3/2012

Mittava rahoitus rautatierakennetutkimukselle

Tutkimusrahoitus rautatierakennetutkimukselle

Liikennevirasto odottaa hankkeelta käytännönläheisyyttä ja
suomalaisen väylänpidon kustannustehokkuutta parantavia
soveltavia tutkimustuloksia.

Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan laitos jatkaa yhteistyötään Liikenneviraston kanssa suomalaisen väyläverkoston kehittämisessä. Tutkimusrahoitusta vuosille 2013 - 2016 on myönnetty neljä miljoonaa euroa.

TTY:n rakennustekniikan laitos ja Liikennevirasto allekirjoittivat merkittävän tutkimusrahoitusta koskevan puitesopimuksen kesäkuussa. Solmittu puitesopimus on suoraa jatkoa rakennustekniikan laitokseen kuuluvassa maa- ja pohjarakenteiden yksikössä vuonna 2009 käynnistyneelle tutkimusohjelmalle 'Elinkaaritehokas rata' (TERA). Nyt solmittu puitesopimuksen toinen kausi (TERA II) kattaa vuodet 2013 - 2016 ja on laajuudeltaan ensimmäistä kautta vastaava eli yhteensä vähintään neljä miljoonaa euroa.

Liikennevirasto on Suomen rataverkon omistaja ja TTY:n rautatierakenteiden tutkimusalueen tärkein rahoittajataho. Väylävirastojen yhdistyessä syntynyt Liikennevirasto vastaa myös julkisesta tieverkosta, minkä myötä TERA II-vaiheessa tutkimussynergioita haetaan aiempaa korostetummin rata- ja tierakenteen näkökulmia yhdistämällä.

- Liikennevirasto ei odota tutkimukselta pelkästään korkeaa kansainvälistä tasoa ja hyvää verkostoitumista alan johtaviin kansainvälisiin toimijoihin, vaan myös ketterää käytännönläheisyyttä ja suomalaisen väylänpidon kustannustehokkuutta jatkuvasti parantavia soveltavia tutkimustuloksia. Vain tällä tavoin Liikennevirasto pystyy täyttämään tehtävänsä koko ajan tiukkenevan valtiontalouden sille asettamissa raameissa - tunnuslauseensa 'vähemmällä enemmän' mukaisesti, toteaa tutkimusjohtaja Antti Nurmikolu.

Hänen johtamassaan rautatierakenteiden tutkimusryhmässä työskentelee tällä hetkellä yhteensä noin 15 tutkijaa. Viime vuonna TTY:ssä toteutetussa tutkimuksen kansainvälisessä arvioinnissa tutkimusryhmän todettiin edustavan alansa korkeinta kansainvälistä huipputasoa.

Kustannustehokkuutta radan koko elinkaarelle

TERA I-vaihe on tuottanut tutkittua tietoa rataan kohdistuvasta liikennekuormituksesta ja ratapenkereen, pölkkyjen ja kiskojen toiminnasta vuosikymmeniä toistuvan liikenne- ja ilmastokuorman alaisena. Päätöksentekijöille siirretyn tiedon myötä ollaan monta askelta lähempänä elinkaaritehokasta rataa, kun muun muassa materiaalivalintojen ja rakenteiden mitoitusten pohjana on parempi tuntemus radan elinkaaresta.

- Tiedämme kyllä, millainen olisi ihanteellinen rata. Sen rakentaminen olisi kuitenkin liian kallista. Siksi haetaan kompromissia: turvallista ja mahdollisimman vähäistä kunnossapitoa edellyttävää rataa, jolla voidaan ajaa nopeasti, mutta joka ei ole investointikustannuksiltaan liian arvokas, Nurmikolu sanoo.

TERA II-hankkeessa tavoitteena on hyödyntää TERA I-vaiheessa hankitun osaamislisäyksen avaamat mahdollisuudet sukeltaa elinkaaritalousvaikutukseltaan yhä keskeisempiin väylänpidon kysymyksiin. Nyt tutkimus on mahdollista kohdentaa vielä täsmällisemmin teemoihin, joissa potentiaali elinkaarikustannussäästöihin on suurin. Keskeisenä tavoitteena on myös edelleen vahvistaa kansallista alan huippuosaamista, jonka avulla tutkimustieto kyetään soveltamaan elinkaaritehokkaiksi päätöksiksi. Keskiössä onkin suomalaisen yhteiskunnan tarpeiden ja korkeatasoisen tutkimuksen yhteensovittaminen.

- Tutkimuksen korkean tason ja tulosten käytännöllisyyden vaativaan yhteensovittamiseen ratarakenteiden tutkimusryhmällä on koko rakennustekniikan laitoksen pitkän perinteen mukaisesti erinomaiset valmiudet. Juuri tällainen TERA-ohjelman mukainen perus- ja soveltavan tutkimuksen yhteensovittaminen on visiomme ydin myös rakennustekniikan laitoksen kesällä päivitetyssä strategiassa, toteaa laitosjohtaja Pauli Kolisoja.

 

 

Teksti: Marjut Kemiläinen
Kuva: Rodeo.fi

Kerro kaverille
Vauhti kiihtyy älyliikenteen kehittämisessä
Vauhti kiihtyy älyliikenteen kehittämisessä
3/2012
Vauhti kiihtyy älyliikenteen kehittämisessä
Liikenteen suunnittelussa punnitaan arvot
Liikenteen suunnittelussa punnitaan arvot
3/2012
Liikenteen suunnittelussa punnitaan arvot
EcoIST lataa älyä moottoripyörään
EcoIST lataa älyä moottoripyörään
3/2012
EcoIST lataa älyä moottoripyörään
Hyytyykö kilowattituntivauhti pakkaseen?
Hyytyykö kilowattituntivauhti pakkaseen?
3/2012
Hyytyykö kilowattituntivauhti pakkaseen?
Louhimalla tietoa liikenneonnettomuuksista
Louhimalla tietoa liikenneonnettomuuksista
3/2012
Louhimalla tietoa liikenneonnettomuuksista
Kustannukset pakottavat kuljetusyrityksiä energiatehokkuuteen
Kustannukset pakottavat kuljetusyrityksiä energiatehokkuuteen
3/2012
Kustannukset pakottavat kuljetusyrityksiä energiatehokkuuteen
Miksi auton tuulilasi jäätyy pahemmin kuin sivuikkunat?
Miksi auton tuulilasi jäätyy pahemmin kuin sivuikkunat?
3/2012
Miksi auton tuulilasi jäätyy pahemmin kuin sivuikkunat?
Pirkanmaan liikenne syynissä
Pirkanmaan liikenne syynissä
3/2012
Pirkanmaan liikenne syynissä
Tee oma maailmasi
Tee oma maailmasi
3/2012
Tee oma maailmasi
Menestyspelin taustalla yleensä vuosien työ
Menestyspelin taustalla yleensä vuosien työ
3/2012
Menestyspelin taustalla yleensä vuosien työ
Varainkeruu tuotti vahvan säätiöpääoman
Varainkeruu tuotti vahvan säätiöpääoman
3/2012
Varainkeruu tuotti vahvan säätiöpääoman
TTY haluaa vahvistaa suhdettaan alumneihinsa
TTY haluaa vahvistaa suhdettaan alumneihinsa
3/2012
TTY haluaa vahvistaa suhdettaan alumneihinsa
 
3/2012

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi