4/2012

TTY:lle uusi tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunta 

Mika Hannula ja Jussi Pentti

Dekaani Mika Hannulan (vas.) ja tiedekuntapäällikkö Jussi Pentin 
mukaan uuden tiedekunnan muodostaminen kuvastaa hyvin
TTY:n tapaa toimia. "Hervannassa voidaan tehdä mielenkiintoisia
avauksia joustavasti ja nopeasti, yhteen hiileen puhaltaen.
Kaikkialla tämä ei onnistuisi," Pentti kuvaa.

Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunta muodostaa ainutlaatuisen kokonaisuuden, jonka vahvuuksia ovat yliopiston talousosaamisen keskittäminen samaan tiedekuntaan, poikkiteknisyys sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Vuoden 2013 alussa toimintansa aloittava tiedekunta on nykyisten rakennetun ympäristön tiedekunnan ja teknis-taloudellisen tiedekunnan liitto. Uuteen tiedekuntaan kuuluu kahdeksan laitosta ja muuta yksikköä: arkkitehtuuri, rakennustekniikka, teollisuustalous, tiedonhallinta ja logistiikka, tuotantotekniikka, kielikeskus, täydennyskoulutuskeskus Edutech sekä Porin laitos.

Tiedekunta työllistää yli 500 henkilöä. Professoreja on noin 50.

Poikkiteknisiä tutkimusavauksia

Uuden tiedekunnan laitosten tutkimuksessa haetaan jatkossa uusia poikkiteknisiä lähestymistapoja.

– Näitä löytyy muun muassa kestävän kehityksen kysymyksistä, kertoo tiedekuntapäällikkö Jussi Pentti.

Tiedekunnan dekaanin Mika Hannulan mukaan myös niin sanottu teknistaloudellinen sateenvarjo mahdollistaa uudet avaukset, joissa voidaan ennakkoluulottomasti yhdistää perinteisempiä tekniikan aloja vahvaan talousosaamiseen. Työtä tehdään yhdessä yritysten ja julkisen sektorin kanssa, kuten aikaisemminkin. Arkkitehtuurin hän odottaa tuovan uuteen tiedekuntaan luovuutta, jota tarvitaan myös tekniikan aloilla.

– Laboratoriomme taas ovat pitkälti ympäröivässä yhteiskunnassa: liikenteessä ja muussa rakennetussa ympäristössä, yrityksissä, kunnissa ja niin edelleen. Sitä kautta toimintamme yhteiskunnallinen vaikuttavuus on erinomainen, kuten viime vuonna toteutetussa kansainvälisessä tutkimuksen arvioinnissa tuli esille.

– Odotettavissa on myös uusia Hervannan hengen mukaisia avauksia, joiden avulla TTY:n osaamista tuodaan muidenkin oppilaitosten saataville.

Osa TTY:n rakenneuudistusta

Uuden tiedekunnan perustaminen on osa koko TTY:n laajuista rakenneuudistusta. Vuoden 2013 alusta lähtien TTY:ssä on neljä tiedekuntaa, joihin kuuluu 20 laitosta tai muuta yksikköä.

Uudistus tähtää kansainvälisesti kilpailukykyisiin kokonaisuuksiin, joissa tutkimuksella on synergiaetuja tarjoava toimintaympäristö.

Kahden tiedekunnan yhdistämisen lisäksi uudistuksessa yhdistyy joitakin laitoksia. Myös joidenkin yksittäisten tutkimusryhmien paikka organisaatiorakenteessa vaihtuu. Muutoksen taustalla ovat mm. TTY:llä vuonna 2011 toteutetun kansainvälisen tutkimuksen arvioinnin suositukset.

 

TTY:n tiedekunnat ja laitokset 1.1.2013 alkaen

Luonnontieteiden tiedekunta

Fysiikan laitos
Kemian ja biotekniikan laitos
Matematiikan laitos
Optoelektroniikan tutkimuskeskus

Teknisten tieteiden tiedekunta

Hydrauliikan ja automatiikan laitos
Materiaaliopin laitos
Systeemitekniikan laitos
Teknisen suunnittelun laitos

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laitos
Signaalinkäsittelyn laitos
Sähkötekniikan laitos
Tietotekniikan laitos

Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunta

Arkkitehtuurin laitos
Rakennustekniikan laitos
Kielikeskus
Porin laitos
Teollisuustalouden laitos
Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos
Tuotantotekniikan laitos
Täydennyskoulutuskeskus Edutech

 

 

 

Teksti: Tuuli Laukkanen
Kuva: Virpi Andersin 

 

Kerro kaverille
Ratkeaako energian raaka-ainepula mikrolevillä?
Ratkeaako energian raaka-ainepula mikrolevillä?
4/2012
Ratkeaako energian raaka-ainepula mikrolevillä?
Virraton logiikkapiiri?
Virraton logiikkapiiri?
4/2012
Virraton logiikkapiiri?
Aurinko lämmittää veden ja lattian
Aurinko lämmittää veden ja lattian
4/2012
Aurinko lämmittää veden ja lattian
Sähköä ilmasta
Sähköä ilmasta
4/2012
Sähköä ilmasta
Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi
Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi
4/2012
Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi
Satu Hassi: Ei eletä tulevien sukupolvien kustannuksella
Satu Hassi: Ei eletä tulevien sukupolvien kustannuksella
4/2012
Satu Hassi: Ei eletä tulevien sukupolvien kustannuksella
Voiko talvisilta sähköiskuilta välttyä?
Voiko talvisilta sähköiskuilta välttyä?
4/2012
Voiko talvisilta sähköiskuilta välttyä?
Kuka arvostaisi yhteisöjohtajaa?
Kuka arvostaisi yhteisöjohtajaa?
4/2012
Kuka arvostaisi yhteisöjohtajaa?
Suomalaiset fotoniikan toimijat järjestäytyvät
Suomalaiset fotoniikan toimijat järjestäytyvät
4/2012
Suomalaiset fotoniikan toimijat järjestäytyvät
Hyvää Joulua!
Hyvää Joulua!
4/2012
Hyvää Joulua!

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi