2/2013

Uuden sukupolven netti syntyy mashupeista

Salminen Arto

Verkon eri palveluista löytyy yhä enemmän julkista ja henkilökohtaista tietoa. Myös erilaiset henkilökohtaiset päätelaitteet sisältävät kiinnostavaa tietoa käyttäjästään.

– Yhdistämällä eri lähteiden tarjoamaa tietoa voidaan luoda sovelluksia, jotka ovat enemmän kuin osiensa summa, arvioi diplomi-insinööri Arto Salminen. Hän etsi väitöskirjassaan ratkaisuja näiden mashupeiksi kutsuttujen sovellusten rakentamiseen.

Erilaisia mashupeja on jo nyt paljon. Määritelmän täyttävät esimerkiksi palvelut, joka yhdistävät kartta- ja säätiedon sekä julkisen liikenteen aikataulut. Mashupeja ovat myös paikkatietoa ja älypuhelimen kameran kuvaa yhdistävät lisätyn todellisuuden sovellukset.

Väitöstutkimuksessaan Salminen esittelee yleiskäyttöisiä ohjeita mashupeista ja palveluista koostuvien järjestelmien toteuttamiseen. Lisäksi hän esittelee referenssiarkkitehtuurin, jota voidaan käyttää yksittäistä mashupia rakennettaessa.

– Tietojen löytäminen eri palveluista ei ole ongelma. Sen sijaan haasteita ovat muun muassa tiedon analysointi ja tarjonta yhtenäisessä formaatissa, Salminen korostaa.

Mashupia rakennettaessa on myös ratkaistava, miten kirjaudutaan mashupiin niin, ettei käyttäjän tarvitse kirjautua erikseen jokaiseen sen taustalla olevaan palveluun. Vaikeutena järjestelmän rakentamisessa on myös palveluiden epävakaus ja tarjolla olevien avointen rajapintojen puute.

Myös ohjelmistokomponentteja voi yhdistää

Mashupien ei tarvitse rajoittua vain tiedon yhdistämiseen. Myös ohjelmistokomponentteja voidaan käsitellä tiedon tavoin ja yhdistää dynaamisesti. Verkkosovellusten rakentaminen dynaamisesti ladatuista ohjelmistokomponenteista avaa täysin uusia mahdollisuuksia.

Salminen toteutti dynaamisesti ladattavista ohjelmistokomponenteista kootun ohjelman, joka voi muuntautua käytön aikana ilman, että sovellusta tarvitsee käynnistää uudelleen.

Web-evoluutio etenee

  • Perusmuodossaan Internet (World Wide Web) rakentui staattisista sivustoista.
  • Nimellä Web 2.0 on kutsuttu toiminnallisia palveluja, jossa korostetaan avointa kommunikointia, päätösvallan hajauttamista ja tiedon vapaata jakamista ja uudelleen käyttöä. Web 2.0 -ajattelua edustavat muun muassa monet sosiaalisen median palvelut.
  • Yksiselitteisiä rajoja netin eri kehitysvaiheiden välillä ei ole, kyse on evoluutiosta. Esimerkiksi Googlen nykyisen johtokunnan puheenjohtajan Eric Schmidt'n mukaan konfiguroitavat sovellukset, kuten mashupit tulevat olemaan uuden sukupolven internetiä.

Luvassa lisää älyä ja suorituskykyä

Eri käyttötarpeisiin helposti mukautuvat ja ominaisuuksiaan tarvittaessa automaattisesti laajentavat sovellukset, kuten mashupit, ovat osa internetin seuraavaa kehitysaskelta, jota kutsutaan myös termillä Web 3.0.

– Web 3.0:lta odotetaan suorituskykyä, automatiikkaa ja älykkyyttä. Semanttiset palvelut ja muun muassa selainten kehitys antavat eväitä suorituskykyisten ja käyttäjän tarpeisiin mukautuvien sovellusten toteuttamiseen, Arto Salminen sanoo.

– Sekä kuluttajille että yrityksille suunnattujen palvelujen rakentaminen on entistä enemmän vain tekijöiden mielikuvituksesta kiinni.

Väitöskirjan ohessa syntyi mashup

Väitöskirjatyön rinnalla Arto Salminen on yhdessä kolmen muun tutkijan kanssa rakentanut hyvinvointipalveluihin keskittyvää mashupia. Palvelu tallentaa ja yhdistää muun muassa liikuntasuoritukset, unen määrän ja laadun käyttäjänsä paino- ja verenpainetietoihin sekä visualisoi ne.

Suunnitelmissa on myös start up -yritys palvelun tuomiseksi markkinoille.

– Kehittämämme WellMU-palvelu ei ainakaan alkuvaiheessa ole tarkoitettu suoraan loppukäyttäjille, vaan sen päälle voi joku muu tuottaa kuluttajille suunnattuja sovelluksia, Salminen kertoo.

Väitöstiedote

 

Teksti Martti Tammisto
Kuva: Petri Laitinen

Kerro kaverille
Paikannustekniikka auttaa ostajaa ja pysäköijää
Paikannustekniikka auttaa ostajaa ja pysäköijää
2/2013
Paikannustekniikka auttaa ostajaa ja pysäköijää
Lisää kapasiteettia tiedonsiirtoon kaksisuuntaisella radiolla
Lisää kapasiteettia tiedonsiirtoon kaksisuuntaisella radiolla
2/2013
Lisää kapasiteettia tiedonsiirtoon kaksisuuntaisella radiolla
Henkilökohtainen terveysvalmennus hyödyntää uusinta teknologiaa
Henkilökohtainen terveysvalmennus hyödyntää uusinta teknologiaa
2/2013
Henkilökohtainen terveysvalmennus hyödyntää uusinta teknologiaa
Joko tunnet parvet, lurkkijat ja mikrotaskaajat?
Joko tunnet parvet, lurkkijat ja mikrotaskaajat?
2/2013
Joko tunnet parvet, lurkkijat ja mikrotaskaajat?
Käyttäjäkulma edellä lisättyyn todellisuuteen
Käyttäjäkulma edellä lisättyyn todellisuuteen
2/2013
Käyttäjäkulma edellä lisättyyn todellisuuteen
Toimi, osallistu tulevaisuuden museossa
Toimi, osallistu tulevaisuuden museossa
2/2013
Toimi, osallistu tulevaisuuden museossa
Ei maailmaa tähän kannata pysäyttää
Ei maailmaa tähän kannata pysäyttää
2/2013
Ei maailmaa tähän kannata pysäyttää
Datajournalisti visualisoi tietoa
Datajournalisti visualisoi tietoa
2/2013
Datajournalisti visualisoi tietoa
Akateeminen yrittäjyys sinunkin unelmissasi?
Akateeminen yrittäjyys sinunkin unelmissasi?
2/2013
Akateeminen yrittäjyys sinunkin unelmissasi?
Paula tuli jäädäkseen
Paula tuli jäädäkseen
2/2013
Paula tuli jäädäkseen
Edutechistä  pilviteknologian koulutusta
Edutechistä  pilviteknologian koulutusta
2/2013
Edutechistä  pilviteknologian koulutusta
My goal is to catch people who think they hate maths
My goal is to catch people who think they hate maths
2/2013
My goal is to catch people who think they hate maths

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi