4/2011

Yliopistoille hallitusohjelman säästötoimenpiteet ovat pettymys

Yliopistojen toiminta rahoitetaan jatkossakin pääasiallisesti valtion rahoituksella. Perusrahoituksen vahvistaminen ja rahoituksen pitkäjänteinen kehittäminen on ollut koko yliopistouudistuksen kantava periaate. Yliopistolain visio korkeatasoisista ja kansainvälisesti kilpailukykyisistä yliopistoista on saatettava päätökseen sekä rahoituksellisesti että hallinnollisesti.

On hyvä muistaa, että eri yliopistojen edistyminen ja nykytila uudistusprosessissa vaihtelee varsin paljon ja että uudistuksen vaikutuksia ja onnistumista voidaan arvioida vasta noin kymmenen vuoden kuluttua.

Tieteeseen satsaus on investointi, ei menoerä

Hallitusohjelma on koulutuksen ja tutkimuksen osalta kunnianhimoinen. 

"Suomi tähtää kansainväliseen kärkeen niin ammattiosaamisessa, korkeakoulutuksessa kuin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Koulutukseen ja tutkimukseen panostaminen on pitkäjänteistä kasvupolitiikkaa. Hallitus huolehtii koulutuksen, osaamisen ja tutkimuksen riittävästä rahoituksesta."

Nämä suorat lainaukset hallitusohjelmasta ovat aivan oikeita linjauksia ja perusteltuja. Mutta käytännön toimenpiteet näyttäisivät valitettavasti olevan ristiriidassa näiden linjausten kanssa.

Hallitusohjelmassa esitetyn yliopistoindeksin jäädyttämisen puolen vuoden ajaksi on arvioitu tuovan 27 miljoonan euron säästön valtiontalouteen. Säästöjä kohdentuu myös yliopistojen lisärahoitukseen. Lisäksi Suomen Akatemian tutkimusrahoitusta leikataan.

Nykyisessä valtiontalouden tilanteessa yliopistot eivät odottaneet rahoituskehyksen kasvua, mutta kaavaillut säästötoimenpiteet ovat selkeä pettymys. Tilanne korostuu nyt kun yliopistouudistuksen toteutusvaihe on vasta päässyt kunnolla käyntiin. Uuden yliopistolain visio korkeatasoisista ja kansainvälisesti kilpailukykyisistä yliopistoista saattaa näin ollen jäädä vain toiveeksi.

Koulutukseen, tieteeseen ja innovaatioihin panostaminen on investointi, ei menoerä. Toimivassa innovaatiopolitiikassa koulutus, tutkimus ja teknologiat linkittyvät toisiinsa. Innovaatiojärjestelmässä tarvitaan kiinteä yhteys ja vuorovaikutus perustutkimuksen, soveltavan tutkimuksen ja kaupallistamisprosessien välillä. Suurin osa taloudelliseen menestykseen johtaneista teknologioista perustuu pitkäjänteiseen perustutkimukseen.

Hyvää tulevaisuutta ei saada ilmaiseksi

Suomen Akatemia on ainoa merkittävä julkinen perustutkimuksen rahoittajamme. Akatemiaan kohdistuva lähes 30 miljoonan euron leikkaus vaikuttaa merkittävästi yliopistojen perustutkimukseen. Kun myös Tekesin tutkimusrahoitukseen on odotettavissa leikkauksia, tilanne on vähintäänkin huolestuttava. Yliopistojen elinvoimaisuudella on välitön vaikutus suomalaisen yhteiskunnan menestymiseen. Yliopistot rakentavat ja vahvistavat osaamispohjaa korkealaatuisen koulutuksen ja tutkimuksen kautta. Hyvää tulevaisuutta ei kuitenkaan saada ilmaiseksi!

Hallitusohjelmasta löytyy myös positiivisia asioita yliopistojen näkökulmasta. Siinä sitoudutaan yliopistojen työttömyysvakuutuksen täysimääräiseen korvaamiseen. On todella tärkeää, että tähän huolta herättäneeseen asiaan saadaan pitkäaikainen ratkaisu. Myös opintotuen sitominen indeksiin ja kannustimien lisääminen on oikea kehityssuunta. Perustutkintovaiheessa opintotuen tulee olla riittävä, jotta tutkintojen suorittamista ja työuralle siirtymistä voidaan tehostaa.

Markku Kivikoski

Rehtori Markku Kivikoski


 

Kerro kaverille
Terve vai sairas? Numerot näyttävät
Terve vai sairas? Numerot näyttävät
4/2011
Terve vai sairas? Numerot näyttävät
Muutokset rasvasoluissa ovat riski terveydelle
Muutokset rasvasoluissa ovat riski terveydelle
4/2011
Muutokset rasvasoluissa ovat riski terveydelle
Uusia hoitoja etsitään verkkokalvojen sairauksiin
Uusia hoitoja etsitään verkkokalvojen sairauksiin
4/2011
Uusia hoitoja etsitään verkkokalvojen sairauksiin
MRSA – viheliäinen vastustaja
MRSA – viheliäinen vastustaja
4/2011
MRSA – viheliäinen vastustaja
Sinkut ja seniorit ostaisivat asumisen palveluja
Sinkut ja seniorit ostaisivat asumisen palveluja
4/2011
Sinkut ja seniorit ostaisivat asumisen palveluja
Ihminen hidastuu vanhetessaan - miksi tietokoneelle käy samoin?
Ihminen hidastuu vanhetessaan - miksi tietokoneelle käy samoin?
4/2011
Ihminen hidastuu vanhetessaan - miksi tietokoneelle käy samoin?
Tehoa ja turvallisuutta yhteensopivuudella
Tehoa ja turvallisuutta yhteensopivuudella
4/2011
Tehoa ja turvallisuutta yhteensopivuudella
BioMediTech tähtää maailman kärkeen
BioMediTech tähtää maailman kärkeen
4/2011
BioMediTech tähtää maailman kärkeen
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja tulevaisuuden potentiaali TTY:n tutkimuksen vahvuuksia
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja tulevaisuuden potentiaali TTY:n tutkimuksen vahvuuksia
4/2011
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja tulevaisuuden potentiaali TTY:n tutkimuksen vahvuuksia
Intensiivinen eMBA-koulutus palkitsee
Intensiivinen eMBA-koulutus palkitsee
4/2011
Intensiivinen eMBA-koulutus palkitsee
Satumetsällä sisustuskilpailun voittoon
Satumetsällä sisustuskilpailun voittoon
4/2011
Satumetsällä sisustuskilpailun voittoon
Alumnit arvostavat päässälaskutaitoa ja kykyä hahmottaa kokonaisuuksia
Alumnit arvostavat päässälaskutaitoa ja kykyä hahmottaa kokonaisuuksia
4/2011
Alumnit arvostavat päässälaskutaitoa ja kykyä hahmottaa kokonaisuuksia
 
4/2011

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi