2/2012

E niin kuin energialuku

E niin kuin energialukuRakentamismääräykset uudistuvat heinäkuun alussa. Uusien määräysten keskeinen käsite on E-luku, joka ilmaisee rakennuksen kokonaisenergiankulutuksen.

Rakennusluvan saamisen ehtona on, että rakennuksen kokonaisenergiankulutus jää alle E-lukuarvon. Tämä koskee joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta kaikkia yli 50 neliömetrin kokoisia rakennuksia.

Huomiota suunnataan entiseen tapaan myös rakennuksen seinien, ovien ja ikkunoiden, katon ja lattian sekä ilmanvaihdon yhteenlaskettuun lämpöhäviöön.

- Rakentamismääräyksissä pätevät edelleen niin sanotut perälauta-arvot, jotka määrittävät rakennuksen suurimman sallitun lämpöhäviön. Lisäksi tarkastellaan kokonaisenergiankulutusta eli koko Suomen energiahuoltojärjestelmän aiheuttamaa primäärienergian kulutusta. Keskeiseksi asiaksi nousee tällöin lämmitystavan valinta, kertoo laboratorioinsinööri Juhani Heljo TTY:ltä.

E-luku lasketaan kullekin energiamuodolle rakentamismääräyksissä annetulla kertoimella. Sähköllä se on korkein, 1,7. Fossiilisten polttoaineiden kerroin on 1, kaukolämmön 0,7 ja uusiutuvien polttoaineiden 0,5. Uusissa määräyksissä suositaan siten kaukolämmön ja uusiutuvan energian käyttöä.

Aurinkokeräimellä tuotettua lämpöä ja aurinkopaneelilla tuotettua sähköä ei lasketa E-lukuun. Lämpöpumpulla maasta, vedestä tai ilmasta otettua lämpöä ei myöskään lasketa, mutta pumpun kuluttama sähkö lasketaan.

Huomionarvoista on, että verkosta ostettu "ekosähkö" saa sähkön kertoimen 1,7. Myös kaukolämmön kerroin on aina sama, vaikka kaukolämpöä tuotetaan eri kunnissa eri menetelmillä.

- Jos uudisrakennukseen valitaan sähkö- tai öljylämmitys, tarvitaan korjaavia toimia, joiden avulla E-luku painetaan vaaditulle tasolle. Näitä ovat esimerkiksi vaipan lämmöneristyksen parantaminen ja ilmanvaihdon lämmön talteenoton tehostaminen, Heljo sanoo.

Ostoenergian tarvetta voi taklata myös aurinkokeräimillä, ilmalämpöpumpulla tai rakennuttamalla taloon varaava takka.

Ensi vuonna tulee voimaan uusi energiatodistus, josta on julkaistu luonnos. Sen mukaan myös energiatodistus perustuu jatkossa E-lukuun nykyisen ET-luvun sijaan.

- Sekaannuksen vaara on kuitenkin suuri, sillä kymmenen seuraavan vuoden ajan käytössä on erilaisia energiatehokkuuslukuja ja -asteikkoja, Juhani Heljo sanoo.

 

Passiivitalo ei tarvitse perinteistä lämmönjakojärjestelmää. Talo pysyy suuren osan vuotta lämpimänä valaistuksesta, laitteista ja ihmisistä vapautuvan lämmön avulla. Lisälämmitystä tarvitaan vain kylmimmillä säillä, ja sitä voidaan tuottaa esimerkiksi ilmanvaihtolämmityksellä. Energiatehokkuuden perustana on hyvä eristys ja tehokkaaseen ilmanvaihtoon liitetty lämmön talteenotto.

Nollaenergiatalo harppaa energiatehokkuudessa passiivitaloa pitemmälle. Sille on useita määritelmiä. Pääsääntö on, että nollaenergiatalossa tuotetaan uusiutuvaa energiaa yhtä paljon kuin siellä käytetään uusiutumatonta energiaa. Koska nollaenergiatalon oma, esimerkiksi aurinkoa tai tuulta hyödyntävä energiantuotanto on epätasaista, talon tuottamaa sähköä syötetään välillä valtakunnan verkkoon ja välillä virtaa otetaan verkosta omaan käyttöön.

Suomessa kaikkien uudisrakennusten on oltava virallisen termin mukaan lähes nollaenergiatasolla vuodesta 2020 lähtien. Mitä termillä tarkalleen ottaen tarkoitetaan, sitä ei ole vielä määritelty.

Teksti: Päivi Eskelinen


Kerro kaverille
Rakennamme yhteiskuntaa
Rakennamme yhteiskuntaa
2/2012
Rakennamme yhteiskuntaa
Tietoa energiatehokkaan talon rakentamiseen
Tietoa energiatehokkaan talon rakentamiseen
2/2012
Tietoa energiatehokkaan talon rakentamiseen
Aarre muhii lähiöissä?
Aarre muhii lähiöissä?
2/2012
Aarre muhii lähiöissä?
Kestävään rakentamiseen kuuluu kauneus
Kestävään rakentamiseen kuuluu kauneus
2/2012
Kestävään rakentamiseen kuuluu kauneus
Tiiviit rakenteet heikentävät kuuluvuutta
Tiiviit rakenteet heikentävät kuuluvuutta
2/2012
Tiiviit rakenteet heikentävät kuuluvuutta
TTY mukana asuntomessuilla
TTY mukana asuntomessuilla
2/2012
TTY mukana asuntomessuilla
Alueverkko tukee uuden kaupunginosan palveluita
Alueverkko tukee uuden kaupunginosan palveluita
2/2012
Alueverkko tukee uuden kaupunginosan palveluita
Palkitusta ideasta Oma Vuores -portaaliksi
Palkitusta ideasta Oma Vuores -portaaliksi
2/2012
Palkitusta ideasta Oma Vuores -portaaliksi
Älykäs ympäristö voi olla käyttäjäystävällinen
Älykäs ympäristö voi olla käyttäjäystävällinen
2/2012
Älykäs ympäristö voi olla käyttäjäystävällinen
Kohtaavatko arkkitehtuuri ja arkikokemus?
Kohtaavatko arkkitehtuuri ja arkikokemus?
2/2012
Kohtaavatko arkkitehtuuri ja arkikokemus?
Suihkulähteet pulppuavat symboliikkaa
Suihkulähteet pulppuavat symboliikkaa
2/2012
Suihkulähteet pulppuavat symboliikkaa
Kenkkuileva kodinkone kuntoon kopauttamalla?
Kenkkuileva kodinkone kuntoon kopauttamalla?
2/2012
Kenkkuileva kodinkone kuntoon kopauttamalla?
Promootiossa vihittiin 175 tohtoria ja 8 kunniatohtoria
Promootiossa vihittiin 175 tohtoria ja 8 kunniatohtoria
2/2012
Promootiossa vihittiin 175 tohtoria ja 8 kunniatohtoria

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi