5/2011

3D-kuvan laatu paljastuu vasta aidossa ympäristössä

Tämän syksyn aikana useammat laitevalmistajat (LG, HTC, Nintendo 3DS) ovat tuoneet markkinoille ensimmäisiä 3D-laitteita ja Fujin kamera on ollut jo saatavilla hieman pidempään. 3D-muodossa olevan sisällön ja käyttöliittymien voidaan olettaa kasvavan tulevien vuosien aikana. Mutta miten varmistetaan miellyttävät katselukokemukset taskukokoisilla laitteilla?

Satu Jumisko-Pyykkö

Satu Jumisko-Pyykkö vei kuvanlaatututkimuksen ulos laboratoriosta sinne,
missä 3D-mobiililaitteita käytetään.

TTY:n uraauurtavassa tutkimuksessa kehitettiin menetelmiä laadunkokemuksen mittaamiseen. Yliassistentti Satu Jumisko-Pyykkö Ihmiskeskeisen teknologian yksiköstä kiinnostui kymmenkunta vuotta sitten laadunkokemuksesta testitilanteissa.

- Esimerkiksi videonlaatua tutkitaan normaalisti kontrolloiduissa ja häiriöttömissä laboratorioissa. Kaikilla osallistujilla on esimerkiksi samanlainen, vakioitu valaistus. Näin emme saa kuitenkaan selville koko totuutta, hän kertoo.

Jumisko-Pyykkö alkoi kehittää mittaamista haastattelemalla koehenkilöitä ja luomalla haastattelujen pohjalta koehenkilöiden kokemuksia konkretisoivia sanastoja.

- Seuraavaksi aloimme testata laatua aidoissa ympäristöissä, kuten kulkuvälineissä ja rautatieasemilla, joissa mobiililaitteita normaalistikin käytetään.

Silmän liikkeet rekisteröitiin

Mittaaminen aidossa tilanteessa on monin verroin vaikeampaa, tutkija sai huomata. 3D-videoiden testaustilanteet esimerkiksi busseissa tai kahviloissa tallennettiin monikameramenetelmällä, jossa yksi kamera tallentaa silmänliikkeitä, yksi käyttäjän toimintaa ja yksi ympäristöä. Lisäksi tutkija havainnoi tilannetta ja koehenkilöt haastateltiin.

Poikkeuksellisen laajoihin tutkimuksiin on vuosien mittaan osallistunut noin 900 iältään 18-45-vuotiasta koehenkilöä.

- Laadunkokemus perustuu ihmisen havaintoon, ja siihen vaikuttavat laitteella esitettävän laadun lisäksi osallistujan taustatekijät sekä tutkimusympäristö.

- Osoitin myös, että laadunkokemuksen arvioinnissa tarvitaan pehmeitä, kvalitatiivisia menetelmiä perinteisen mittaamisen lisäksi. Laboratoriotutkimuksen lisäksi arviointia on ehdottomasti tehtävä aidossa laitteen käyttöympäristössä.

Hyvä laatu, ihastuttava 3D-kokemus

Käyttäjäkeskeisen laadunkokemuksen arviointiin Jumisko-Pyykkö esitti väitöskirjassaan viisi konkreettista mittausmenetelmää. International Telecommunication Union ITU käyttää niistä kahta kehittäessään standardeja videoiden kuvan- ja äänenlaadun mittauksiin.

- Tutkimukseni perusteella ihmisille voidaan tarjota juuri sitä, mitä he tarvitsevat, kaikissa tilanteissahan kuvanlaadun ei tarvitse olla täydellinen. Hyvään laatuun ei yleensä suunnata huomiota, mutta kun virheitä alkaa esiintyä, tarkkaavaisuus ohjautuu niihin. Parhaimmillaan kuvanlaatu tuottaa ihastuttavan 3D-kokemuksen, Jumisko-Pyykkö sanoo.

Käyttäjät mukaan tuotekehitykseen

TTY:n Ihmiskeskeisen teknologian yksikkö tarjoaa yrityksille äänen- ja kuvanlaadun subjektiivista mittausta sekä laboratorio- että kenttäolosuhteissa monipuolisin mittausmenetelmin. Arvioinnin kohteina voivat olla esimerkiksi näyttötekniikat, multimedian pakkausmenetelmät, tiedonsiirtotekniikat, valmiit palvelut tai niiden osat.

- Olennaista on, että yritys haluaa hyödyntää tietoa ihmisen havaintokokemuksesta osana omaa tuotekehitystään, Jumisko-Pyykkö sanoo.

 

 

Teksti: Päivi Eskelinen
Kuva: Petri Laitinen


Kerro kaverille
Talviyllätyksiä taklataan pois rautateiltä
Talviyllätyksiä taklataan pois rautateiltä
5/2011
Talviyllätyksiä taklataan pois rautateiltä
Kuva kilpailijasta piirtyy sosiaalisen median keinoin
Kuva kilpailijasta piirtyy sosiaalisen median keinoin
5/2011
Kuva kilpailijasta piirtyy sosiaalisen median keinoin
Akustinen kitara ja iPad opettavat soiton alkeet
Akustinen kitara ja iPad opettavat soiton alkeet
5/2011
Akustinen kitara ja iPad opettavat soiton alkeet
Voisiko työtä tehdä älykkäämmin?
Voisiko työtä tehdä älykkäämmin?
5/2011
Voisiko työtä tehdä älykkäämmin?
TTY varasi Fi-verkkotunnuksen Suomelle
TTY varasi Fi-verkkotunnuksen Suomelle
5/2011
TTY varasi Fi-verkkotunnuksen Suomelle
Internet Testbed Finland kattaa koko valtakunnan
Internet Testbed Finland kattaa koko valtakunnan
5/2011
Internet Testbed Finland kattaa koko valtakunnan
Lisäturvaa verkkopalveluiden käyttöön
Lisäturvaa verkkopalveluiden käyttöön
5/2011
Lisäturvaa verkkopalveluiden käyttöön
Famous-projektista lisää älyä ja autonomiaa työkoneisiin
Famous-projektista lisää älyä ja autonomiaa työkoneisiin
5/2011
Famous-projektista lisää älyä ja autonomiaa työkoneisiin
 
5/2011
Ilmoittautuminen promootioon on käynnissä
Ilmoittautuminen promootioon on käynnissä
5/2011
Ilmoittautuminen promootioon on käynnissä
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
5/2011
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi