3/2013

Osaamisprofiili vahvistuu Clinical Engineer -koulutuksella

Pekka Erola

Pekka Erola toi erikoissairaanhoidon näkökulman työryhmään, jossa oli edustajat
myös laitevalmistuksesta, viranomaistaholta ja Tampereen teknillisestä yliopistosta.
– Kaikkia toimijoita tyydyttävän kokonaisuuden luominen oli haastavaa. Edutechilla
oli kuitenkin järjestelijänä ammattimaiset otteet ja hyvä näkemys myös
kouluttajavalinnoissa, hän sanoo.

Suomalaiset lääkintätekniikan asiantuntijat kokoavat rivejään ja vahvistavat ammattikuntansa asemaa Clinical Engineer -koulutuksella.

TTY:n täydennyskoulutuskeskus Edutechin kokoama ja toteuttama lääketieteellisen teknologian koulutus on uusi avaus Suomessa.

– Clinical Engineer -nimike on kansainvälisesti tunnettu, ja muualla maailmassa alan asiantuntijoiden järjestäytyminen on jo pitkällä. Koulutuksen yhtenä tavoitteena onkin nostaa ja vahvistaa suomalaisen ammattikunnan profiilia, koulutuksen suunnitteluun osallistunut tekninen johtaja Pekka Erola Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä kertoo.

Oma rooli tunnistettava

Pekka Erolan mukaan alan suomalainen ammattikunta on vielä melko pieni ja levittäytynyt laajalti eri organisaatioihin. Ammattikunta on kuitenkin kasvussa, ja sen teknologiselle asiantuntemukselle on terveydenhuoltoalalla paljon kysyntää.

– Sairaaloissa lääkintätekniikan väki on perinteisesti vastannut laitetarkastuksista, -huolloista ja -korjauksista. Sitä mukaa kun laitteisiin on lisätty tieto- ja viestintäteknologiaa ja laitteet ovat verkottuneet kokonaisiksi lääkintäteknisiksi järjestelmiksi, osaaminen on kehittynyt ja vastuut kasvaneet, Erola kertoo.

Paitsi vahvaa laiteosaamista ja tietoturva-asioiden kattavaa hallintaa, ammatissa tarvitaan nykyisin myös toiminnan organisointikykyä ja johtamistaitoja. Tampereen yliopistollisessa sairaalassa TAYSissa 1980-luvun puolivälistä lähtien työskennellyt Erola puhuu kokemuksesta.

– Sairaalan seinät eivät ole enää rajana, vaan tulevaisuudessa hoitoja annetaan ja mittauksia tehdään myös potilaiden kotona. Lääketieteen ja lääkintälaitteiden kehittyessä, toimintojen laajentuessa ja ketjuuntuessa lääkintätekniikan asiantuntijoiden on tunnettava oma roolinsa, hän sanoo.

Aika luoda yhteinen kieli

Maaliskuussa 2013 alkaneeseen ensimmäiseen Clinical Engineer -koulutukseen osallistuu parikymmentä henkilöä muun muassa julkisen terveydenhuollon organisaatioista sekä lääkintäteknisiä laitteita myyvistä ja valmistavista yrityksistä.

– Tähän asti alan ammattilaiset ovat keskittyneet omaan sarkaansa. Nyt on korkea aika verkottua yli rajojen, kaikillahan on kuitenkin yhteinen tavoite, potilaan parhaaksi toimiminen, Erola sanoo.

Health Informatics keskittyy sairaalajärjestelmiin

TTY:n opiskelijat ovat voineet syksystä 2013 lähtien valita uuden Health Informatics -sivuainekokonaisuuden. TTY tarjoaa näin ensimmäisenä Suomessa systemaattista terveydenhuollon tietojärjestelmien koulutusta, jolle on tutkitusti kova kysyntä ja tarve. Myös opiskelijat ovat ottaneet uuden opintokokonaisuuden innokkaasti vastaan. Health Informatics -opintojen suunnittelussa on suunnattu erityistä huomiota terveydenhuollon toiminnan ja prosessien ymmärtämiseen sekä hankintaosaamisen kehittämiseen.

Lisää työkaluja tuotehallintaan

Koulutukseen osallistuva Aliina Tuomenlehti vastaa tuotehallinnasta Lojer Oy:ssä. Yritys valmistaa sairaala- ja hoitokalusteita sekä muita lääkinnällisiä laitteita ja keskittyy viennissä pitkälle erikoistuneisiin tuotteisiin.

Riskienhallinta- ja laatuinsinöörinä työskentelevän Tuomenlehden tehtäväkenttä on laaja. Se sisältää viranomaisvaatimusten toteutumisen seurantaa ja laitteiden turvallisuuden ja käytettävyyden varmistusta tehohoidossa ja normaalissa hoitotyössä.

– Lisäksi osallistun tuotekehitykseen, olen yhteydessä myyntiin ja jälkimarkkinointiin ja otan vastaan asiakaspalautetta. Olen mukana siis lähes kaikissa tuotteen elinkaaren vaiheissa, hän kertoo.

– Hain koulutukseen, jotta ymmärtäisin yhä paremmin erilaisia käyttäjätarpeita ja käyttöympäristöjen vaatimuksia. Tähän mennessä voin sanoa, että tuotteiden elinkaari tulee koulutuksessa esille kattavasti, myös useasta eri käyttäjäkulmasta.

Tuomenlehti toivoo, että yhteistyö alalla eri toimijoiden kesken tiivistyisi entisestään.

– Yhteinen koulutus antaa siihen mahdollisuuksia. Hyvää vuoropuhelua koulutuksen sähköisellä keskusteluareenalla on jo syntynytkin. Kun kohdakkain osuvat laitevalmistajan edustaja ja sairaalainsinööri, esille nousee uusia, kiinnostavia näkemyksiä, hän sanoo.

 

Haku seuraavaan koulutukseen alkaa keväällä 2014.

 

Teksti: Päivi Eskelinen
Kuva: Marjaana Malkamäki


Kerro kaverille
Lahjomaton laastari kerää EKG-impulsseja
Lahjomaton laastari kerää EKG-impulsseja
3/2013
Lahjomaton laastari kerää EKG-impulsseja
Ajatus vain, ja proteesikäsi liikkuu
Ajatus vain, ja proteesikäsi liikkuu
3/2013
Ajatus vain, ja proteesikäsi liikkuu
Sydänsolut sykkivät dataa fyysikolle
Sydänsolut sykkivät dataa fyysikolle
3/2013
Sydänsolut sykkivät dataa fyysikolle
Kommunikaatio pelaa, kilot tippuvat
Kommunikaatio pelaa, kilot tippuvat
3/2013
Kommunikaatio pelaa, kilot tippuvat
Solun sormenjälki on tutkijan johtolanka
Solun sormenjälki on tutkijan johtolanka
3/2013
Solun sormenjälki on tutkijan johtolanka
BioMediTech on intohimoinen järkiliitto
BioMediTech on intohimoinen järkiliitto
3/2013
BioMediTech on intohimoinen järkiliitto
Tampereella kehitetään keinotekoista hajuaistia
Tampereella kehitetään keinotekoista hajuaistia
3/2013
Tampereella kehitetään keinotekoista hajuaistia
 
3/2013
 
3/2013
Liikkujan unelmasyksy
Liikkujan unelmasyksy
3/2013
Liikkujan unelmasyksy
TTY Forum 2013
TTY Forum 2013
3/2013
TTY Forum 2013
 
3/2013

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi