3/2012

Vauhti kiihtyy älyliikenteen kehittämisessä

Liikenne

Älyn uskotaan tekevän liikenteestä entistä tehokkaampaa, joustavampaa, turvallisempaa ja ympäristöystävällisempää. Toistaiseksi käytännön toteutuksia on vähän, mutta tahtotila älyliikenteen kehittämiseen on vahva.

Suomen älyliikennemarkkinat ovat VTT:llä tehdyn selvityksen mukaan ja vuoden 2010 tietojen perusteella noin 300 miljoonaa euroa. Yrityksistä palveluntuottajia on reilut 40 prosenttia, laitetoimittajia kolmannes ja järjestelmä- ja sovelluskehittäjiä noin 20 prosenttia. Älyliikenteeseen täysin tai osittain keskittyneitä yrityksiä on 55, ja ne työllistävät noin 1800 ihmistä.

Tampereella älyliikenteen kehittämiseen antaa vauhtia vastikään perustettu ITS Factory, jossa Tampereen teknillisen yliopiston liikenteen tutkimuskeskus Vernekin on mukana.

Ruuhkat kuriin, tavaravirrat tehokkaiksi

Professori Jarkko Rantala Vernestä arvioi, että ruuhkautuminen on tärkeimpiä älyliikenteen kehittämistä vauhdittavia tekijöitä. Liikennettä on jatkossa pystyttävä ohjaamaan ja jopa rajoittamaan. On myös pystyttävä parantamaan joukkoliikenteen houkuttelevuutta.

- Tätä varten mietitään EU:n linjausten mukaisesti erilaisia ruuhkamaksuja ja käyttäjä maksaa -toteutuksia, joissa sitten tarvitaan älykkäitä ratkaisuja niiden seurantaan, ohjaamiseen ja valvontaan.

Toinen keskeinen teema on tavaravirtojen ja toimitusketjujen hallinta. Rantalan mielestä älykkään kaupunkijakelujärjestelmän kehittäminen onkin aivan keskeistä, kun tavoitellaan kustannus-, energia- ja ympäristötehokkuutta.

- Kaupunkijakelun konseptoinnille energiatehokkaaksi ja älykkääksi olisi todellista kysyntää. Citylogistiikkaa - tavaravirtojen ja toimitusketjujen, logististen toimipisteiden ja terminaalien järjestelmää - on EU-hankkeissa yritetty ratkaista ja luotu erilaisia ideaalikonsepteja, mutta mitäpä jos Tampere toteuttaisi sellaisen järjestelmän oikeasti. Seudulla on esimerkiksi älykkääseen kaupunkijakelujärjestelmään liittyviä avauksia jo tehty, ja pilotin rakentamiseen on ainekset olemassa. Se vaatisi esimerkiksi Logiera-hankkeessa kehitettyjen näkökulmien konkretisointia toimijavetoisesti ja laajempaa alueellista tarkastelua, Rantala sanoo.

Tamperelaiset kehittäjät yhteen

Tampere on otollinen kehitysalusta älyliikenteelle korkeatasoisen tutkimuksen ja koulutuksen sekä alan yritysten ansiosta. Keväällä polkaistiin käyntiin koneisto, joka tuo vauhtia älyliikenteen kehittämiseen.

ITS Factory on avoimeen dataan perustuva innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö yrityksille ja tutkimuslaitoksille. Toimintaan osallistuu myös Tampereen teknillinen yliopisto.

ITS Factoryn tavoite on tukea yritysten tuote- ja palvelukehitystä ja vauhdittaa niiden liiketoimintaa. "Tehtaassa" yritykset voivat kehittää ja testata älyliikenteeseen liittyviä palvelujaan ja niiden yhteensopivuutta. Näin luodaan uusia palveluita ja yhtenäistetään alan käytäntöjä.

Euroopassa on muutamia kaupunkien kokoisia koealueita, joilla voidaan tutkia, testata ja kehittää erilaisia älyliikenteen tekniikoita ja järjestelmiä. Pirkanmaalaiset ovat luomassa vastaavaa testialuetta Tampereelle.

ITS Factoryn perustivat Tampereen kaupunki ja liikenne- ja viestintäministeriö yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa.

www.itsfactory.fi

Vahva perusta ja uusin tieto

Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä liikennettä katsotaan liikennejärjestelmien ja niihin liittyvien teknologioiden näkökulmasta.

- Meille älyliikenne tarkoittaa palvelutasoltaan korkealuokkaista, kustannus- ja energiatehokasta liikennejärjestelmää henkilö- tai tavaraliikenteeseen, Jarkko Rantala tiivistää.

Vernen tutkimuksen ja opetuksen painopisteitä ovat liikenteen ja maankäytön vuorovaikutus, ihmisläheinen kaupunkiliikenne, energiatehokas kuljetusjärjestelmä, kilpailukykyinen raideliikenne ja yhdistävä lentoliikenne.

- Älykkään liikennejärjestelmän elementit ovat usein olennaisia tutkimushankkeissamme. Esimerkiksi tutkimme liikenteen häiriöhallintaa ja rautatieliikenteen täsmällisyyttä sekä kehitämme raskaan ajoneuvokaluston polttoaineenkulutuksen ja kuljettajien ajotapojen seurantajärjestelmiä. Tutkimme myös Tampereen seudun liikenneinformaatiojärjestelmien vaikutuksia ajokäyttäytymiseen. Lisäksi vihreä logistiikka ja logistiikkakeskukset logistisen järjestelmän osana ovat keskeisiä teemoja.

Vernen opetusohjelmassa on älykkäät liikennejärjestelmät -kurssi, joka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alan osaajien ja yritysten kanssa. Peruskäsitteiden lisäksi painotus on uusimmassa tiedossa. Älyliikennettä käsitellään myös muilla liikennetekniikan ja logistiikan kursseilla.

Vernen ja tiedonhallinnan ja logistiikan laitoksen ohella älykkäisiin liikenne- ja kuljetusjärjestelmiin liittyviä ratkaisuja tutkitaan TTY:llä myös esimerkiksi signaalinkäsittelyn ja sähköenergiatekniikan laitoksilla.

 

Älyliikenne edistää tieto- ja viestintätekniikan avulla esimerkiksi julkisen ja kevyen liikenteen sekä pysäköinnin sujuvuutta. Tarkoituksena on myös parantaa liikenneverkon turvallisuutta ja liikenteen ympäristöystävällisyyttä. 

 

 

Teksti: Annikaisa Knuutila
Kuva: Rodeo.fi

Kerro kaverille
Liikenteen suunnittelussa punnitaan arvot
Liikenteen suunnittelussa punnitaan arvot
3/2012
Liikenteen suunnittelussa punnitaan arvot
EcoIST lataa älyä moottoripyörään
EcoIST lataa älyä moottoripyörään
3/2012
EcoIST lataa älyä moottoripyörään
Hyytyykö kilowattituntivauhti pakkaseen?
Hyytyykö kilowattituntivauhti pakkaseen?
3/2012
Hyytyykö kilowattituntivauhti pakkaseen?
Louhimalla tietoa liikenneonnettomuuksista
Louhimalla tietoa liikenneonnettomuuksista
3/2012
Louhimalla tietoa liikenneonnettomuuksista
Mittava rahoitus rautatierakennetutkimukselle
Mittava rahoitus rautatierakennetutkimukselle
3/2012
Mittava rahoitus rautatierakennetutkimukselle
Kustannukset pakottavat kuljetusyrityksiä energiatehokkuuteen
Kustannukset pakottavat kuljetusyrityksiä energiatehokkuuteen
3/2012
Kustannukset pakottavat kuljetusyrityksiä energiatehokkuuteen
Miksi auton tuulilasi jäätyy pahemmin kuin sivuikkunat?
Miksi auton tuulilasi jäätyy pahemmin kuin sivuikkunat?
3/2012
Miksi auton tuulilasi jäätyy pahemmin kuin sivuikkunat?
Pirkanmaan liikenne syynissä
Pirkanmaan liikenne syynissä
3/2012
Pirkanmaan liikenne syynissä
Tee oma maailmasi
Tee oma maailmasi
3/2012
Tee oma maailmasi
Menestyspelin taustalla yleensä vuosien työ
Menestyspelin taustalla yleensä vuosien työ
3/2012
Menestyspelin taustalla yleensä vuosien työ
Varainkeruu tuotti vahvan säätiöpääoman
Varainkeruu tuotti vahvan säätiöpääoman
3/2012
Varainkeruu tuotti vahvan säätiöpääoman
TTY haluaa vahvistaa suhdettaan alumneihinsa
TTY haluaa vahvistaa suhdettaan alumneihinsa
3/2012
TTY haluaa vahvistaa suhdettaan alumneihinsa
 
3/2012

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi