1/2014

Mikä on strategia ja miten se tehdään?

Nokian panimo

 

Nokian Panimo on määritellyt strategiset tavoitteensa ensimmäistä kertaa. – Ajatustyö ja oman työn pohtiminen on meillä lisääntynyt, ja sen tärkeys on korostunut. Ihmiset lähtevät nyt ihan toisella tapaa asioihin mukaan, kertoo työn tuloksista Nokian Panimon hallintopäällikkö Hannele Janhunen (vasemmalla). Heli Lampinen toimii TTY:llä projektipäällikkönä Somestra-hankkeessa, joka auttaa pk-yrityksiä strategiatyössä.

 

Pienyrityksissä puurretaan usein eteenpäin ilman strategiaa. Somestra-hanke auttaa länsisuomalaisia pk-yrityksiä saamaan strategiansa kuntoon. Samalla rohkaistaan yhteisöllisten toimintatapojen ja työkalujen käyttöön.

– Yritysten strategisessa osaamisessa on paljon parantamisen varaa, ja strategian jalkauttaminen henkilöstölle koetaan usein vaikeaksi. Parikymmentä pirkanmaalaista pk-yritystä on jo saanut käytännön apua strategiansa kehittämiseen osallistumalla Somestra-hankkeeseen, kertoo projektipäällikkö Heli Lampinen TTY:n kone- ja tuotantotekniikan laitokselta.

Somestra-hankkeessa tarjotaan yrityksille TTY:n asiantuntijoiden neuvontaa ja ohjausta strategian luomiseen ja kehittämissuunnitelman tekoon tulevan toiminnan pohjaksi.

Konstit puuttuivat

Yksi hankkeeseen osallistuneista yrityksistä on vuonna 1991 perustettu Nokian Panimo Oy.

– Emme varmaan ole ainoa yritys, jossa strategisista asioista ei ole tapana keskustella. Ne tulevat esiin kahvipöytäkeskusteluissa, mutta ei edes strategian nimellä. Pitää vaan hoksata, että siitä tässä on kyse. Vasta sitten, kun asioille rupeaa antamaan nimiä, niille alkaa tapahtua joitain, sanoo Nokian Panimon hallintopäällikkö Hannele Janhunen.

– Tämä on pieni yritys, jota on johdettu perheyrityksen tapaan. Teimme vain työtämme ilman selkeää suuntaa, kunnes huomasimme, että yritys on kasvanut niin isoksi, että toimiminen ilman strategiaa ei enää onnistu. Konstit vain puuttuivat.

Oma yhteisöllinen työkalu

Nokian Panimossa on otettu käyttöön omin voimin kehitetty työkalu ajankohtaisten asioiden jakamiseen ja sisäiseen tiedotukseen. Kyseessä on yksinkertainen, mutta toimiva idea. Se perustuu Notebook-sovellukseen, joka Windows 8 ‑käyttöjärjestelmässä mahdollistaa muistiinpanojen jakamisen muiden kanssa. Avatessaan laptop-koneensa aamulla kaikki voivat helposti nähdä Notebook-sovellukseen yövuoron aikana kirjatut viimeisimmät tapahtumat. Notebook-työkalu toimii myös intranetin korvikkeena.

 

Askeleet nykytilan analyysista tavoitteiden saavuttamiseen

Työkaluina käytetään muun muassa SWOT-analyysia, jossa määritellään yrityksen vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet. Yrityksen toimintaympäristön ja kilpailutilanteen määrittely auttaa yritystä erottumaan muista ja selkiyttää sen strategisia tavoitteita. GAP-analyysillä taas määritellään askeleet, joilla yritys pääsee nykytilasta strategisiin tavoitteisiinsa.

– Aloitimme määrittelemällä oman toimintamme ensimmäistä kertaa. Mukana olivat yrityksen johto, panimomestari, hallituksen ja omistajien edustajat sekä myynti. Nyt asiat on laitettu ihan paperille ja strategiset tavoitteet määritelty vuoteen 2021 saakka, Janhunen kehaisee.

Strategian jalkauttaminen henkilöstölle on seuraava askel.

– Ajatustyö ja oman työn pohtiminen on meillä lisääntynyt, ja sen tärkeys on korostunut. Ihmiset lähtevät nyt ihan toisella tapaa asioihin mukaan. He ymmärtävät, että he ihan oikeasti pystyvät vaikuttamaan työhönsä. Moni asia, joka ennen jätettiin tekemättä, on nyt pystytty perustelemaan, ja ongelmallisiksi koetut asiat on kaivettu esiin maton alta, Janhunen pohtii.

Yhteisöllisten työkalujen testausta

Hankkeessa yritykset pääsevät halutessaan kokeilemaan uusia, yhteisöllisyyteen perustuvia työkaluja.

– Yrityksissä vierastetaan sosiaalisen median työkaluja. Mutta some-tyyppiset työkalut sopivat hyvin strategian jalkauttamiseen ja projektinhallintaan. Niiden avulla kaikki osapuolet pysyvät kärryillä siitä, missä kulloinkin mennään. Ne vähentävät myös sähköpostin tulvaa, Lampinen sanoo.

Somestra-hanke 1.12.2011–31.12.2014

  • Rahoittaja Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

  • Tarjoaa työkaluja ja tukea strategian kehittämiseen.
  • Mukana 19 länsisuomalaista yritystä (1.1.2014 mennessä)
  • Kustannukset yritystä kohden 2 000 euroa.
  • Sisältää 3 - 4 yrityskäyntiä, loppuraportin sekä koulutustapahtumia ja verkostoitumistilaisuuksia.
  • Yrityksiä tuetaan uusien kehittämishankkeiden rahoituksen hakemisessa.
  • Hankkeessa tutkitaan myös sosiaalisen median työkalujen käyttömahdollisuuksia yritysten strategiatyössä sekä projektinhallinnan kehittämistä yhteisöllisin menetelmin.
 

Teksti: Leena Koskelaakso
Kuva: Petri Laitinen

 
Kerro kaverille
Mikrotehdas tuo valmistuksen työpöydälle ja myymälän takahuoneeseen
Mikrotehdas tuo valmistuksen työpöydälle ja myymälän takahuoneeseen
1/2014
Mikrotehdas tuo valmistuksen työpöydälle ja myymälän takahuoneeseen
Voittaako Suomi seuraavassa teollisuuden murroksessa?
Voittaako Suomi seuraavassa teollisuuden murroksessa?
1/2014
Voittaako Suomi seuraavassa teollisuuden murroksessa?
Kultaryntäys avaruuteen
Kultaryntäys avaruuteen
1/2014
Kultaryntäys avaruuteen
Kirkastuvaa luvassa
Kirkastuvaa luvassa
1/2014
Kirkastuvaa luvassa
Automaatio tehostaa kiven murskausta
Automaatio tehostaa kiven murskausta
1/2014
Automaatio tehostaa kiven murskausta
Terästutkimuksen uudet kuviot
Terästutkimuksen uudet kuviot
1/2014
Terästutkimuksen uudet kuviot
Oppimisympäristö on enemmän kuin tuoli ja pulpetti
Oppimisympäristö on enemmän kuin tuoli ja pulpetti
1/2014
Oppimisympäristö on enemmän kuin tuoli ja pulpetti
Karjalainen perinnepeli Hervannassa päättyi häihin Kroatiassa
Karjalainen perinnepeli Hervannassa päättyi häihin Kroatiassa
1/2014
Karjalainen perinnepeli Hervannassa päättyi häihin Kroatiassa
Työkaluja turvallisuuden mittaamiseen
Työkaluja turvallisuuden mittaamiseen
1/2014
Työkaluja turvallisuuden mittaamiseen
TTY-säätiön hallitukseen kaksi uutta jäsentä
TTY-säätiön hallitukseen kaksi uutta jäsentä
1/2014
TTY-säätiön hallitukseen kaksi uutta jäsentä
TTY kehittää palveluita pk-yrityksille
TTY kehittää palveluita pk-yrityksille
1/2014
TTY kehittää palveluita pk-yrityksille
Tampere energia- ja ekotehokkuuden ytimessä
Tampere energia- ja ekotehokkuuden ytimessä
1/2014
Tampere energia- ja ekotehokkuuden ytimessä
Tietojärjestelmien hankinta on taitolaji
Tietojärjestelmien hankinta on taitolaji
1/2014
Tietojärjestelmien hankinta on taitolaji
Kehittäkää palveluita, teollisuusyritykset
Kehittäkää palveluita, teollisuusyritykset
1/2014
Kehittäkää palveluita, teollisuusyritykset
Pintakäsittelytekniikoiden konferenssi Tampereella
Pintakäsittelytekniikoiden konferenssi Tampereella
1/2014
Pintakäsittelytekniikoiden konferenssi Tampereella
Rajapinta uudistui
Rajapinta uudistui
1/2014
Rajapinta uudistui

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi