastaa myös isompaa ilmiötä, aluerakenteen keskittymistä Suomessa ja työssäkäyntialueiden laajenemista.

– Suurten kaupunkien välillä on nykyisin oltava nopeat yhteydet, mikä johtaa siihen, että myös asuminen ja kaupallinen toiminta siirtyvät liikennehubien tuntumaan.

Seinäjoki eheyttää rakenteensa…

ITS Factory kehittää Tampereen älyliikennettä

Viiden tähden keskusta -ohjelman puitteissa Tampere aikoo viedä eteenpäin myös Älykäs kaupunki -suunnitelmaansa. Sen keskeinen teema on älyliikenteen kehittäminen: tieto- ja viestintätekniikka otetaan avuksi liikenteen sujuvoittamisessa, päästöjen rajoittamisessa sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuuden lisäämisessä.

Tampereella älyliikenteen innovaatioalusta on ITS Factory, johon kuuluu yrityksiä, tutkimuslaitoksia ja muita älykkäiden sovellusten kehittäjiä. ITS Factoryssa mukana on myös TTY:n liikenteen tutkimuskeskus Verne.

– Verne tuo ITS Factoryyn liikennejärjestelmätasoista näkemystä, jota eri sovellusten kehittäjät tarvitsevat ymmärtääkseen kokonaisuutta. Sitä tarvitaan erityisesti, kun eri kulkumuotoja ryhdytään liittämään sujuviksi matkaketjuiksi, sanoo tutkija Pasi Metsäpuro Vernestä.

 

TTY johtaa Tampereen yliopiston kanssa Seinäjoen asemanseudun visiointia Smart station -hankkeessa. Ari Hynynen vetää työpajatyöskentelyä, johon osallistuu yrityksiä, kiinteistökehittäjiä, maanomistajia ja asukkaita. Suunnittelualueeseen kuuluu kilometrin mittainen, laajuudeltaan noin 20 hehtaarin ratapiha-alue, joka erottaa toisistaan keskustan ja Pohjan kaupunginosan. Tälle alueelle Seinäjoki aikoo rakentaa uuden kaupunginosan.

– Koska tyhjää tilaa voi olla vaikea kuvitella uusiksi, käytämme visioinnissa kehittämäämme mikserimenetelmää. Se lähtee liikkeelle isoista linjoista, alueen perusominaisuuksista, joista edetään yksityiskohtiin. Menetelmä on toiminut hyvin, joten sen tuloksia voidaan käyttää tulevan arkkitehtuurikilpailun ohjelmointiin, Hynynen kertoo.

… ja viestii dynaamisesta kaupungista

Hynysen mukaan käsillä on valtavasti mahdollisuuksia ja odotuksia. Seinäjoen kaupunki saa radan varteen uuden julkisivun, jolla varmasti halutaan monin tavoin viestiä dynaamisesta aluekeskuksesta.

– On ratkaistava isoja kysymyksiä, kuten uuden alueen tunnelma, kasvaako Seinäjoen matala siluetti nyt korkeutta ja miten alue liittyy ympäristöönsä.

Arkkitehtina Hynynen toivoo malttia ja hienovaraisuutta. Kun kaupungit ovat yleensä hitaan historiallisen kehityksen tulosta, Seinäjoella rakentamisen aikajänne on vain 20–30 vuotta.

– Olisi tärkeää soveltaa joustavaa suunnittelua, jolla ei suljeta pois erilaisia vaihtoehtoja. Rakennusliikkeet toteuttavat mielellään isoja kokonaisuuksia nopeasti ja kerralla. Siinä piilee vaara, että tulos on monotoninen ja hengeltään etäinen.

Tampereella uudistuu koko keskusta

Tampereella asemanseudun kehittäminen on alkanut uuden asemakeskuksen arkkitehtuurikilpailulla ja viereisen Tullin alueen yleissuunnittelulla. Ne liittyvät suurempaan kokonaisuuteen, Tampereen Viiden tähden keskusta -ohjelmaan, joka ulottuu pitkälle tulevaisuuteen.

Ohjelma sisältää useita toisiinsa kytkeytyviä projekteja, kuten keskustan liikenneverkon uudistamisen, kaupunkiraitiotien yleissuunnittelun, maanalaisen pysäköinnin rakentamisen keskustaan sekä keskusareenan ja uudelle asemakeskukselle olennaisen, radanpäällisen Kansi-hankkeen toteuttamisen.

Kesanto pannaan kukkimaan

Pienet kulttuuritoimijat tuovat hienoa atmosfääriä Tullin alueelle. Muutaman vuoden takaisen Luova Tampere -ohjelman perusteella luotan kaupungin tahtoon tämän vipinän säilyttämiseksi.

 

Tampereella lähtötilanne on Seinäjokeen verrattuna toinen. Aseman vieressä sijaitseva Tullin alue on kaupunkirakenteeltaan valmis, mutta olemukseltaan takapihamainen. Historiallisesti kerrostuneella alueella on monipuolista toimintaa: kulttuuria, bisnestä, yliopisto sekä erikokoisia kaupan ja palvelujen toimijoita. Monimuotoisuus on alueen suola ja sen säilyttäminen keskeinen kehittämisen tavoite.

– Tavoitteessa onnistuminen edellyttää kaupungilta päätöstä siitä, missä mitassa ja miten raskaalla kädellä kiinteistöjä alueella kehitetään.

Hynynen varoisi perusteellista uudistamista, sillä se nostaa tilavuokrat korkeuksiin ja ajaa pienet toimijat taloudellisesti niin ahtaalle, että niiden on muutettava pois alueelta. Hän heittää, että Tullista voisi tulla vaikkapa Kööpenhaminan entisen teurastamoalueen Ködbyenin kaltainen eloisa ja monipuolinen kulttuurikaupunginosa.

– Pienet kulttuuritoimijat tuovat hienoa atmosfääriä Tullin alueelle. Muutaman vuoden takaisen Luova Tampere -ohjelman perusteella luotan kaupungin tahtoon tämän vipinän säilyttämiseksi, Ari Hynynen sanoo.

Teksti: Päivi Eskelinen
Kuva: Klik, Peero Lakanen

 
Kerro kaverille
Ei päivää ilman big dataa
Ei päivää ilman big dataa
2/2014
Ei päivää ilman big dataa
Kyberhyökkääjien jäljillä
Kyberhyökkääjien jäljillä
2/2014
Kyberhyökkääjien jäljillä
Keltainen laser mullistaa lääketieteen ja spektroskopian
Keltainen laser mullistaa lääketieteen ja spektroskopian
2/2014
Keltainen laser mullistaa lääketieteen ja spektroskopian
Kampusareenasta rakentuu yhteisöllinen loft
Kampusareenasta rakentuu yhteisöllinen loft
2/2014
Kampusareenasta rakentuu yhteisöllinen loft
TTY:n laatujärjestelmä sai parhaimman arvosanan
TTY:n laatujärjestelmä sai parhaimman arvosanan
2/2014
TTY:n laatujärjestelmä sai parhaimman arvosanan
TTY:lle tunnustus tutkijoiden aseman kehittämisestä
TTY:lle tunnustus tutkijoiden aseman kehittämisestä
2/2014
TTY:lle tunnustus tutkijoiden aseman kehittämisestä
Yliopisto ei ole koskaan valmis
Yliopisto ei ole koskaan valmis
2/2014
Yliopisto ei ole koskaan valmis
Miksi kaikkien laitteiden pitää piipittää?
Miksi kaikkien laitteiden pitää piipittää?
2/2014
Miksi kaikkien laitteiden pitää piipittää?
Kuinka luodaan täydellinen visuaalinen kokemus?
Kuinka luodaan täydellinen visuaalinen kokemus?
2/2014
Kuinka luodaan täydellinen visuaalinen kokemus?
Kuluttajatko media- ja viihdeteollisuuden pelastajiksi?
Kuluttajatko media- ja viihdeteollisuuden pelastajiksi?
2/2014
Kuluttajatko media- ja viihdeteollisuuden pelastajiksi?
Guardingo valmiina vahtimaan
Guardingo valmiina vahtimaan
2/2014
Guardingo valmiina vahtimaan
Ennakoivaa analytiikkaa big datalla
Ennakoivaa analytiikkaa big datalla
2/2014
Ennakoivaa analytiikkaa big datalla
Rokkibändi ja robotteja
Rokkibändi ja robotteja
2/2014
Rokkibändi ja robotteja
Olet tässä - sijaintisi tarkentuu tilastomatematiikalla
Olet tässä - sijaintisi tarkentuu tilastomatematiikalla
2/2014
Olet tässä - sijaintisi tarkentuu tilastomatematiikalla
Research is the key to the future
Research is the key to the future
2/2014
Research is the key to the future

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi