4/2012

Tekniikkaa ihmisen ja
ympäristön hyväksi

Tampereen teknillinen yliopisto avaa rohkeasti uusia polkuja tekniikan tutkimuksessa ja koulutuksessa. Yliopisto kantaa vastuuta tulevaisuudesta eettisesti kestävällä toiminnalla ympäristön, suomalaisen yhteiskunnan ja ihmiskunnan hyväksi. Hyviä työ- ja oppimistuloksia tukee välitön ja tasa-arvoinen yhteisöllisyys, Hervannan henki.

TTY on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä ja tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille. Yliopistomme arvot ovat rohkeus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys.

Viime vuonna toteutettiin TTY:llä ensimmäistä kertaa koko yliopiston kattava kansainvälinen tutkimuksen arviointi. Siinä keskeisiksi menetystekijöiksi nousivat ihmiset, yliopistoyhteisö ja tiede. Itse pidän näistä ensimmäistä kaikkein tärkeimpänä tekijänä. Jokainen rekrytointi on tärkeä sekä työntekijöitä että opiskelijoita valittaessa! Osaavat ihmiset sekä innostava toimintaympäristö ja kunnianhimo ovat toimintamme menestystekijöitä.

Yliopistojen profiloituminen ja työnjako on meneillään olevan yliopistouudistuksen keskiössä. Linjausten ja varsinkin luopumisten toteuttaminen on osoittautunut ennakoitua vaikeammaksi. TTY:llä on kuitenkin onnistuttu linjaamaan muun muassa ne alat, joissa menestymme nyt, ja alueet, joihin haluamme jatkossa suunnata resursseja.

Tampereen teknillisen yliopiston strategia vuosille 2013–2016 julkaistiin marraskuun lopussa. Strategia ei jää vain irralliseksi julistukseksi, vaan se perustuu tukevasti edellä mainittuihin, TTY:n yleisesti tunnettuihin ominaisuuksiin ja vahvuuksiin.

Uskon, että uudistetun strategian mukaan toimimalla synnytämme - sloganimme mukaisesti - tekniikka ihmisen ja ympäristön hyväksi.

Vuoden päättyessä haluan kiittää tukijoitamme ja yhteistyökumppaneitamme vuodesta 2012. Erityiset kiitokset heille, jotka ovat osallistuneet säätiöpääomamme kartuttamiseen ja heille, jotka ovat antaneet panoksensa uuden strategiamme laatimiseen.

 

Markku Kivikoski

Rehtori Markku Kivikoski

Kerro kaverille
Ratkeaako energian raaka-ainepula mikrolevillä?
Ratkeaako energian raaka-ainepula mikrolevillä?
4/2012
Ratkeaako energian raaka-ainepula mikrolevillä?
Virraton logiikkapiiri?
Virraton logiikkapiiri?
4/2012
Virraton logiikkapiiri?
Aurinko lämmittää veden ja lattian
Aurinko lämmittää veden ja lattian
4/2012
Aurinko lämmittää veden ja lattian
Sähköä ilmasta
Sähköä ilmasta
4/2012
Sähköä ilmasta
Satu Hassi: Ei eletä tulevien sukupolvien kustannuksella
Satu Hassi: Ei eletä tulevien sukupolvien kustannuksella
4/2012
Satu Hassi: Ei eletä tulevien sukupolvien kustannuksella
Voiko talvisilta sähköiskuilta välttyä?
Voiko talvisilta sähköiskuilta välttyä?
4/2012
Voiko talvisilta sähköiskuilta välttyä?
Kuka arvostaisi yhteisöjohtajaa?
Kuka arvostaisi yhteisöjohtajaa?
4/2012
Kuka arvostaisi yhteisöjohtajaa?
Suomalaiset fotoniikan toimijat järjestäytyvät
Suomalaiset fotoniikan toimijat järjestäytyvät
4/2012
Suomalaiset fotoniikan toimijat järjestäytyvät
TTY:lle uusi tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunta
TTY:lle uusi tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunta
4/2012
TTY:lle uusi tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunta
Hyvää Joulua!
Hyvää Joulua!
4/2012
Hyvää Joulua!

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi