3/2012

Polttoainekustannukset pakottavat
kuljetusyrityksiä energiatehokkuuteen

Rekka

Tutkimuksen mukaan kuljetusyrityksillä on motivaatiota
ekotehokkuuden parantamiseen: polttoaineen hinnan
noustessa ne luonnollisesti haluavat alentaa kustannuksiaan.
Yritykset ovat myös hyvin perillä siitä, mitä kulutuksen
pienentämiseksi tulisi tehdä.

Vuodenvaihteessa voimaan astunut polttoaineveron korotus nosti dieselin hintaa. Kuljetusyritysten on pakko säästää polttoainetta ja parantaa energiatehokkuuttaan. Erilaisin konstein ne ovatkin onnistuneet pienentämään polttoaineenkulutustaan jopa neljänneksellä.

- Vältetään tyhjäkäyntiä, valitaan auto kuljetettavan tavaraerän koon mukaan ja rajoitetaan ajonopeuksia, luettelee tutkija Heikki Liimatainen käytetyimpiä keinoja polttoaineen säästämiseen.

Liimataisen mukaan kuljetusyrityksillä on motivaatiota ekotehokkuuden parantamiseen: polttoaineen hinnan noustessa ne luonnollisesti haluavat alentaa kustannuksiaan. Yritykset ovat myös hyvin perillä siitä, mitä kulutuksen pienentämiseksi tulisi tehdä. Mutta.

- Yrityksillä ei kuitenkaan ole tarpeeksi tietoa kaikkien toimenpiteiden todellisista vaikutuksista. Pienillä kuljetusyrityksillä ei myöskään ole varaa kalliita investointeja vaativien toimenpiteiden toteuttamiseen, Liimatainen toteaa.

- Jotta kuljetusyritykset voisivat hankkia energiatehokkaampaa kalustoa, pitäisi asiakkaan myös sitoutua pitkäjänteiseen yhteistyöhön kuljetusyrityksen kanssa.

Pitkäkestoiset sopimukset mahdollistavat tarpeeseen sopivan kaluston hankinnan ja polttoainekustannusten nousun huomioon ottamisen polttoaineen hintaindeksin avulla.

Asiakkaan pitää vaatia, mutta myös osallistua

Monet kuljetusyritykset ovat riippuvaisia yhden asiakkaan kuljetuksista. Suurimman asiakkaan osuus yrityksen liikevaihdosta on keskimäärin 65 prosenttia. Iso asiakas voisi käyttää asemaansa myös siihen, että vaatisi kuljetusyritystä kirimään energiatehokkuudessa.

- Kuljetusyritysten asiakkaat voisivat olla huomattavasti nykyistä kiinnostuneempia yrityksen energiatehokkuustoimenpiteistä tai alan energiatehokkuussopimukseen liittymisestä.

Energiatehokkuutta voidaan parantaa yhteistyöllä. Asiakkaat voisivat tiiviimmin suunnitella kuljetukset yhdessä kuljetusyrityksen kanssa. Paremmalla suunnittelulla kuormakokoja voidaan kasvattaa ja tyhjänä ajoa vähentää. Asiakkaat voisivat myös joustaa toimitusten aikaikkunoissa, jotta turhalta kiireeltä kuljetuksissa vältyttäisiin.

Kuljetuspalvelujen toimittajan valinnassa painaa usein hinta. Myös muihin kriteereihin, kuten energiatehokkuussopimukseen liittymiseen ja energiatehokkuuden seurannan ja raportoinnin tasoon, voisi kiinnittää huomiota.

Liimatainen näkee yhteistyön syventämisen ensimmäisenä askeleena energiatehokkuuden mittaamisen ja raportoinnin kehittämisen. Mittaamisen ei pitäisi rajoittua vain polttoaineenkulutukseen, vaan siinä olisi otettava huomioon lastin, kuljetuskaluston ja kuljettajan vaikutus polttoaineenkulutukseen.

- Tavoitteena on, että jokainen kuljetustehtävä kirjataan yksityiskohtaisesti, jotta energiatehokkuustoimenpiteiden vaikutuksia pystytään arvioimaan ja hiilidioksidipäästöjä raportoimaan asiakkaille.

Useimmiten mittaamiseen tarvittavat apuvälineet löytyvät jo yrityksistä, mutta niiden tuottamaa tietoa pitäisi pystyä hyödyntämään paremmin.

- Kuljetusyrityksillä on runsaasti kehitettävää tällä alueella, mutta kehitys kannattaa. Yksityiskohtaisen mittaamisen kautta löytyy varmasti tehokkuutta parantavia ja kustannuksia pienentäviä kehityskohteita, Liimatainen toteaa.

 

Kuljetusyrityksiltä kysyttiin energiatehokkuudesta

TTY:n liikenteen tutkimuskeskus Verne kysyi liki kolmeltasadalta suomalaiselta tiekuljetusyritykseltä energiatehokkuuteen liittyviä asioita. Näin selvitettiin, ovatko energiatehokkuussopimuksessa ja ilmastopoliittisessa ohjelmassa asetetut tavoitteet tiekuljetusalan energiatehokkuuden parantamiseksi ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi saavutettavissa.

Tutkimus tehtiin yhteistyössä Turun yliopiston ja skotlantilaisen Heriot-Watt yliopiston kanssa. Toimeksiantajia olivat liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen kuljetus ja logistikka SKAL ry.

Tutkimus on osa liikenteen energiatehokkuuden kehittämiseen ja päästöjen vähentämiseen tähtäävää TransEco-tutkimusohjelmaa. Raportti on luettavissa verkossa.

 

 

Teksti: Marjut Kemiläinen
Kuva: Rodeo.fi


Kerro kaverille
Vauhti kiihtyy älyliikenteen kehittämisessä
Vauhti kiihtyy älyliikenteen kehittämisessä
3/2012
Vauhti kiihtyy älyliikenteen kehittämisessä
Liikenteen suunnittelussa punnitaan arvot
Liikenteen suunnittelussa punnitaan arvot
3/2012
Liikenteen suunnittelussa punnitaan arvot
EcoIST lataa älyä moottoripyörään
EcoIST lataa älyä moottoripyörään
3/2012
EcoIST lataa älyä moottoripyörään
Hyytyykö kilowattituntivauhti pakkaseen?
Hyytyykö kilowattituntivauhti pakkaseen?
3/2012
Hyytyykö kilowattituntivauhti pakkaseen?
Louhimalla tietoa liikenneonnettomuuksista
Louhimalla tietoa liikenneonnettomuuksista
3/2012
Louhimalla tietoa liikenneonnettomuuksista
Mittava rahoitus rautatierakennetutkimukselle
Mittava rahoitus rautatierakennetutkimukselle
3/2012
Mittava rahoitus rautatierakennetutkimukselle
Miksi auton tuulilasi jäätyy pahemmin kuin sivuikkunat?
Miksi auton tuulilasi jäätyy pahemmin kuin sivuikkunat?
3/2012
Miksi auton tuulilasi jäätyy pahemmin kuin sivuikkunat?
Pirkanmaan liikenne syynissä
Pirkanmaan liikenne syynissä
3/2012
Pirkanmaan liikenne syynissä
Tee oma maailmasi
Tee oma maailmasi
3/2012
Tee oma maailmasi
Menestyspelin taustalla yleensä vuosien työ
Menestyspelin taustalla yleensä vuosien työ
3/2012
Menestyspelin taustalla yleensä vuosien työ
Varainkeruu tuotti vahvan säätiöpääoman
Varainkeruu tuotti vahvan säätiöpääoman
3/2012
Varainkeruu tuotti vahvan säätiöpääoman
TTY haluaa vahvistaa suhdettaan alumneihinsa
TTY haluaa vahvistaa suhdettaan alumneihinsa
3/2012
TTY haluaa vahvistaa suhdettaan alumneihinsa
 
3/2012

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi