3/2013

BioMediTech on intohimoinen järkiliitto

TTY:n ja TaY:n liitto edistää tutkimustulosten kaupallistamista.

Syyskuun viimeisenä päivänä Tampereen yliopistojen rehtorit allekirjoittivat sopimuksen BioMediTechin (BMT) muodostumisesta yliopistojen yhteiseksi instituutiksi. Onko nyt solmittu järkiliitto?

Varmasti näin on. Tarvitsemme BMT:tä siihen, että yliopistoilla yhdessä on ja säilyy riittävä biotieteiden ja lääketieteellisen teknologian erikoisosaaminen bioalalla. Lisäksi vahvan bioteknisen perustutkimuksen tulosten vieminen eteenpäin tuotteiksi, hoitomuodoiksi ja toimiviksi käytänteiksi esimerkiksi sairaaloihin vie aikaa. Meillä ei ole varaa jokaisen tuoteaihion kohdalla käyttää 5–10 vuotta saman asian oppimiseen kantapään kautta yhä uudelleen ja uudelleen. Yliopistojen yhteinen instituutti yksinkertaistaa ja nopeuttaa monia toimintoja, kuten keksintöjen hallinnointia ja tutkimustulosten kaupallistamista.

BioMediTech-konseptia alettiin kehitellä jo vuosia sitten, ensin tutkijoiden keskuudessa. Tuntui luontevalta tehdä yhteistyötä tutkimuksessa, vahvistaa sitä sekä kaupallistaa tutkimustuloksia. Niinpä vuonna 2011 TTY ja TaY solmivat 2013 loppuun asti määritetyn sopimuksen BMT:stä. Sopimus voidaan ajatella kihlauksena, lupauksena mennä naimisiin, jos sovitut ehdot toteutuvat. Kihla-ajalla on aloitettu suuria tutkimushankkeita, joista on poikinut kaupallistamisprojekteja. Olemme mielestäni oikealla tiellä, kun Tekes-rahoitteisesta Ihmisen varaosat -hankkeesta on jo irrotettu osioita kaupallistamispolulle.

Myös yliopistojen yhdessä järjestämä koulutus on tärkeää. Nykypäivän nuoret ovat tulevaisuuden tekijöitä ja päättäjiä sekä vanhenevien sukupolvien eläkkeiden mahdollistajia. Monitieteisten alojen osaajien on osattava työskennellä keskenään. Heidän yhteiskouluttamisensa kannattaa aloittaa mahdollisimman varhain, jo fuksivuodesta alkaen, ettei potentiaalisia integraatiovuosia tuhlata tässäkään prosessissa.

Terveys- ja bioteknologiat ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämpiä aloja, eikä vanheneva väestö ole ainoa syy siihen. Tampereen seudun kannattaa pysyä kehityksessä mukana voimat ja osaamiset yhdistäen, sillä vain siten saavutamme riittävän kriittisen massan toimiaksemme uskottavasti globaalilla pelikentällä.

Emme kuitenkaan ole pelkästään järkiliitossa, vaan meitä yhdistää intohimo bioalaan. Hyvän liiton tapaan partnereiden keskinäinen erilaisuus on rikkaus suhteeseen!

Lue lisää: Lisätehoa diagnostisten menetelmien ja uusien hoitomuotojen kehittämiseen

 

Instituutin perustaminen on pitkän yhteistyön tulosta

Tamperelaiset tiedeyliopistot aloittivat bioalan yhteistyön vuosituhannen taitteessa. Yksi ensimmäisistä ponnistuksista oli perustaa yhteinen koulutus biotekniikan ja bioteknologian kandidaattien ja diplomi-insinöörien sekä maistereiden kouluttamiseksi, joka on jatkuvasti syventynyt ja monipuolistunut mm. yhteisesti järjestettyjen kurssien muodossa. Toinen yliopistojen bioalan yhteishanke oli Solu- ja kudosteknologiakeskus Regea. Regea sellaisenaan loppui, mutta jäi elämään kliinisen kudospankin brändinä osaksi vuonna 2011 perustettua BioMediTechiä. TTY:n ja Tampereen yliopiston monitieteinen opetuksen ja tutkimuksen yhteisyksikkö BioMediTech vahvisti yliopistojen osaamista biotieteissä ja lääketieteellisessä teknologiassa. Syksyllä 2013 TTY ja TaY allekirjoittivat sopimuksen BioMediTechin muodostumisesta yliopistojen yhteiseksi instituutiksi.

 


 

Kellomäki

Kolumnisti Minna Kellomäki on Tampereen teknillisen yliopiston biomateriaalien ja kudosteknologian professori.  Hän toimii ryhmänjohtajana Ihmisen varaosat -hankkeessa sekä biotekniikan koulutuksen varajohtajana. Lisäksi Kellomäki on TaY:n biolääketieteellisen teknologian yksikön johtokunnan varajäsen.

 

Emme kuitenkaan ole pelkästään järkiliitossa, vaan meitä yhdistää intohimo bioalaan.

Kerro kaverille
Lahjomaton laastari kerää EKG-impulsseja
Lahjomaton laastari kerää EKG-impulsseja
3/2013
Lahjomaton laastari kerää EKG-impulsseja
Ajatus vain, ja proteesikäsi liikkuu
Ajatus vain, ja proteesikäsi liikkuu
3/2013
Ajatus vain, ja proteesikäsi liikkuu
Sydänsolut sykkivät dataa fyysikolle
Sydänsolut sykkivät dataa fyysikolle
3/2013
Sydänsolut sykkivät dataa fyysikolle
Kommunikaatio pelaa, kilot tippuvat
Kommunikaatio pelaa, kilot tippuvat
3/2013
Kommunikaatio pelaa, kilot tippuvat
Solun sormenjälki on tutkijan johtolanka
Solun sormenjälki on tutkijan johtolanka
3/2013
Solun sormenjälki on tutkijan johtolanka
Osaamisprofiili vahvistuu Clinical Engineer -koulutuksella
Osaamisprofiili vahvistuu Clinical Engineer -koulutuksella
3/2013
Osaamisprofiili vahvistuu Clinical Engineer -koulutuksella
Tampereella kehitetään keinotekoista hajuaistia
Tampereella kehitetään keinotekoista hajuaistia
3/2013
Tampereella kehitetään keinotekoista hajuaistia
 
3/2013
 
3/2013
Liikkujan unelmasyksy
Liikkujan unelmasyksy
3/2013
Liikkujan unelmasyksy
TTY Forum 2013
TTY Forum 2013
3/2013
TTY Forum 2013
 
3/2013

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi