3/2013

Kudoksen lämpödynamiikan vaihtelu voi kertoa rintasyövästä

Rintasyövän kuvantaminen

  Kuva: Rodeo.fi

Tekniikan lisensiaatti Risto Joro tutki väitöstyössään rintasyövän diagnosointimenetelmää, joka perustuu iholta mitattaviin lämpödynamiikan vaihteluihin. Menetelmää voidaan käyttää nykyisten kuvantamismenetelmien ohella, jolloin nykyisten seulontamenetelmien diagnostiikan osuvuus ja tarkkuus paranisivat.

Joron tutkima menetelmä pohjautuu fysiologisten ilmiöiden havainnointiin ja mittaamiseen jaksottaisessa kuvasarjassa. Havaittavien, fysiologisten ilmiöiden taustalla on kasvaimen uusverisuonimuodostus sekä kasvaimen tuottama, verisuonia laajentava typpioksidi.

– Potilaan iholta mitataan lämpötilavaihteluja, joiden perusteella voidaan tunnistaa rinnan kudosten verenkiertoprofiili. Sen avulla taas on mahdollista paikantaa rinnan poikkeavat rakenteet ja vertailla tuloksia radiologisiin tutkimuksiin, Joro tiivistää tutkimansa menetelmän idean.

Eri kudosten väliset lämpötilamuutokset voidaan tunnistaa, kun herkät mikrometriaallonpituusalueelle soveltuvat kamerat yhdistetään kehittyneisiin kuvankäsittely- ja taajuusanalyysimenetelmiin. Tällä kuvantamismenetelmällä voidaan todeta rintasyövän aiheuttamat fysiologiset muutokset jo ennen kuin nykykuvantamismenetelmin pystytään toteamaan kudoksen rakenteellisia muutoksia.

Joro esittää väitöstyönsä tulosten pohjalta hypoteesin toimivasta menetelmästä kamera-potilasalustoineen, kuvankäsittelyineen sekä taajuusanalyyseineen, jossa kudoserottelu tuodaan esiin kohdentaen analyysitulokset kuvattavan anatomiseen karttaan. Väitöskirja tarkistettiin TTY:llä syyskuun lopulla.

 

Kerro kaverille
Lahjomaton laastari kerää EKG-impulsseja
Lahjomaton laastari kerää EKG-impulsseja
3/2013
Lahjomaton laastari kerää EKG-impulsseja
Ajatus vain, ja proteesikäsi liikkuu
Ajatus vain, ja proteesikäsi liikkuu
3/2013
Ajatus vain, ja proteesikäsi liikkuu
Sydänsolut sykkivät dataa fyysikolle
Sydänsolut sykkivät dataa fyysikolle
3/2013
Sydänsolut sykkivät dataa fyysikolle
Kommunikaatio pelaa, kilot tippuvat
Kommunikaatio pelaa, kilot tippuvat
3/2013
Kommunikaatio pelaa, kilot tippuvat
Solun sormenjälki on tutkijan johtolanka
Solun sormenjälki on tutkijan johtolanka
3/2013
Solun sormenjälki on tutkijan johtolanka
BioMediTech on intohimoinen järkiliitto
BioMediTech on intohimoinen järkiliitto
3/2013
BioMediTech on intohimoinen järkiliitto
Osaamisprofiili vahvistuu Clinical Engineer -koulutuksella
Osaamisprofiili vahvistuu Clinical Engineer -koulutuksella
3/2013
Osaamisprofiili vahvistuu Clinical Engineer -koulutuksella
Tampereella kehitetään keinotekoista hajuaistia
Tampereella kehitetään keinotekoista hajuaistia
3/2013
Tampereella kehitetään keinotekoista hajuaistia
 
3/2013
Liikkujan unelmasyksy
Liikkujan unelmasyksy
3/2013
Liikkujan unelmasyksy
TTY Forum 2013
TTY Forum 2013
3/2013
TTY Forum 2013
 
3/2013

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi