3/2011

Kestävä kehitys vaatii
yrityksiltä asennemuutosta

Koskimaisema

 

Suomalaisissa yrityksissä kestävä kehitys - ympäristön, yhteiskunnan ja talouden näkökulmien huomioiminen toiminnassa ja päätöksenteossa - nähdään tärkeäksi. Lainsäädäntö ohjaa toimintaa, mutta myös asiakkaat vaativat, että yritys toimii vastuullisesti. Todellinen muutos vaatii kuitenkin asennemuutosta.

TTY:n tuotantotekniikan laitoksella on käynnissä hanke, jossa tutkitaan, miten kestävä kehitys näkyy yritysten toiminnassa. Tietoa kerättiin sähköisen kyselylomakkeen avulla sekä ryhmähaastatteluin.

- Yrityksissä kestävän kehityksen mukainen toiminta nähdään tärkeäksi. Toisaalta lainsäädäntö ohjaa niiden toimintaa kohti kestävää kehitystä, mutta myös asiakkaat ovat kiinnostuneita aiheesta. Imagollisesti on tärkeää, että yritykset toimivat vastuullisesti, kertoo tutkijatohtori Mikko Koho.

Mistään aivan uudesta asiasta ei ole kyse. Esimerkiksi teollisuudessa henkilökunnan työturvallisuuteen, -ohjeistuksiin ja koulutukseen on panostettu jo pitkään.

- Nyt kestävä kehitys näkyy myös yritysten rekrytoinnissa, esimerkiksi hyvä työpaikka -listausten muodossa, ja mainonnassa, jossa mielellään korostetaan tuotteiden ympäristöystävällisyyttä. Yritykset odottavat vastuullisuutta myös alihankkijoiltaan.

Manufacturing Summit

Kansainvälinen Tampere Manufacturing Summit 2011 järjestetään 23 - 25.5. Tampere-talossa. Tapahtuma kokoaa jo kolmannen kerran yhteen eturivin teollisuuden toimijat ja tutkijat vaihtamaan mielipiteitä ja ajatuksia teollisuuden tuotannon teemoista ja siitä, kuinka maailmanlaajuista kilpailukykyä ja liiketoiminnan kannattavuutta voitaisiin parantaa. Tämän vuoden teema on "Lean and Sustainable".

Tapahtuman avaa TTY:n tuotantotekniikan laitoksen professori Reijo Tuokko, ja sen kotimaisina pääpuhujina ovat mm. Nokian yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Esko Aho sekä Konecranesin toimitusjohtaja ja Teknologiateollisuuden hallituksen puheenjohtaja Pekka Lundmark.

Samalla viikolla Tampereen teknillisen yliopiston tuotantotekniikan laitos järjestää International Symposium on Assembly and Manufacturing -konferenssin (ISAM 2011, 25 - 27.5.).

Tapahtumien yhdessä muodostama Tampere Manufacturing Week 2011 tarjoaa viikon aikana yhteensä 130 asiantuntijapuheenvuoroa. 

Määrittelystä käytäntöön

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan toiminnan ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä. Tavoitteena on yhdistää nämä näkökulmat - esimerkiksi taloudellinen kehitys pitää toteuttaa ympäristöä ja sosiaalisia näkökulmia kunnioittaen.

Haastatteluissa määritelmä koettiin hieman vieraaksi ja epäselväksi, ja pohdittiin mitä kestävän kehityksen mukainen toiminta on käytännössä.

- Samaan aikaan yritykset edistävät eri osa-alueita esimerkiksi kiinnittämällä huomiota henkilöstön työkykyyn ja -hyvinvointiin, tuotannon päästöihin, materiaalien kierrätykseen ja niin edelleen. Tätä kaikkea kyllä tehdään, Koho painottaa.

Kyse onkin lähinnä siitä, miten kestävä kehitys organisoidaan yrityksissä, miten käytännön kehitystoimenpiteitä tunnistetaan, miten nykytilannetta ja kehitystä mitataan ja kuinka niistä raportoidaan.
Toimenpiteiden vaikutukset pitäisi myös osata konkretisoida.

- USA:ssa korostetaan sitä, miten paljon esimerkiksi panostukset ympäristöasioihin tuottavat tai säästävät - mitä se merkitsee rahassa.

Tavoitteena asennemuutos

Tampereella toukokuussa 2011 järjestettävässä Tampere Manufacturing Summitissa luennoiva Koho kannustaa yrityksiä panostamaan kestävään toimintaan, sillä se ei ole vain kuluerä, vaan harkitut toimet hyödyttävät kaikkia osapuolia.

- Esimerkiksi vähemmän energiaa kuluttava tuotantoprosessi hyödyttää yritystä matalampina energiakuluina. Kuluttajille hyöty näyttäytyy halvempina hintoina - ja ympäristökin kiittää.

Yritysten itsensä mukaan keskeisessä asemassa kestävän kehityksen jalkauttamisessa on poliittinen päätöksenteko, lainsäädäntö ja kannustimet. Ne ohjaavat yritysten toimintaa tehokkaasti. Esimerkiksi yritystukien avulla on mahdollista tukea ympäristöystävällisiä tuotteita sekä tasoittaa kilpailuasetelmia tiukemmin ja löyhemmin säädellyissä olosuhteissa toimivien yritysten välillä.

- Tärkeintä on, että kestävä kehitys näkyy yrityksen visiossa ja strategiassa, ja että se ulotetaan alemman tason tavoitteiksi ja jokapäiväiseen toimintaan, korostaa Koho.

- Todellinen muutos vaatii lisäksi asenteiden ja kulttuurin muutosta.


Teksti: Tuuli Laukkanen
Kuva: TTY:n arkisto


Kerro kaverille
Onko hiilihappojää jäätä?
Onko hiilihappojää jäätä?
3/2011
Onko hiilihappojää jäätä?
Vakavasti mukana pelibisneksessä
Vakavasti mukana pelibisneksessä
3/2011
Vakavasti mukana pelibisneksessä
Mustesuihkutekniikalla tehdään pikolitroittain elektroniikkaa
Mustesuihkutekniikalla tehdään pikolitroittain elektroniikkaa
3/2011
Mustesuihkutekniikalla tehdään pikolitroittain elektroniikkaa
Peruskorjausaalto pyyhkii suomalaista modernismia
Peruskorjausaalto pyyhkii suomalaista modernismia
3/2011
Peruskorjausaalto pyyhkii suomalaista modernismia
Shakkilaudalta virikkeitä koulutyöhön
Shakkilaudalta virikkeitä koulutyöhön
3/2011
Shakkilaudalta virikkeitä koulutyöhön
Säätiöyliopiston ensimmäinen vuosi oli tuloksekas
Säätiöyliopiston ensimmäinen vuosi oli tuloksekas
3/2011
Säätiöyliopiston ensimmäinen vuosi oli tuloksekas
 
3/2011
 
3/2011
 
3/2011

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi