5/2011

Tampereen teknillinen yliopisto jakoi lupaaville tutkijoille 500 000 euroa säätiöpääoman tuotosta

Tampereen teknillisenä yliopistona (TTY) toimiva TTY-säätiö on jakanut ensimmäistä kertaa säätiöpääoman tuottoja toimintansa kehittämiseen. TTY-säätiön hallitus myönsi perjantaina yhteensä 500 000 euroa kuudelle lupaavalle tutkijalle.

TTY siirtyi säätiömuotoon uuden yliopistolain tultua voimaan vuoden 2010 alussa. Yliopisto saa jatkossakin perusrahoituksensa valtion budjetista ja kilpaillusta tutkimusrahoituksesta. Perinteisten rahoituslähteiden lisäksi yliopistolla on käytössään säätiöpääoman tuotot, joiden avulla yliopisto voi panostaa entistä enemmän muun muassa tutkimuksen ja koulutuksen uusiin avauksiin.

TTY-säätiön hallitus päätti viime keväänä kohdentaa yhteensä 500 000 euroa säätiöpääoman tuotosta lupaaville tutkijoille kansainvälisen tutkimuksen arvioinnin pohjalta. Kevään ja kesän aikana tehdyn arvioinnin raporttien linjausten perusteella TTY-säätiön hallitus päätti perjantaina jakaa summan kuuden tutkijan kesken.

Rahoitus on tarkoitettu nuorten tutkijoiden itsenäistymisen tukemiseen ja heidän tutkimusryhmiensä vahvistamiseen. Rahoitusta saavat professori Jose Lastra 100.000 €, professori Jouni Mattila 100.000 €, akatemiatutkija Goëry Genty 75.000 €, vanhempi tutkija Marja-Leena Linne 75.000 €, tutkijatohtori Tanja Tyvimaa 75.000 € ja yliopistotutkija Leena Ukkonen 75.000 €.

TTY-säätiön hallituksen puheenjohtaja Erkki KM Leppävuori on iloinen siitä, että yliopistosäätiön pääoman tuottoja voidaan nyt ensimmäisen kerran jakaa.

- Vaikka summa onkin suhteellisen pieni, uskon sillä olevan kannustavaa vaikutusta. Yliopiston keskeinen tehtävä on antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta. Tänä vuonna päätimme kannustaa nimenomaan nuoria tieteenharjoittajia. Tulevina vuosina varmasti opetukseenkin liittyvä näkökulma tulee korostumaan, Leppävuori sanoo.

Leppävuoren mukaan TTY:n toiminta säätiöyliopistona on käynnistynyt erinomaisesti.

- On erittäin tärkeätä, että jatkossa yliopiston autonomiasta pidetään hyvää huolta. Yliopistolaissa todetun vuorovaikutuksen muun yhteiskunnan kanssa pitää tapahtua yliopiston riippumattomuutta kunnioittaen.

- Syksyllä valmistunut kansainvälinen tutkimuksen arviointi antaa hyvän lähtökohdan yliopiston edelleen kehittämiselle. Nyt pitää olla rohkeutta valintojen tekemisessä ja tieteellisten kärkien terävöittämisessä.

Varainhankintakampanja jatkuu TTY:ssä kesäkuun loppuun

Valtioneuvosto on päättänyt jatkaa Tampereen teknillisenä yliopistona toimivan TTY-säätiön valtion vastinrahoitukseen oikeuttavan varainhankinnan määräaikaa kuudella kuukaudella 30.6.2012 saakka.

Päätöksen perusteena on yliopistojen tasavertainen kohtelu. Myös julkisoikeudellisten yliopistojen ja Aalto-yliopiston määräaikaa jatkettiin saman verran. Muiden kuin TTY:n osalta valtion vastinrahaan oikeuttanut aika päättyi 30.6.2011.

Vastinrahan maksamisen tarkoitus on tukea yliopistojen pääomittamista. Jokaista yksityisen tahon tekemää lahjoitusta kohden valtio lahjoittaa 2,5-kertaisen summan. Yliopistojen keräämät varat ja niitä vastaan yliopistoille maksettu vastinrahoitus kohdennetaan yliopistojen peruspääomaan, jonka tuottoja yliopisto voi käyttää päätöstensä mukaisesti.

TTY-säätiön tavoitteena on kerätä yksityisiltä rahoittajilta 50 miljoonan euron lahjoitukset säätiöpääomaan. Tällöin valtion osuudeksi muodostuu 125 miljoonaa euroa. TTY-säätiö on tähän mennessä saanut sitoumukset noin 38,2 miljoonan euron yksityisistä lahjoituksista.

Lisätietoja:

rehtori Markku Kivikoski. puh. 040 849 0094
www.tut.fi > Ajankohtaista > Varainhankinta


Kerro kaverille
Talviyllätyksiä taklataan pois rautateiltä
Talviyllätyksiä taklataan pois rautateiltä
5/2011
Talviyllätyksiä taklataan pois rautateiltä
Kuva kilpailijasta piirtyy sosiaalisen median keinoin
Kuva kilpailijasta piirtyy sosiaalisen median keinoin
5/2011
Kuva kilpailijasta piirtyy sosiaalisen median keinoin
3D-kuvan laatu paljastuu vasta aidossa ympäristössä
3D-kuvan laatu paljastuu vasta aidossa ympäristössä
5/2011
3D-kuvan laatu paljastuu vasta aidossa ympäristössä
Akustinen kitara ja iPad opettavat soiton alkeet
Akustinen kitara ja iPad opettavat soiton alkeet
5/2011
Akustinen kitara ja iPad opettavat soiton alkeet
Voisiko työtä tehdä älykkäämmin?
Voisiko työtä tehdä älykkäämmin?
5/2011
Voisiko työtä tehdä älykkäämmin?
TTY varasi Fi-verkkotunnuksen Suomelle
TTY varasi Fi-verkkotunnuksen Suomelle
5/2011
TTY varasi Fi-verkkotunnuksen Suomelle
Internet Testbed Finland kattaa koko valtakunnan
Internet Testbed Finland kattaa koko valtakunnan
5/2011
Internet Testbed Finland kattaa koko valtakunnan
Lisäturvaa verkkopalveluiden käyttöön
Lisäturvaa verkkopalveluiden käyttöön
5/2011
Lisäturvaa verkkopalveluiden käyttöön
Famous-projektista lisää älyä ja autonomiaa työkoneisiin
Famous-projektista lisää älyä ja autonomiaa työkoneisiin
5/2011
Famous-projektista lisää älyä ja autonomiaa työkoneisiin
Ilmoittautuminen promootioon on käynnissä
Ilmoittautuminen promootioon on käynnissä
5/2011
Ilmoittautuminen promootioon on käynnissä
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
5/2011
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi