1/2014

Työkaluja turvallisuuden mittaamiseen

Sari Tappura Ja Jouni Kivistö-Rahnasto

 

Turmitta-hankkeessa kehitettiin menetelmiä ja työkaluja turvallisuuden tuottaman lisäarvon osoittamiseen ja mittaamiseen. Tutkija Sari Tappura koordinoi Turmitta-hankkeen TTY:n osuuden toteutusta. Professori Jouni Kivistö-Rahnasto on TTY:n teollisuustalouden laitoksen yhteydessä toimivasta turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun yksiköstä.

 

Turvallisuustoimenpiteiden yrityksille tuottamaa hyötyä ja panostusten liiketaloudellista kannattavuutta voidaan nyt mitata ja arvioida aiempaa paremmin. Yritysten käyttöön on tuotettu työkaluja, joilla ne voivat arvioida turvallisuuden vaikutusta liiketoimintaansa.

Paljonko turvallisuudesta ollaan valmiita maksamaan? Resurssien ollessa rajalliset yritysjohto joutuu miettimään mihin kannattaa panostaa, mutta turvallisuuden taloudellista merkitystä ei ole tähän mennessä juurikaan pystytty esittämään. Turvallisuus nähdään usein arvona sinänsä, mutta yrityksissä haluttaisiin kyetä tarkastelemaan työturvallisuusinvestointien kannattavuutta myös laskennallisesti. Turvallisuusasiantuntijat eivät kuitenkaan aina ole pystyneet antamaan vastauksia johdon kaipaamalla kielellä.

Vuoden 2013 lopussa päättyneessä Turmitta-hankkeessa kehitettiin menetelmiä ja työkaluja turvallisuuden tuottaman lisäarvon osoittamiseen ja mittaamiseen. Menetelmiä on testattu ja validoitu hankkeeseen osallistuneissa yrityksissä.

Työkaluja löytyy verkosta

Turvallisuuden hyödyt näkyviksi

Turmitta-hankkeessa kehitettiin menettelytapoja ja työkaluja, joilla voidaan tehdä näkyväksi turvallisuustoimenpiteiden tuottamaa lisäarvoa sekä arvioida panostusten kannattavuutta. Hankkeessa kehitettiin myös tapoja, joilla turvallisuuden taloudellinen merkitys voidaan osoittaa sidosryhmille. Tavoitteena oli tuottaa välineitä, joiden avulla yritykset voivat ennakoida investointiensa tai palveluidensa turvallisuusvaikutuksia.

Turmitta-hankekokonaisuuteen kuului kaksi osaa: Tutkimushankkeeseen osallistuivat VTT, TTY sekä Työturvallisuuslaitos. Tutkimushanketta koordinoi VTT. Yritysryhmähankkeeseen osallistuivat UPM Kymmene, Fortum, Neste Oil, Konecranes, Boliden, Granite Partners, 3T-Ratkaisut, Tapaturmavakuutusten liitto, SK Protect, Inspecta sekä Golder Associates. Yritysryhmähanketta koordinoi Hermia Group / Tamlink.

Turmitta-hanke kuului Tekesin Turvallisuus-ohjelmaan (2007–2013), jossa kehitettiin turvallisuusratkaisuja kansainvälisille markkinoille.

 

– Turmitta-hankkeessa on ensimmäistä kertaa luotu todella kattava kirjallisuuskatsaus turvallisuuden liiketoimintavaikutusten laskentatavoista ja -menetelmistä. Sen pohjalta tuotettiin työkaluja ja suosituksia niiden käytöstä. Hankkeessa luotiin uusi turvallisuuden kokonaismalli, jossa turvallisuus nähdään yritysten kykynä menestyä muuttuvassa toimintaympäristössä, kertoo professori Jouni Kivistö-Rahnasto TTY:n teollisuustalouden laitoksen yhteydessä toimivasta turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun yksiköstä.

– Käytännön työkalut ja ohjeita niiden käyttämiseksi löytyvät FITPISin (Finnish Technology Platform on Industrial Safety) verkkosivustolta osoitteesta www.fitpis.fi, kertoo tutkija Sari Tappura, joka koordinoi Turmitta-hankkeen TTY:n osuuden toteutusta.

Tutkimushankkeen tärkein konkreettinen tuotos on turvallisuusinvestointien kannattavuusmalli, joka löytyy FITPIS-sivuston kautta. Siinä kannattavuutta tarkastellaan kokonaispääoman tuottoasteen eli ROA:n (Return on total Assets) avulla. Työkalun on kehittänyt tutkijatohtori Jari Paranko TTY:n Cost Management Centeristä.

Vähemmän sähläystä – enemmän kilpailukykyä

– Turvallisuusasioiden kuntoon saattaminen hyödyttää teollisuusyrityksiä sekä sisäisesti että ulkoisesti. Vahinkojen ja sähläyksen vähentyessä henkilöstön hyvinvointi ja yrityksen kannattavuus paranevat. Ja kun turvallisuusasiat ovat hyvässä hoidossa, yritys koetaan vakaana ja luotettavana toimittajana sekä yhteistyökumppanina, Tappura summaa.

Turmitta-hankkeeseen kuuluneessa yritysryhmähankkeessä yritykset kehittivät turvallisuuttaan sekä turvallisuuteen liittyviä tuotteita ja palveluita.

– Hyvä esimerkki niistä on Golder Associatesin kehittämä GoldRef-auditointityökalu. Se on haastatteluihin perustuva menetelmä turvallisuuden toteutumisen mittaamiseen. Auditoinnissa arvioidaan kohteen tai toiminnan turvallisuustasoa työn ohjauksen, henkilöstön sitoutumisen, ilmapiirin, turvallisuusosaamisen ja tilojen sekä laitteiden osalta. Työkalu on jo otettu kaupalliseen käyttöön, kertoo Golderin toimitusjohtaja Kim Brander.

TTY tarjoaa yrityksille turvallisuuteen liittyvää tutkimusalihankintaa. Toimintaa koordinoi Hermia Group / Tamlink.

Teksti: Leena Koskenlaakso
Kuvat: Petri Laitinen

 
Kerro kaverille
Mikrotehdas tuo valmistuksen työpöydälle ja myymälän takahuoneeseen
Mikrotehdas tuo valmistuksen työpöydälle ja myymälän takahuoneeseen
1/2014
Mikrotehdas tuo valmistuksen työpöydälle ja myymälän takahuoneeseen
Voittaako Suomi seuraavassa teollisuuden murroksessa?
Voittaako Suomi seuraavassa teollisuuden murroksessa?
1/2014
Voittaako Suomi seuraavassa teollisuuden murroksessa?
Kultaryntäys avaruuteen
Kultaryntäys avaruuteen
1/2014
Kultaryntäys avaruuteen
Kirkastuvaa luvassa
Kirkastuvaa luvassa
1/2014
Kirkastuvaa luvassa
Automaatio tehostaa kiven murskausta
Automaatio tehostaa kiven murskausta
1/2014
Automaatio tehostaa kiven murskausta
Terästutkimuksen uudet kuviot
Terästutkimuksen uudet kuviot
1/2014
Terästutkimuksen uudet kuviot
Oppimisympäristö on enemmän kuin tuoli ja pulpetti
Oppimisympäristö on enemmän kuin tuoli ja pulpetti
1/2014
Oppimisympäristö on enemmän kuin tuoli ja pulpetti
Karjalainen perinnepeli Hervannassa päättyi häihin Kroatiassa
Karjalainen perinnepeli Hervannassa päättyi häihin Kroatiassa
1/2014
Karjalainen perinnepeli Hervannassa päättyi häihin Kroatiassa
TTY-säätiön hallitukseen kaksi uutta jäsentä
TTY-säätiön hallitukseen kaksi uutta jäsentä
1/2014
TTY-säätiön hallitukseen kaksi uutta jäsentä
Mikä on strategia ja miten se tehdään?
Mikä on strategia ja miten se tehdään?
1/2014
Mikä on strategia ja miten se tehdään?
TTY kehittää palveluita pk-yrityksille
TTY kehittää palveluita pk-yrityksille
1/2014
TTY kehittää palveluita pk-yrityksille
Tampere energia- ja ekotehokkuuden ytimessä
Tampere energia- ja ekotehokkuuden ytimessä
1/2014
Tampere energia- ja ekotehokkuuden ytimessä
Tietojärjestelmien hankinta on taitolaji
Tietojärjestelmien hankinta on taitolaji
1/2014
Tietojärjestelmien hankinta on taitolaji
Kehittäkää palveluita, teollisuusyritykset
Kehittäkää palveluita, teollisuusyritykset
1/2014
Kehittäkää palveluita, teollisuusyritykset
Pintakäsittelytekniikoiden konferenssi Tampereella
Pintakäsittelytekniikoiden konferenssi Tampereella
1/2014
Pintakäsittelytekniikoiden konferenssi Tampereella
Rajapinta uudistui
Rajapinta uudistui
1/2014
Rajapinta uudistui

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi