4/2013

Kosteusongelmat ja energiankulutus ovat rakennusfysiikan haasteita

Juha Vinha

– Energiansäästöä joudutaan etsimään yhä
useammista ja pienemmistä osatekijöistä
samalla, kun kokonaisuuden hallinta
monimutkaistuu, professori Juha Vinha
sanoo. Vinha pitää uusien professorien
juhlaluentonsa 3.2.2014 TTY:llä.   

Rakennusfysiikka on keskeinen osaamisalue nykyisessä rakentamisessa. Tieteenalana se tarkastelee rakennusten energiankulutusta sekä lämmön, ilman ja kosteuden siirtymistä ja vaikutuksia rakenteissa.

Rakenteiden kosteus- ja homevauriot ovat olleet jo pitkään rakentamisen suurin ongelma etenkin vanhemmassa rakennuskannassa. Ongelmat ovat aiheutuneet osittain vääristä rakenneratkaisuista, mutta myös huolimattomasta rakenteiden toteutuksesta, huollosta ja puutteellisesta rakennusaikaisesta kosteussuojauksesta. Vanhoja rakenteita korjattaessa ja uusia tehtäessä on tärkeää suunnitella ja toteuttaa rakenteet niin, että jatkossa kosteusongelmien määrä vähenee.

Kiristyvät energiansäästötavoitteet ovat tuoneet rakentamiseen monia haasteita, jotka edellyttävät kokonaisvaltaista asioiden tarkastelua. Energiansäästöä joudutaan etsimään yhä useammista ja pienemmistä osatekijöistä samalla, kun kokonaisuuden hallinta monimutkaistuu.

Pienet asiat vaikuttavat

Rakennusfysiikan näkökulmasta energiatehokkuuden parantaminen aiheuttaa useita ongelmia. Lämmöneristyksen lisääminen rakennusvaippaan vähentää lämmön siirtymistä rakenteiden läpi, jolloin vaipan ulko-osat viilenevät. Tämä heikentää monien tavanomaisten vaipparakenteiden kosteusteknistä toimintaa. Samalla entistä pienemmät rakennusvirheet voivat aiheuttaa kosteusongelmia rakenteissa. Ennustettu ilmastonmuutos lisää kosteusvaurioiden riskiä entisestään ulkoilman olosuhteiden muuttuessa homeen kasvun kannalta suotuisammiksi.

Lämmöneristyksen lisäys nostaa myös sisäilman lämpötilaa kesäaikaan lisäten sisätilojen jäähdytystarvetta. Ilmatiiviimpi rakennusvaippa asettaa puolestaan suurempia vaatimuksia ilmanvaihdon säätämiselle, jotta rakenteiden yli ei muodostuisi haitallisia paine-eroja ja ilmavirtauksia, jotka kuljettavat sisäilman kosteutta vaippaan tai tuovat epäpuhtauksia ja mikrobeja sisäilmaan.

Tutkimukset laboratoriossa ja kokeet kentällä ovat tärkeitä 

Rakennusfysiikan tutkimuksen avulla voidaan ratkoa kuvattuja ongelmia monilla tavoin. Kehittyneillä laskentaohjelmilla voidaan mallintaa rakenteiden ja sisäilman olosuhteita aiempaa tarkemmin ja luotettavammin. Siten rakenneratkaisuissa voidaan energiatehokkuustavoitteiden lisäksi huomioida kosteustekninen toiminta ja muut fysikaaliset ilmiöt. Rakenteiden luotettavan toiminnan varmistamisessa myös käytännön laboratoriotutkimukset ja kenttäkokeet ovat tärkeitä. Uudenlaiset materiaalit, kuten tehokkaat lämmöneristeet, faasimuutosmateriaalit ja valoa läpäisevät materiaalit, tarjoavat vaihtoehtoja rakenteiden toteutukseen. Parempaa energiatehokkuutta haetaan myös erityyppisillä rakenteisiin integroiduilla LVIS-järjestelmillä.

 

Uusien professorien juhlaluennot

Maanantaina 3.2. kello 13.15 alkaen Tietotalon salissa 103 (Korkeakoulunkatu 1, Tampere).

Juhlaluentonsa pitävät professorit Jukka Pekkanen, rakennustekniikka, Seppo Tikkanen, hydrauliikka ja automatiikka, Leena Ukkonen, elektroniikka ja tietoliikennetekniikka sekä Juha Vinha, rakennustekniikka.

Kutsu ja professorien luentotiivistelmät

 

Kuva: Virpi Andersin

Kerro kaverille
Puhtaampaa ilmaa ja energiaa kaupunkeihin
Puhtaampaa ilmaa ja energiaa kaupunkeihin
4/2013
Puhtaampaa ilmaa ja energiaa kaupunkeihin
Myrskyn noustessa punnitaan toimintavarmuus
Myrskyn noustessa punnitaan toimintavarmuus
4/2013
Myrskyn noustessa punnitaan toimintavarmuus
Suomalainen sellu taipuu design-tuotteeksi
Suomalainen sellu taipuu design-tuotteeksi
4/2013
Suomalainen sellu taipuu design-tuotteeksi
Vedystä kasvihuoneilmiön kukistaja?
Vedystä kasvihuoneilmiön kukistaja?
4/2013
Vedystä kasvihuoneilmiön kukistaja?
Jätettä ahmivat bakteerit tuottavat vetyä
Jätettä ahmivat bakteerit tuottavat vetyä
4/2013
Jätettä ahmivat bakteerit tuottavat vetyä
Aika hullaantua teknologiasta
Aika hullaantua teknologiasta
4/2013
Aika hullaantua teknologiasta
Miksi pakokaasu näkyy pakkasella?
Miksi pakokaasu näkyy pakkasella?
4/2013
Miksi pakokaasu näkyy pakkasella?
Energiatehokkaiden järjestelmien tutkimus vaatii yhteistyötä
Energiatehokkaiden järjestelmien tutkimus vaatii yhteistyötä
4/2013
Energiatehokkaiden järjestelmien tutkimus vaatii yhteistyötä
Hamletin yönäytöksestä Tampere-talon isoon saliin
Hamletin yönäytöksestä Tampere-talon isoon saliin
4/2013
Hamletin yönäytöksestä Tampere-talon isoon saliin
Alumniyhdistys juhlisti puolipyöreitä vuosiaan
Alumniyhdistys juhlisti puolipyöreitä vuosiaan
4/2013
Alumniyhdistys juhlisti puolipyöreitä vuosiaan
LUMA-toiminta täytti 10 vuotta
LUMA-toiminta täytti 10 vuotta
4/2013
LUMA-toiminta täytti 10 vuotta
Joulutoivotus
Joulutoivotus
4/2013
Joulutoivotus

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi