2/2013

Tutkijat suosittavat:
Käyttäjäkulma edellä lisättyyn todellisuuteen

Antti Kolu ja Thomas Olsson

Thomas Olsson (oikealla) on selvittänyt väitöskirjassaan, mitä kuluttajat odottavat
lisätyn todellisuuden mobiilisovelluksilta. Antti Kolun mukaan lisätty todellisuus
kiinnostaa myös koneenrakentajia.

Urheilun tv-lähetyksiin ilmaantuu toisinaan pelin seuraamista helpottavaa lisäsisältöä, esimerkiksi ennätyksistä kertovia linjoja tai jääkiekon tai muun pelivälineen korostuksia.

Tehokeinot ovat yksinkertaisia sovelluksia lisätystä todellisuudesta.

– Televisioesimerkit eivät edusta lisättyä todellisuutta puhtaimmillaan, koska niistä puuttuu vuorovaikutuksen mahdollisuus, täsmentävät tutkijat Thomas Olsson ja Antti Kolu TTY:ltä.

Lisättyä todellisuutta sisältäviä palveluja on ilmaantunut kuluttajamarkkinoille vasta muutamia. Olssonin mukaan ajankohtainen kysymys kuuluukin, mitä lisäarvoa reaali- ja digitaalimaailmoja yhdistävät palvelut antavat käyttäjälleen ja minkälaisia palveluja voidaan tuottaa lisätyn todellisuuden avulla.

– Käyttäjäkokemuksesta on tullut uusi teknologian laatutekijä, joten käyttäjäkeskeisessä tuotekehityksessä on olennaisen tärkeää selvittää aluksi kuluttajakokemuksia ja -odotuksia, hän sanoo.

Kuluttaja himoitsee tietoa ja yllätyksiä

Thomas Olsson on selvittänyt ihmiskeskeisen teknologian alaan kuuluvassa väitöskirjassaan, mitä kuluttajat odottavat lisätyn todellisuuden mobiilisovelluksilta. Tutkimukseen kerättiin yli 400 henkilön haastattelu- ja kyselyaineisto "aikaiset omaksujat " -kuluttajatyypiltä muun muassa kauppakeskuksissa. Niissä lisätyn todellisuuden sovellusten odotetaan yleistyvän lähitulevaisuudessa nopeasti.

– Käyttäjien käsitykset ja odotukset vaihtelivat. Yleisesti henkilöt odottivat lisätyltä todellisuudelta lisää vuorovaikutteista tietoa, yllätyksellisyyttä, tilannetajun laajentumista, myös yhteisöllisyyden kokemuksia.

Osa odotuksista voidaan kuitenkin nähdä uusiin teknologioihin suuntautuvina yleisinä odotuksina.
Olsson suositteleekin tuote- ja palvelukehittäjille etukäteisharkintaa: minkälaisin ympäristöihin lisätyn todellisuuden palveluja kannattaa liittää ja mille lisätiedoille on oikeasti tarvetta?

Pioneerityöstä nousi monia aiheita jatkotutkimukseen.

– Esimerkiksi sitä, mistä kuluttajien odotukset uusia teknologioita kohtaan nousevat, ei tunneta. Odotukset kuitenkin vaikuttavat arkisiin käyttäjäkokemuksiin ja ratkaisevat monia ostopäätöksiä, hän sanoo.

Entistä sujuvampaa etäkäyttöä

Lisätty todellisuus kiinnostaa myös koneenrakentajia. Älykkäitä työkoneita ja autonomisia työmaita teollisuudelle kehittävässä Famous-projektissa työskentelevä Antti Kolu kertoo, että lisätyn todellisuuden mahdollisuuksista kysellään paljon.

– Koneita esimerkiksi etäohjataan nykyisin sellaisten kameroiden avulla, joiden välittämä syvyysinformaatio toimintaympäristöstä on puutteellista. Lisätty todellisuus toisi kaivoksen tai maaston näkyviin kolmiulotteisena, mutta toteutukset ovat toistaiseksi vasta suunnittelun asteella, hän kertoo.

Kolu uskoo, että lisättyä todellisuutta käytetään tulevaisuudessa koneiden asennuksessa, kunnossapidossa ja käytön opettamisessa.

– Tiedon esittäminen visuaalisesti tavoittaa ihmiset kaikkialla maailmassa. Luomalla kohteesta kolmiulotteinen näkymä henkilön silmien eteen voitaisiin hänen työskentelyään ohjata vaihe vaiheelta, vaikka toiselta puolelta maapalloa, hän sanoo.

 

Lisätty todellisuus suoraan verkkokalvoille?

  • Lisätyllä todellisuudella (myös laajennettu todellisuus, eng. augmented reality) tarkoitetaan reaalimaailman täydentämistä digitaalisella tiedolla, jota tarkastellaan erilaisten näyttöjen avulla, esimerkiksi päässä pidettävillä optisilla näytöillä, silmälaseilla tai matkapuhelimen kameranäkymän kautta.
  • Lisätyn todellisuuden ensimmäisiä mobiilisovelluksia ovat muun muassa matkapuhelimen kameran läpi annettava kaupallinen lisäinformaatio kaupunkiympäristössä tarjolla olevista palveluista.
  • Ulkomainoksissa esiintyvien mustavalkoisten QR-koodien takana oleva tuotetieto on yksi lisätyn todellisuuden tyyppi.
  • Lisätyllä todellisuudella tuotettaisiin uutta, vuorovaikutteista sisältöä myös opetusalalle, museoille ja kirjastoille.
  • Hurjissa tieteiskuvitelmissa ihmissilmän verkkokalvolle asennetaan implantti, johon voidaan suoraan välittää virtuaalista informaatiota.

 

Teksti: Päivi Eskelinen
Kuva: Petri Laitinen

Kerro kaverille
Paikannustekniikka auttaa ostajaa ja pysäköijää
Paikannustekniikka auttaa ostajaa ja pysäköijää
2/2013
Paikannustekniikka auttaa ostajaa ja pysäköijää
Lisää kapasiteettia tiedonsiirtoon kaksisuuntaisella radiolla
Lisää kapasiteettia tiedonsiirtoon kaksisuuntaisella radiolla
2/2013
Lisää kapasiteettia tiedonsiirtoon kaksisuuntaisella radiolla
Henkilökohtainen terveysvalmennus hyödyntää uusinta teknologiaa
Henkilökohtainen terveysvalmennus hyödyntää uusinta teknologiaa
2/2013
Henkilökohtainen terveysvalmennus hyödyntää uusinta teknologiaa
Uuden sukupolven netti syntyy mashupeista
Uuden sukupolven netti syntyy mashupeista
2/2013
Uuden sukupolven netti syntyy mashupeista
Joko tunnet parvet, lurkkijat ja mikrotaskaajat?
Joko tunnet parvet, lurkkijat ja mikrotaskaajat?
2/2013
Joko tunnet parvet, lurkkijat ja mikrotaskaajat?
Toimi, osallistu tulevaisuuden museossa
Toimi, osallistu tulevaisuuden museossa
2/2013
Toimi, osallistu tulevaisuuden museossa
Ei maailmaa tähän kannata pysäyttää
Ei maailmaa tähän kannata pysäyttää
2/2013
Ei maailmaa tähän kannata pysäyttää
Datajournalisti visualisoi tietoa
Datajournalisti visualisoi tietoa
2/2013
Datajournalisti visualisoi tietoa
Akateeminen yrittäjyys sinunkin unelmissasi?
Akateeminen yrittäjyys sinunkin unelmissasi?
2/2013
Akateeminen yrittäjyys sinunkin unelmissasi?
Paula tuli jäädäkseen
Paula tuli jäädäkseen
2/2013
Paula tuli jäädäkseen
Edutechistä  pilviteknologian koulutusta
Edutechistä  pilviteknologian koulutusta
2/2013
Edutechistä  pilviteknologian koulutusta
My goal is to catch people who think they hate maths
My goal is to catch people who think they hate maths
2/2013
My goal is to catch people who think they hate maths

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi