5/2011

Talviyllätyksiä taklataan pois rautateiltä

Talvi rautateillä

Suomen rautateillä halutaan ottaa oppia kahden edellisen runsaslumisen talven tapahtumista.

- Raiteiden kunnossapitoon on annettu tiukemmat laatukriteerit, ja kalustolle on laadittu entistä ennakoivampi kunnossapito-ohjelma, Jouni Paavilainen antaa esimerkin. Hän työskentelee TTY:n Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä raideliikenteen tutkimuksen projektipäällikkönä.

Paavilainen teki yhdessä tutkija Tommi Mäkelän kanssa Liikennevirastolle selvityksen aiheesta "Talvi 2009-2010 Suomen rautateillä - mitä tapahtui ja miksi?" Erilaisiin tilanteisiin pyritään nyt varautumaan entistä kattavammin.

- Paljon on jo tehty, mutta paljon on vielä työn alla, Paavilainen kertoo.

Talviaikataulut käytössä

Selvityksestä kävi ilmi, että tiiviit aikataulut lisäävät riskiä myöhästymisten ketjuuntumiseen.

- Kun talvella tuli tiukat olot, aikatauluissa pysyminen oli hankalaa. Siksi rautateillä otettiin tänä talvena käyttöön väljemmät talviaikataulut. Tässä näkyy keskeinen asenne, joka rautateillä on nyt omaksuttu. Hankaliin tilanteisiin pyritään varautumaan jo etukäteen.

- VR panostaa valmistautumiseen. He nimittivät kesällä täsmällisyysjohtajan, jonka tehtävänä on viedä toimintaa entistä ennakoivampaan suuntaan. Alkuvuodesta perustettiin VR:n Operaatiokeskus, joka vastaa erilaisten päivittäisten häiriötilanteiden johtamisesta ja hoitamisesta. Aikaisemmin toiminta oli melko hajaantunutta.

Valmistautuminen on niin pitkällä, että VR:llä on olemassa suunnitelmat, jotka sisältävät tarkat tiedot siitä, mitä junia ajetaan erilaisissa poikkeustilanteissa, millä aikataululla ja millä henkilökunnalla.

Lisää teknistä osaamista

Rautateiden haasteisiin pyritään vastaamaan myös koulutuksen avulla. Tänä syksynä alkoi järjestyksessä toinen TTY:n rakennustekniikan laitoksen ja Liikenneviraston Raideakatemian yhteistyössä järjestämä rautatiesuunnittelun erikoisopintojakso.

- Rautatiealalta on puuttunut peruskoulutus, ja meillä on pulaa osaajista, Raideakatemian koulutus- ja kehittämispäällikkö Seija Hietanen kertoo.

Rautatiesuunnittelijoiden työ on monipuolistunut ja rautateitä koskevat normit ja ohjeet uusiutuvat jatkuvasti. Samaan aikaan kelit ja yksiraiteinen rataverkko asettavat omia haasteitaan rautatieläisille.

- Opintojen tavoitteena on luoda kokonaiskäsitys rautatiesuunnittelusta. Ne on tarkoitettu lisäkoulutukseksi jo työssä olevalle henkilökunnalle ja peruskoulutukseksi alalle aikoville opiskelijoille.

Vuoden kestävään koulutukseen otettiin reilut 120 opiskelijaa, joista puolet on jo työssä olevia ja puolet korkeakouluopiskelijoita.

- Kiinnostus oli suurta. Kaikki koulutukseen halukkaat työssä olevat henkilöt eivät edes mahtuneet mukaan, Hietanen kertoo.

Rakennustekniikan laitos
Liikennevirasto > Raideakatemia

Yksi myöhässä, pian myös toinen

Varautumisesta huolimatta miettimistä riittää yhä. Liikenteen sujuvuutta haittaa muun muassa se, että valtaosa Suomen rataverkosta on yksiraiteista. Ohituspaikkoja on melko vähän, joten yhden junan myöhästyminen saattaa pahimmillaan myöhästyttää junaliikennettä laajasti.

- Raiteiden lisääminen on iso investointi, joka pitää suunnitella huolellisesti.

- Toinen keskeinen sujuvuutta rajoittava tekijä on kaluston rajallisuus. Lyhyt pakkasjakso ei ole ongelma. Jos pakkasjakso pitkittyy vaikkapa kuukaudenkin mittaiseksi, tulee harmeja.

Harmit johtuvat siitä, että kalusto jäätyy ja sitä täytyy sulattaa. Yhden vaunun sulattaminen kestää jopa vuorokauden.

- Silloin täytyy ajaa vähemmän tai lyhyempiä junia. Kumpikin on matkustajalle ikävä ratkaisu, Paavilainen sanoo.

Kuulutukset kuntoon

Turvallisuus on rautatieliikenteen keskeisin arvo. Niinpä rataverkon ja kaluston vioista seuraa väistämättä myös nopeus- ja liikennerajoituksia.

- Jotta rajoitukset aiheuttaisivat mahdollisimman vähän harmia, asiakkaille tulevaa informaatiota on parannettu. Tavoitteena on, että kuulutukset ja laituri-informaatio päivittyvät nopeasti ja tarkasti mahdollisissa myöhästymisissä, Paavilainen sanoo.

Liikenteen tutkimuskeskus Verne , Tampereen teknillinen yliopisto

 

Teksti: Katriina Liusjärvi
Kuva: Tommi Mäkelä


Kerro kaverille
Kuva kilpailijasta piirtyy sosiaalisen median keinoin
Kuva kilpailijasta piirtyy sosiaalisen median keinoin
5/2011
Kuva kilpailijasta piirtyy sosiaalisen median keinoin
3D-kuvan laatu paljastuu vasta aidossa ympäristössä
3D-kuvan laatu paljastuu vasta aidossa ympäristössä
5/2011
3D-kuvan laatu paljastuu vasta aidossa ympäristössä
Akustinen kitara ja iPad opettavat soiton alkeet
Akustinen kitara ja iPad opettavat soiton alkeet
5/2011
Akustinen kitara ja iPad opettavat soiton alkeet
Voisiko työtä tehdä älykkäämmin?
Voisiko työtä tehdä älykkäämmin?
5/2011
Voisiko työtä tehdä älykkäämmin?
TTY varasi Fi-verkkotunnuksen Suomelle
TTY varasi Fi-verkkotunnuksen Suomelle
5/2011
TTY varasi Fi-verkkotunnuksen Suomelle
Internet Testbed Finland kattaa koko valtakunnan
Internet Testbed Finland kattaa koko valtakunnan
5/2011
Internet Testbed Finland kattaa koko valtakunnan
Lisäturvaa verkkopalveluiden käyttöön
Lisäturvaa verkkopalveluiden käyttöön
5/2011
Lisäturvaa verkkopalveluiden käyttöön
Famous-projektista lisää älyä ja autonomiaa työkoneisiin
Famous-projektista lisää älyä ja autonomiaa työkoneisiin
5/2011
Famous-projektista lisää älyä ja autonomiaa työkoneisiin
 
5/2011
Ilmoittautuminen promootioon on käynnissä
Ilmoittautuminen promootioon on käynnissä
5/2011
Ilmoittautuminen promootioon on käynnissä
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
5/2011
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi