1/2013

Edutech: Kilpailukykyä kokonaisuuksien hallinnalla

Edutech

 

Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutuskeskus Edutech tarjoaa kokonaisvaltaisia teollisen toiminnan kehittämiseen tähtääviä koulutusohjelmia.

Toukokuussa 2013 alkaa kaksi uutta koulutusta: Systeemiajattelu johdon päätöksenteossa ja Business Excellence Programme. Ohjelmat on suunniteltu yhteistyössä yritysten kanssa.

Systeemiajattelu johdon päätöksenteossa

 Koulutus esittelee systeemidynamiikan ajattelumallin , jonka avulla pystytään tarkastelemaan laajoja tuotanto-, liiketoiminta- tai hallinnollisia kokonaisuuksia. Ajattelumalli kuvaa sekä tarkasteltavan kokonaisuuden sisäisen että kokonaisuuden ja ympäristön väliset dynaamiset vuorovaikutukset ja takaisinkytkennät, kiteyttää professori Matti Vilkko TTY:n systeemitekniikan laitokselta.

Koulutus tarjoaa tehokkaita menetelmiä strategian suunnitteluun ja prosessien jatkuvaan kehittämiseen monimutkaisissa arvoverkoissa. Käytännön esimerkeillä havainnollistetaan, kuinka systeemidynaamisen ajattelumallin avulla voidaan ymmärtää ja hallita muutoin vaikeasti käsitettäviä kokonaisuuksia.

Business Excellence Programme

Koulutusohjelman tavoitteena on yrityksen kokonaistehokkuuden ja prosessien parantaminen. Critical Chain Oy:n toimitusjohtajan Kimmo Ivorin mukaan ohjelman ydin on käytännön tekemisessä: jokainen osallistuja mallintaa valitsemansa prosessin ja saa kokeiltavakseen kolme erilaista työkalua prosessin parantamiseen.

– Lopuksi siirrytään strategiselle tasolle miettimään, mitkä työkaluista soveltuvat omalle yritykselle eri tarkoituksiin. Ohjelma huipentuu pullonkaulojen tunnistamiseen – näkökulma laajentuu yksittäistapauksesta kokonaisuuteen.

Edutech on suunnitellut Business Excellence -koulutuksen yhdessä Critical Chain Oy:n asiantuntijoiden kanssa, joilla on kymmenien vuosien kokemus laadun ja prosessien kehittämisestä.

Tutustu myös muuhun koulutustarjontaan.

 

Osallistu hankintaosaamisen koulutuksen suunnitteluun!

Hankintaosaamisella on merkittävä vaikutus yritysten tulevaisuuteen ja kilpailukykyyn: hankintojen osuus yritysten liikevaihdosta on keskimäärin 53 %, tuotantoyritysten jopa 70–80 %. Hankintatoimen osaamista siis tarvitaan, mutta alan koulutusta ei ole tarjolla riittävästi.

Edutech vastaa tarpeeseen aloittamalla uuden hankintakoulutuksen suunnittelun.

– Aloitamme suunnitteluryhmän kokoamisen helmikuussa 2013 ja kutsumme mukaan myös yritysten edustajia tuomaan näkemystä yrityselämän tarpeista, kertoo koulutussuunnittelija Johanna Säynäjäkangas.

Yrityksille tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen sisältöön ja tuoda esille tärkeäksi koettuja teemoja. Suunnitteluryhmä tarjoaa myös tilaisuuden verkostoitua, keskustella ja benchmarkata muita yrityksiä.

Ilmoittautumiset ryhmään viimeistään 15.3.2013: koulutussuunnittelija Johanna Säynäjäkangas.

 

 

Teksti: Katri Rauvola
Kuva: Kristian Wanvik

Kerro kaverille
Suomalaisen insinöörityön puolesta
Suomalaisen insinöörityön puolesta
1/2013
Suomalaisen insinöörityön puolesta
Uuden sukupolven keraamit huolehtivat itsestään
Uuden sukupolven keraamit huolehtivat itsestään
1/2013
Uuden sukupolven keraamit huolehtivat itsestään
Uusi menetelmä paperiteollisuuden kustannusjahtiin
Uusi menetelmä paperiteollisuuden kustannusjahtiin
1/2013
Uusi menetelmä paperiteollisuuden kustannusjahtiin
Tampereella luodaan kontinkäsittelyn tulevaisuutta
Tampereella luodaan kontinkäsittelyn tulevaisuutta
1/2013
Tampereella luodaan kontinkäsittelyn tulevaisuutta
SHOKit tarvitsevat uutta aloitusta
SHOKit tarvitsevat uutta aloitusta
1/2013
SHOKit tarvitsevat uutta aloitusta
Kampusareena tiivistää yliopiston ja yritysten yhteistyötä
Kampusareena tiivistää yliopiston ja yritysten yhteistyötä
1/2013
Kampusareena tiivistää yliopiston ja yritysten yhteistyötä
Jaakko Astola Millennium-teknologiapalkinnon palkintolautakuntaan
Jaakko Astola Millennium-teknologiapalkinnon palkintolautakuntaan
1/2013
Jaakko Astola Millennium-teknologiapalkinnon palkintolautakuntaan
Anne-Mari Järvelin johtamaan TTY:n kumppanuuksia
Anne-Mari Järvelin johtamaan TTY:n kumppanuuksia
1/2013
Anne-Mari Järvelin johtamaan TTY:n kumppanuuksia
Sinivalkoruutu vaihtui punavalkoraitaan
Sinivalkoruutu vaihtui punavalkoraitaan
1/2013
Sinivalkoruutu vaihtui punavalkoraitaan
Tampereen teekkareiden maihinnousu Helsinkiin
Tampereen teekkareiden maihinnousu Helsinkiin
1/2013
Tampereen teekkareiden maihinnousu Helsinkiin
TTY uudisti verkkosivunsa
TTY uudisti verkkosivunsa
1/2013
TTY uudisti verkkosivunsa

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi