4/2011

Terveydenhuollon tietotekniikan standardointi

Tehoa ja turvallisuutta yhteensopivuudella

Alpo Värri

Signaalinkäsittelyn tutkijana Alpo Värri on osallistunut mm.
sydämen toimintaa monitoroivan tuolin kehitystyöhön.
Tavoitteena on, että tuoli tunnistaisi tyypilliset sydänsairaudet.
Kun mittaustiedot tallennetaan standardiformaattiin,
voi ne lähettää analysoitavaksi myös muihin järjestelmiin.

- Detaljeja ja rakenteeltaan erilaista tietoa on paljon. Niitä kuvaavasta standardista tulee monimutkainen ja siksi kallis ja hidas toteuttaa, vanhempi tutkija Alpo Värri TTY:n signaalinkäsittelyn laitokselta kuvaa terveydenhuollon tietotekniikan standardoinnin ongelmia.

1990-luvulta lähtien standardointityöhön osallistunut Värri valittiin vastikään muun muassa potilasvalvontalaitteiden tiedonsiirtostandardeja tekevän kansainvälisen ISO/TC215/WG7 - Devices -työryhmän varapuheenjohtajaksi. Aiemmin, syksyllä 2009 hänet nimitettiin vastaavan eurooppalaisen CEN/TC251/WGIV -työryhmän puheenjohtajaksi.

Standardeja tarvitaan sekä eri valmistajien laitteiden välisen kommunikaation mahdollistamiseksi että potilasarkistojen väliseen tiedonsiirtoon.

- Hoidon aloittaminen nopeutuisi ja vältyttäisiin tietojen uudelleen kirjoittamiselta ja siinä mahdollisesti tapahtuvilta virheiltä, Alpo Värri kuvaa työstä potilaille ja hoitohenkilöstölle koituvia hyötyjä. Standardit helpottavat myös laitehankinnoista päättävien työtä.

Alan menestystarina on kuvantamisen standardi. Sen ansiosta muun muassa röntgenkuvia voi katsoa eri valmistajien laitteilla, joten kuva voidaan lähettää lausuntoa varten kaukanakin toimivalle spesialistille.

Vuosien työ voi valua hukkaan

Devices-työryhmän monivuotisen työn tuloksena on syntynyt mm. VITAL-standardi, johon oli koottu kaikki ne fysiologiset signaalit ja mittaukset, jotka työryhmä on saanut tietoonsa. Sitä on sen jälkeen ylläpidetty ja käytetty pohjana myös muissa standardeissa.

Työryhmän tehtäväkenttä on laajentunut myös erilaisiin Personal Health Device -hyvinvointilaitteisiin, joita ei varsinaisesti käytetä sairauksien toteamiseen ja hoitoon, vaan esimerkiksi kunnon ylläpitämiseen.

Eri tahoilta tulevien näkemysten yhteensovittaminen on hidasta, ja lopulta voi käydä niin, etteivät yritykset ota standardia käyttöön. Näin voi käydä myös VITAL-standardin pohjalta tehdylle hyvinvointilaitteiden standardille. Se on kasvamassa melko isoksi ja siksi joidenkin valmistajien mukaan liian kalliiksi toteuttaa.

Fysiologisten signaalien tallennusformaattia koskevan standardin kanssa maaliin yritetään nyt toista kautta. Tarkoituksena on kirjoittaa eurooppalaisesta tutkimushankkeesta 1990-luvulta liikkeelle lähtenyt ja valmistajien jo laajasti tukema yksinkertainen EDF-formaatti virallisen standardin muotoon. Alpo Värrin mukaan se kattaisi noin 80 prosenttia tarpeesta. Myöhemmin sitä täydennettäisiin laitevalmistajien tarpeiden pohjalta.

Standardoijaksi sattumalta

Standardointityöhön Värri lähti oikeastaan sattumalta. Hän oli 1980-luvulta lähtien mukana unitutkimushankkeessa, jossa tuli tarpeelliseksi välittää laitteiden rekisteröimiä tietoja. Tutkimusryhmä määritteli niitä koskevan em. EDF-formaatin ja julkaisi sen. Eurooppalaisen standardointityöryhmän silloinen puheenjohtaja kuuli asiasta ja kysyi Värrin kiinnostusta liittyä työryhmään.

 

Sana ja sen selitys:

  • ISO, International Organization for Standardization, kansainvälinen standardisoimisjärjestö
  • CEN, Comité Européen de Normalisation, eurooppalaista standardisointia edistävä järjestö
  • SFS, Suomen Standardisoimisliitto, edustaa Suomea ISO:ssa ja CEN:ssä
  • IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, kansainvälinen sähkötekniikan alan järjestö, joka on laatinut standardeja mm. PHD-laitteille.
  • VITAL, Vital Signs Information Representation, elintoimintojen mittausten oliomalli ja koodisto
  • EDF, European Data Format, fysiologisten signaalien tiedostotallennusformaatti


Teksti: Martti Tammisto
Kuva: Petri Laitinen
Kerro kaverille
Terve vai sairas? Numerot näyttävät
Terve vai sairas? Numerot näyttävät
4/2011
Terve vai sairas? Numerot näyttävät
Muutokset rasvasoluissa ovat riski terveydelle
Muutokset rasvasoluissa ovat riski terveydelle
4/2011
Muutokset rasvasoluissa ovat riski terveydelle
Uusia hoitoja etsitään verkkokalvojen sairauksiin
Uusia hoitoja etsitään verkkokalvojen sairauksiin
4/2011
Uusia hoitoja etsitään verkkokalvojen sairauksiin
MRSA – viheliäinen vastustaja
MRSA – viheliäinen vastustaja
4/2011
MRSA – viheliäinen vastustaja
Sinkut ja seniorit ostaisivat asumisen palveluja
Sinkut ja seniorit ostaisivat asumisen palveluja
4/2011
Sinkut ja seniorit ostaisivat asumisen palveluja
Ihminen hidastuu vanhetessaan - miksi tietokoneelle käy samoin?
Ihminen hidastuu vanhetessaan - miksi tietokoneelle käy samoin?
4/2011
Ihminen hidastuu vanhetessaan - miksi tietokoneelle käy samoin?
BioMediTech tähtää maailman kärkeen
BioMediTech tähtää maailman kärkeen
4/2011
BioMediTech tähtää maailman kärkeen
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja tulevaisuuden potentiaali TTY:n tutkimuksen vahvuuksia
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja tulevaisuuden potentiaali TTY:n tutkimuksen vahvuuksia
4/2011
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja tulevaisuuden potentiaali TTY:n tutkimuksen vahvuuksia
 
4/2011
Intensiivinen eMBA-koulutus palkitsee
Intensiivinen eMBA-koulutus palkitsee
4/2011
Intensiivinen eMBA-koulutus palkitsee
Satumetsällä sisustuskilpailun voittoon
Satumetsällä sisustuskilpailun voittoon
4/2011
Satumetsällä sisustuskilpailun voittoon
Alumnit arvostavat päässälaskutaitoa ja kykyä hahmottaa kokonaisuuksia
Alumnit arvostavat päässälaskutaitoa ja kykyä hahmottaa kokonaisuuksia
4/2011
Alumnit arvostavat päässälaskutaitoa ja kykyä hahmottaa kokonaisuuksia
 
4/2011

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi