4/2012

Suomalaiset fotoniikan toimijat järjestäytyvät Fotoniikkaklusteriksi

Mitä on fotoniikka?

ORC

Fotoniikalla tarkoitetaan valon tuottamista, säteilyä, siirtämistä, muuntamista, prosessointia, kytkemistä, vahvistamista, mittaamista ja havainnointia. Se kattaa kaikki valon tekniset sovellukset koko aallonpituuskaistalla. Fotoniikan sovellukset ovat moninaiset ja kaikkialla läsnä. Nämä sisältävät kaikki alueet jokapäiväisestä elämästä kaikkein kehittyneimpiin tieteisiin.

Esimerkkejä sovelluksista ovat tietoliikenne, tiedon prosessointi, valaistus, aurinkoenergia, metrologia, spektroskopia, holografia, lääketiede (kirurgia, näön korjaukset, endoskopia, terveyden monitorointi), sotilasteknologia, materiaalien prosessointi, biofotoniikka, maatalous ja robotiikka. Kaikissa näissä sovelluksissa fotoniikka tarjoaa uusia ja ainutlaatuisia ratkaisuja verrattuna perinteisiin teknologioihin, jotka lähestyvät rajojaan esimerkiksi nopeudessa, suorituskyvyssä ja tarkkuudessa.

Vuonna 2012 suomalaiset fotoniikan toimijat järjestäytyvät Fotoniikkaklusteriksi.

Tampereen teknillisen yliopiston Optoelektroniikan tutkimuskeskuksen johdolla pyritään luomaan merkittävä kansallinen fotoniikan verkosto, joka näkyy ja vaikuttaa myös kansainvälisesti.

Fotoniikka kuuluu EU:n nimeämiin avainteknologioihin. Se on myös Suomessa kasvava tutkimusala, jossa on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia.

Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoittamassa Photonics Finland -hankkeessa pyritään kartoittamaan koko Suomen fotoniikan toimiala ja kokoamaan kaikki tekijät - koulutus, tutkimus, tuotekehitys, tuotanto, sovelluskehitys ja palvelutoiminta - yhteen verkostoon.

– Tavoitteena on rakentaa teollisuusvetoinen innovaatioekosysteemi, joka parantaa Suomen fotoniikkateollisuuden näkyvyyttä ja vaikutusmahdollisuuksia kansainvälisesti. Verkosto luo uusia tutkimusavauksia, yrityksiä ja liiketoimintaa, kertoo Pekka Savolainen Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Savolaisen johtama TTY:n Optoelektroniikan tutkimuskeskus koordinoi Photonics Finland -hanketta.

Fotoniikkaklusteri verkostoituu ja tekee yhteisprojekteja kotimaisten toimijoiden mutta myös muiden eurooppalaisten fotoniikkaverkostojen kanssa.

– Kaikkea osaamista ei aina löydy omasta takaa. Kansainvälinen yhteistyö voi parhaimmassa tapauksessa johtaa invest-in toimintaan, kun ulkomaalaiset yritykset hyödyntävät suomalaista fotoniikan osaamista.

Paljon mahdollisuuksia

Suomessa Tekes ja Suomen Akatemia ovat viime vuosina satsanneet fotoniikan alan tutkimukseen. Alalla on kotimaassa paljon potentiaalia. Savolainen näkee Photonics Finland -hankkeessa lukuisia mahdollisuuksia valjastaa yksittäisten toimijoiden osaaminen yhteiskunnan hyväksi.

– Kasvu-uralla olevia yrityksiä tulee vahvistaa, ja pienet yritykset pitää saada kasvamaan ja kansainvälistymään. Uudet teknologiat pitää saada paremmin markkinoille ja yritysten käyttöön. Fotoniikan poikkitieteellistä soveltamista pitää edistää. Fotoniikan alan koulutusta ja tutkimusta tulee lisätä ja suunnata tarpeita vastaavasti.


Lisätietoja:
Tampereen teknillinen yliopisto, Optoelektroniikan tutkimuskeskus, Juha Laiho
www.photonics.fi

 

 

Teksti: Marjut Kemiläinen
Kuva: Petri Laitinen

Kerro kaverille
Ratkeaako energian raaka-ainepula mikrolevillä?
Ratkeaako energian raaka-ainepula mikrolevillä?
4/2012
Ratkeaako energian raaka-ainepula mikrolevillä?
Virraton logiikkapiiri?
Virraton logiikkapiiri?
4/2012
Virraton logiikkapiiri?
Aurinko lämmittää veden ja lattian
Aurinko lämmittää veden ja lattian
4/2012
Aurinko lämmittää veden ja lattian
Sähköä ilmasta
Sähköä ilmasta
4/2012
Sähköä ilmasta
Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi
Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi
4/2012
Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi
Satu Hassi: Ei eletä tulevien sukupolvien kustannuksella
Satu Hassi: Ei eletä tulevien sukupolvien kustannuksella
4/2012
Satu Hassi: Ei eletä tulevien sukupolvien kustannuksella
Voiko talvisilta sähköiskuilta välttyä?
Voiko talvisilta sähköiskuilta välttyä?
4/2012
Voiko talvisilta sähköiskuilta välttyä?
Kuka arvostaisi yhteisöjohtajaa?
Kuka arvostaisi yhteisöjohtajaa?
4/2012
Kuka arvostaisi yhteisöjohtajaa?
TTY:lle uusi tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunta
TTY:lle uusi tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunta
4/2012
TTY:lle uusi tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunta
Hyvää Joulua!
Hyvää Joulua!
4/2012
Hyvää Joulua!

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi