1/2014

Voittaako Suomi seuraavassa teollisuuden murroksessa?

Teollisen internetin sanotaan olevan teollisuudelle samanlainen mullistus kuin höyrykone oli runsaat 200 vuotta sitten.

Hannu Koivisto ja Seppo Kuikka

 

Professorit Seppo Kuikka (oik.) ja Hannu Koivisto uskovat, että Suomella on hyvät asemat astuttaessa teollisuuden uuteen aikakauteen.

 

Julkisessa keskustelussa Suomesta on jo ehditty toivoa tiennäyttäjää uuden teollisen internetin käyttöönotossa ja kehittämisessä. Teollinen internet on nähty myös selviytymiskeinona tuotannon siirtyessä halvemman kustannustason maihin.

Professorit Seppo Kuikka ja Hannu Koivisto TTY:n systeemitekniikan laitokselta jarruttelevat hehkutusta, mutta myöntävät: käsillä on iso muutos, joka sisältää paljon mahdollisuuksia.

– Teollinen internet on pitkän teknologiakehityksen tulosta, mutta ilmiönä se on nuori. Vaaditaan vielä paljon tutkimusta ja kehitystä, jotta se muutetaan liiketoiminnaksi ja palveluiksi, he sanovat.

Osaamispääoma käyttöön

Teollisen internetin ytimessä ovat älykkäät koneet ja laitteet, jotka keräävät tietoa omasta toiminnastaan ja ympäristöstään, kommunikoivat reaaliaikaisesti keskenään ja ihmisen kanssa sekä välittävät käskyjä toisilleen internetin välityksellä. Tämä on mahdollista laitteisiin ja prosesseihin sulautetun automaation – mittausten, säätöjen ja ohjausten – avulla.

Suomalaiselle kone- ja laiteteollisuudelle teollinen internet avaa lupaavia näkymiä.

– Meillä on koneenrakennuksen pitkä osaamisperinne, huippututkimusta sekä alan globaaleja markkinajohtajia. Mitä älykkäämpiä koneita yritykset kykenevät kehittämään, sitä tehokkaammat aseet niillä on halpaan hintaan keskittyviä kilpailijoitaan vastaan, Kuikka ja Koivisto sanovat.

Teollinen internet toteutetaan monitieteisesti

TTY:llä on meneillään useita teollisen internetin projekteja sekä suomalaisen vientiteollisuuden että kansainvälisten yritys- ja tutkimuspartnerien kanssa.

Halutuksi kumppaniksi TTY:n tekevät teollisuusautomaation ja älykkäiden, liikkuvien koneiden vahva osaaminen. Asiantuntemusta täydennetään tiedon analysoinnissa tarvittavalla signaalinkäsittelyllä, kuvaan perustuvalla mittauksella ja moderneilla säätömenetelmillä. Teollisessa internetissä keskeistä on verkottuminen. Sitä edistetään teollisen tietoturvan ja organisaatioiden toimintaprosessien automatisoinnin tutkimuksella. Kokonaisuus otetaan haltuun systeemiajattelulla ja semanttisilla tekniikoilla.

 

Teollinen internet luo myös uusia toimintatapoja ja palveluja, joilla laajennetaan teollisuuden liiketoimintaa. Asiakasyritykset voivat luovuttaa osia toiminnastaan esimerkiksi tuottavuutta parantaville palveluyhtiöille. Myös tässä luotettavana ja turvallisena toimijana pidetyllä Suomella voi olla mahdollisuus.

– Valmistavasta koneenrakennusteollisuudesta kiinni pitäminen on Suomelle erittäin tärkeä asia. Ilman laiteosaamista ei voi kehittää vaativaa, ohjelmistopohjaista laiteautomaatiota eli käytön, kunnossapidon ja uusien palvelujen perustaa, Seppo Kuikka sanoo.

Tutkimusta perusteista lähtien

Tutkimuksen näkökulmasta teollinen internet on monialainen kokonaisuus.

– Systeemitekniikan laitoksella on kehitetty teollisen internetin tietoverkkopohjaista automaatiota sekä tietojenkäsittelyn ontologioita ja semantiikkaa. Ilman tätä käsitteistön ja merkityssisältöjen hallintaa kehittynyt laitekommunikaatio ei olisi mahdollista.

Laitos on ollut mukana teollisuuden automaatiosovelluksissa käytettävän kansainvälisen OPC UA -standardin kehittämisessä ja osallistuu parhaillaan sen testaukseen kaivoslaitteiden automaatiossa ja tapahtumapohjaisessa ohjauksessa.

Tehdas- ja logistiikkajärjestelmien toiminnallinen turvallisuus ja varautuminen hakkerointia ja muita tietoturvauhkia vastaan saavat samoin paljon huomiota. Tässä systeemitekniikan laitos on ollut aktiivinen jo pitkään.

– Yleinen tapa on luoda ensin käyttöautomaatio ja sen jälkeen turvajärjestelmä riskien varalle. Tämä on vanhanaikaista. Uusien sovellusten ja järjestelmien kehittäminen tulisi aina aloittaa riskien määrittelystä ja kytkemällä tietoturva ja toiminnallinen turvallisuus mukaan järjestelmäsuunnitteluun alusta lähtien, Koivisto ja Kuikka sanovat.

Tekstiä korjattu 20.2.2014


Teksti: Päivi Eskelinen
Kuva: Petri Laitinen

 
Kerro kaverille
Mikrotehdas tuo valmistuksen työpöydälle ja myymälän takahuoneeseen
Mikrotehdas tuo valmistuksen työpöydälle ja myymälän takahuoneeseen
1/2014
Mikrotehdas tuo valmistuksen työpöydälle ja myymälän takahuoneeseen
Kultaryntäys avaruuteen
Kultaryntäys avaruuteen
1/2014
Kultaryntäys avaruuteen
Kirkastuvaa luvassa
Kirkastuvaa luvassa
1/2014
Kirkastuvaa luvassa
Automaatio tehostaa kiven murskausta
Automaatio tehostaa kiven murskausta
1/2014
Automaatio tehostaa kiven murskausta
Terästutkimuksen uudet kuviot
Terästutkimuksen uudet kuviot
1/2014
Terästutkimuksen uudet kuviot
Oppimisympäristö on enemmän kuin tuoli ja pulpetti
Oppimisympäristö on enemmän kuin tuoli ja pulpetti
1/2014
Oppimisympäristö on enemmän kuin tuoli ja pulpetti
Karjalainen perinnepeli Hervannassa päättyi häihin Kroatiassa
Karjalainen perinnepeli Hervannassa päättyi häihin Kroatiassa
1/2014
Karjalainen perinnepeli Hervannassa päättyi häihin Kroatiassa
Työkaluja turvallisuuden mittaamiseen
Työkaluja turvallisuuden mittaamiseen
1/2014
Työkaluja turvallisuuden mittaamiseen
TTY-säätiön hallitukseen kaksi uutta jäsentä
TTY-säätiön hallitukseen kaksi uutta jäsentä
1/2014
TTY-säätiön hallitukseen kaksi uutta jäsentä
Mikä on strategia ja miten se tehdään?
Mikä on strategia ja miten se tehdään?
1/2014
Mikä on strategia ja miten se tehdään?
TTY kehittää palveluita pk-yrityksille
TTY kehittää palveluita pk-yrityksille
1/2014
TTY kehittää palveluita pk-yrityksille
Tampere energia- ja ekotehokkuuden ytimessä
Tampere energia- ja ekotehokkuuden ytimessä
1/2014
Tampere energia- ja ekotehokkuuden ytimessä
Tietojärjestelmien hankinta on taitolaji
Tietojärjestelmien hankinta on taitolaji
1/2014
Tietojärjestelmien hankinta on taitolaji
Kehittäkää palveluita, teollisuusyritykset
Kehittäkää palveluita, teollisuusyritykset
1/2014
Kehittäkää palveluita, teollisuusyritykset
Pintakäsittelytekniikoiden konferenssi Tampereella
Pintakäsittelytekniikoiden konferenssi Tampereella
1/2014
Pintakäsittelytekniikoiden konferenssi Tampereella
Rajapinta uudistui
Rajapinta uudistui
1/2014
Rajapinta uudistui

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi