1/2012

TTY-säätiön tuotot:

Lisäpotkua tutkimukseen ja tutkimusryhmien kehittämiseen

TTY-säätiön hallitus jakoi joulukuussa yhteensä 500 000 euroa säätiöpääoman tuotosta lupaaville tutkijoille. Rahoitus on tarkoitettu nuorten tutkijoiden itsenäistymisen tukemiseen ja heidän tutkimusryhmiensä vahvistamiseen.

- Tutkijoiden valinnassa otettiin huomioon TTY:llä tehdyn kansainvälisen tutkimuksen arvioinnin (RAE) suositukset kokonaisuudessaan ja painotettiin erityisesti korkeatasoista kansainvälistä tutkimusyhteistyötä, kertoo rehtori Markku Kivikoski.

Rahoitusta saivat professori Jose L. Martinez Lastra 100.000 €, professori Jouni Mattila 100.000 €, akatemiatutkija Goëry Genty 75.000 €, vanhempi tutkija Marja-Leena Linne 75.000 €, tutkijatohtori Tanja Tyvimaa 75.000 € ja yliopistotutkija Leena Ukkonen 75.000 €.

Miten rahoitus on tarkoitus käyttää?

 

Jose L. Martinez Lastra

Professori Jose L. Martinez Lastra
tuotantotekniikan laitos
automaatiojärjestelmien tieto- ja viestintäteknologia

"Ensimmäinen askel on rahoituskumppanin hankkiminen lisärahoituksen varmistamiseksi. Jaamme varoja toimintaan, jota rahoittajamme Euroopan komissio ei tällä hetkellä tue eli tohtoriopiskelijoiden kansainvälisen liikkuvuuden edistämiseen yhteistyössä USA:n kansallisen tiedesäätiön NSF:n kanssa."

Jouni Mattila

Professori Jouni Mattila
hydrauliikan ja automatiikan laitos
koneautomaatio

"Aion käyttää rahoituksen tutkijoiden tieteelliseen työhön. Tavoitteena on vahvistaa koneautomaatiotutkimuksen tieteellistä pohjaa silmällä pitäen uusia tutkimushankkeita, jotka ovat linjassa yliopiston strategian kanssa."

Goery Genty

Akatemiatutkija Goëry Genty
fysiikan laitos
epälineaarinen kuituoptiikka

"Ostamme varoilla säädettävän laserin, jonka tuottamien valopulssien aallonpituutta voidaan säätää 200 nanometrin ja 2 mikrometrin välillä. Näiden suuritehoisten valopulssien avulla tutkimme optisten materiaalien epälineaarisia vasteita ja tuotamme laajakaistaista ultravioletti- ja keski-infrapunavaloa optisen spektroskopian ja koherenssitomografian sovelluksiin."

Marja-Leena Linne

Vanhempi tutkija Marja-Leena Linne
signaalinkäsittelyn laitos
laskennallinen neurotiede ja neuroinformatiikka

"Haluan ymmärtää kuinka aivojen hermosoluverkot muokkaavat ja tallentavat tietoa - pidemmän ajan tavoitteena on käyttää tuloksia insinöörisovelluksissa. Rahoitus mahdollistaa yhden postdoc-tutkijan ja väitöskirjatyöntekijän palkkaamisen tänä vuonna. Tutkimusryhmäni on jo vahvasti verkottunut kansainvälisesti. Jatkossa pyrimmekin nostamaan suomalaista laskennallisen neurotieteen ja neuroinformatiikan osaamista."

 

Tanja Tyvimaa

Tutkijatohtori Tanja Tyvimaa
rakennustekniikan laitos
asumisen liiketoiminta

"Asumisen liiketoiminnan tutkimus on hyvin kansainvälistä eikä tutkimuksemme vaadi mitään erityislaitteistoja. Paras hyöty rahoituksesta saadaan lisäämällä kansainvälistä yhteistyötä ulkomaille suuntautuvien vierailujen ja tutkijavaihdon kautta."

Leena Ukkonen

Yliopistotutkija Leena Ukkonen
elektroniikan laitos
radiotaajuiset tunnistus- ja sensoriteknologiat (RFID)

"Aion käyttää rahoituksen tutkimusryhmäni kehittämiseen. Osan rahoituksesta käytän uuden jatko-opiskelijan palkkaamiseen, osan kansainvälisen yhteistyön kehittämiseen ja loput materiaalihankintoihin. Rahoitus mahdollistaa tutkimusryhmän konkreettisen kehittämisen, ja siten oli hienoa, että TTY-säätiö päätti tukea tällä tavoin nuoria tutkijoita ja heidän tutkimusryhmiään."

 

Teksti: Tuuli Laukkanen
Kuvat: Tuuli Laukkanen, Petri Laitinen, Virpi Andersin, Jose L. Martinez Lastran arkisto

 

 

Lahjoittaminen säätiöpääomaan kannattaa nyt!

 

TTY-säätiö saa valtiolta 2,5-kertaista vastinrahaa kesäkuun 2012 loppuun mennessä tehtävistä yksityisistä lahjoituksista. Vastinraha kasvattaa siis tuhannen euron lahjoituksen 3 500 euron suuruiseksi. 850 - 250 000 euron suuruiset lahjoitukset voi vähentää verotuksessa.

 

Lahjoittajien nimet julkaistaan TTY:n www-sivuilla. Vähintään 500 euroa lahjoittaneiden yksityishenkilöiden ja vähintään 5 000 euroa lahjoittaneiden yritysten ja yhteisöjen nimet julkaistaan lisäksi Festian aulassa sijaitsevassa lahjoittajaseinässä.

 

TTY-säätiölle tehtävät lahjoitukset liitetään säätiön pääomaan, jonka tuottoa käytetään TTY:n kehittämiseksi yliopiston hallituksen päättämällä tavalla. Ensimmäisen kerran tuottoja jaettiin joulukuussa.

 

TTY-säätiö on tähän mennessä saanut sitoumukset noin 38,5 miljoonan euron yksityisistä lahjoituksista.

 

Lue lisää: www.tut.fi/varainhankinta

Kerro kaverille
Tiedekerhossa on lupa tutkia itse
Tiedekerhossa on lupa tutkia itse
1/2012
Tiedekerhossa on lupa tutkia itse
TTY:llä kehitettiin biohajoava implantti nivelvaurioiden hoitoon
TTY:llä kehitettiin biohajoava implantti nivelvaurioiden hoitoon
1/2012
TTY:llä kehitettiin biohajoava implantti nivelvaurioiden hoitoon
Kevään 2012 haku on käynnissä!
Kevään 2012 haku on käynnissä!
1/2012
Kevään 2012 haku on käynnissä!
Some osaksi yliopisto-opetusta
Some osaksi yliopisto-opetusta
1/2012
Some osaksi yliopisto-opetusta
Ojanperä: "Vahva perustutkimus luo pohjan innovaatioille"
Ojanperä: "Vahva perustutkimus luo pohjan innovaatioille"
1/2012
Ojanperä: "Vahva perustutkimus luo pohjan innovaatioille"
Teknologia mäkihyppääjän menestyksen tukena
Teknologia mäkihyppääjän menestyksen tukena
1/2012
Teknologia mäkihyppääjän menestyksen tukena
Matematiikkaa oppii vain tekemällä
Matematiikkaa oppii vain tekemällä
1/2012
Matematiikkaa oppii vain tekemällä
Koulutetaan, mutta mihin ja miten?
Koulutetaan, mutta mihin ja miten?
1/2012
Koulutetaan, mutta mihin ja miten?
Y-sukupolvi astuu työelämään
Y-sukupolvi astuu työelämään
1/2012
Y-sukupolvi astuu työelämään
Kokemuksesta ja kantapään kautta opittua
Kokemuksesta ja kantapään kautta opittua
1/2012
Kokemuksesta ja kantapään kautta opittua
Promootiossa vihitään kahdeksan kunniatohtoria
Promootiossa vihitään kahdeksan kunniatohtoria
1/2012
Promootiossa vihitään kahdeksan kunniatohtoria
Live-Manual pokkasi Demola Academy Awardin
Live-Manual pokkasi Demola Academy Awardin
1/2012
Live-Manual pokkasi Demola Academy Awardin
Asuntomessuille kuljetaan ekologisesta portista
Asuntomessuille kuljetaan ekologisesta portista
1/2012
Asuntomessuille kuljetaan ekologisesta portista

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi