1/2013

SHOKit tarvitsevat uutta aloitusta

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi helmikuussa strategisen huippuosaamisen keskittymiä (SHOK) koskevan kansainvälisen arvioinnin. Arvioinnin mukaan SHOKit ovat tervetullut yrityslähtöisen tutkimuksen edistäjä, mutta toimintamalli kaipaa silti vielä uudistamista.

Viime vuosina yhä suurempi osuus Tampereen teknillisen yliopiston ja yritysten välisestä yhteistyöstä on syntynyt SHOKien kautta. TTY on ollut haluttu yhteistyökumppani.

Yritykset ovat olleet keskimäärin varsin tyytyväisiä SHOKien tutkimushankkeisiin, tutkimusstrategioihin sekä saatuihin tuloksiin. Myös TTY:llä on myönteisiä kokemuksia muun muassa metalliteollisuuden (FIMECC) ja biotalouden (FIBIC) osaamiskeskittymien hankkeista.

Eri SHOKit ovat kuitenkin huomattavan erilaisessa kehitysvaiheessa, ja tutkimuslaitosten, erityisesti yliopistojen, perspektiivistä järjestelmässä on vielä ongelmia.

Yhteistä SHOKeille on, että teollisuusorientoituneiden tutkimushankkeiden tavoitteisto ei yleisesti ole ollut riittävä tiedeyhteisöjen näkökulmasta. Lyhyellä aikataululla toteutetut hankkeet, joissa on runsaasti toimijoita, on johtanut siihen, että yksittäisen tutkimusryhmän rahoitus on voinut jäädä hyvin vähäiseksi ja siten myös mahdollisuudet akateemisiin tuotoksiin ovat laihat.

Toisaalta: yritysten sitoutuminen hankkeisiin on aivan eri luokkaa kuin Tekes-ohjelmatyyppisissä hankkeissa. Yritysten omat tutkimusryhmät muodostavat luonnollisia asiantuntevia kumppanuuksia, joilla on lisäarvoa tieteellisenkin tutkimuksen tekemisessä.

Lunastaakseen olemassaolon oikeutuksensa tulisi SHOKien pyrkiä toteuttamaan niille alun perin asetetut tavoitteet. Tulisi pyrkiä näkemään horisontin taakse ja uudistaa Suomen teollisuutta keskinäisellä ja kansainvälisellä verkottumisella. Perustutkimuksenomaisia hankkeita tulisi painottaa enemmän, esimerkiksi Suomen Akatemian rahoitusta lisäämällä.

Arviointiraportti: "Licence to SHOK?" External evaluation of the strategic centres for science, technology and innovation". 

Tiedettä, teknologiaa ja innovaatioita

Strategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOK) perustamisesta päätettiin vuonna 2006. Pääministeri Matti Vanhasen johtama teknologia- ja tiedeneuvosto hyväksyi tuolloin raportin strategisen huippuosaamisen keskittymien ja kansallisten infrastruktuurien kehittämisestä.

Raportin suosituksien mukaisesti Suomeen luotaisiin "kansainvälisiä tieteen, teknologian ja innovaatiotoiminnan strategisen huippuosaamisen keskittymiä elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta keskeisille osaamisen aloille".

Keskittymiä varten perustettiin voittoa tavoittelemattomat osakeyhtiöt. Osakkaita ovat aihealueiden keskeiset yritykset, yliopistot ja tutkimuslaitokset.

Osakkaat laativat SHOKien tutkimusstrategian ja päättävät sen toteuttamisen muodoista. Myös muut kuin osakkaat ovat voineet osallistua SHOKien toimintaan.

SHOK-keskittymät ovat Cleen Oy (energia ja ympäristö), FIMECC Oy (metalliteollisuus), FIBIC Oy (biotalous), RYM Oy (rakennettu ympäristö), SalWe Oy (terveys ja hyvinvointi) ja TIVIT Oy (ICT ja digitaaliset palvelut).

 


 

Paul Andersson

Kolumnisti Paul H. Andersson on tuotantotekniikan professori ja vararehtori.

 

 

 

Perustutkimuksenomaisia hankkeita tulisi painottaa enemmän, esimerkiksi Suomen Akatemian rahoitusta lisäämällä.

Kerro kaverille
Suomalaisen insinöörityön puolesta
Suomalaisen insinöörityön puolesta
1/2013
Suomalaisen insinöörityön puolesta
Uuden sukupolven keraamit huolehtivat itsestään
Uuden sukupolven keraamit huolehtivat itsestään
1/2013
Uuden sukupolven keraamit huolehtivat itsestään
Uusi menetelmä paperiteollisuuden kustannusjahtiin
Uusi menetelmä paperiteollisuuden kustannusjahtiin
1/2013
Uusi menetelmä paperiteollisuuden kustannusjahtiin
Tampereella luodaan kontinkäsittelyn tulevaisuutta
Tampereella luodaan kontinkäsittelyn tulevaisuutta
1/2013
Tampereella luodaan kontinkäsittelyn tulevaisuutta
Kampusareena tiivistää yliopiston ja yritysten yhteistyötä
Kampusareena tiivistää yliopiston ja yritysten yhteistyötä
1/2013
Kampusareena tiivistää yliopiston ja yritysten yhteistyötä
Jaakko Astola Millennium-teknologiapalkinnon palkintolautakuntaan
Jaakko Astola Millennium-teknologiapalkinnon palkintolautakuntaan
1/2013
Jaakko Astola Millennium-teknologiapalkinnon palkintolautakuntaan
Anne-Mari Järvelin johtamaan TTY:n kumppanuuksia
Anne-Mari Järvelin johtamaan TTY:n kumppanuuksia
1/2013
Anne-Mari Järvelin johtamaan TTY:n kumppanuuksia
Sinivalkoruutu vaihtui punavalkoraitaan
Sinivalkoruutu vaihtui punavalkoraitaan
1/2013
Sinivalkoruutu vaihtui punavalkoraitaan
Tampereen teekkareiden maihinnousu Helsinkiin
Tampereen teekkareiden maihinnousu Helsinkiin
1/2013
Tampereen teekkareiden maihinnousu Helsinkiin
Edutech: Kilpailukykyä kokonaisuuksien hallinnalla
Edutech: Kilpailukykyä kokonaisuuksien hallinnalla
1/2013
Edutech: Kilpailukykyä kokonaisuuksien hallinnalla
TTY uudisti verkkosivunsa
TTY uudisti verkkosivunsa
1/2013
TTY uudisti verkkosivunsa

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi