3/2011

Avoimen yliopiston väyläopinnot uudistuvat

Luento

 

TTY:n opiskelijaksi voi ensi syksystä lähtien hakeutua uusittujen diplomi-insinööri- ja arkkitehtiväylien kautta.

Avoimen yliopiston väyläopintojen kautta opiskelijan on mahdollista hakeutua TTY:n varsinaiseksi opiskelijaksi. Aikaisemman 5 väylän sijaan TTY:llä on syksystä 2011 lähtien valittavana kolme väylää: lyhyt ja pitkä diplomi-insinööriväylä sekä arkkitehtiväylä.

- Muutoksella haluttiin yksinkertaistaa avoimen yliopiston opiskelijoiden polkua varsinaisiksi opiskelijoiksi, kertoo avoimen yliopiston suunnittelija Kaisa Niskanen.

Väyläopinnot on tarkoitettu tutkinto-opiskelijoiksi haluaville. Kuka tahansa voi opiskella avoimessa yliopistossa, sillä opiskelijoilta ei vaadita pohjakoulutusta.

Väyläopinnot mittaavat opiskelukykyä ja osoittavat opiskelijan motivaation opiskeluun ja halukkuuden tutkinnon suorittamiseen. Opintojen suorittamisen jälkeen opiskelija voi anoa opinto-oikeutta tekniikan kandidaatin tai tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin/arkkitehdin tutkintoon.

Pääosa väyläopinnoista järjestetään arki-iltaisin kello 16 jälkeen.

Täydennä osaamistasi
avoimessa yliopistossa

Jo työelämässä olevien ja tutkintonsa suorittaneiden ei välttämättä tarvitse hakea jatko-opinto-oikeutta kartuttaakseen osaamistaan. Sen sijaan omia opintoja voi täydentää joustavasti TTY:n avoimen yliopiston kursseilla.

Avoin yliopisto tarjoaa yksittäisiä kursseja ja opintokokonaisuuksia perinteisten matematiikan, fysiikan ja kemian lisäksi mm. signaalinkäsittelyn, teollisuustalouden ja puheviestinnän aloilta.

Lisäksi kursseja voi suorittaa kaikista TTY:n koulutusohjelmista eli opintoja täydentävän opiskelijan valitsemien kurssien ei välttämättä tarvitse olla varsinaisia avoimen yliopiston järjestämiä iltakursseja. Kaikkiin opintoihin haetaan kuitenkin yhden ja saman sähköisen hakujärjestelmän kautta.

Opinnot maksavat opiskelijalle 10 € opintopisteeltä.

Kysy lisää: avoin@tut.fi

Diplomi-insinööriväylät

Lyhyt diplomi-insinööriväylä on yhden lukuvuoden aikana suoritettava 20 opintopisteen kokonaisuus, johon kuuluu insinöörimatematiikan, -fysiikan ja -kemian opintoja. Väylän pakolliset opintojaksot ajoittuvat kevätlukukaudelle ja niihin haetaan marras-joulukuussa.

Pitkä diplomi-insinööriväylä sisältää vähintään 40 opintopistettä. Opintopisteistä 19 tulee olla matematiikan perusopintoja. Muiden opintojen on oltava valitun koulutusohjelman kandidaattivaiheeseen hyväksyttäviä pakollisia opintoja. Opintojen suorittamiselle ei ole aikarajaa.

Arkkitehtiväylä

Arkkitehtiväylä on tarkoitettu ensisijaisesti arkkitehtuuria sivuavilla aloilla toimineille tai niitä opiskelleille. Opiskelija voi anoa tutkinto-oikeutta arkkitehtuurin koulutusohjelmaan suoritettuaan tietyt 100 opintopisteen arkkitehtuurin opinnot. Haku väylälle on syksyisin.

 

Teksti: Tuuli Laukkanen
Kuva: TTY:n kuvapankki

Kerro kaverille
Onko hiilihappojää jäätä?
Onko hiilihappojää jäätä?
3/2011
Onko hiilihappojää jäätä?
Vakavasti mukana pelibisneksessä
Vakavasti mukana pelibisneksessä
3/2011
Vakavasti mukana pelibisneksessä
Mustesuihkutekniikalla tehdään pikolitroittain elektroniikkaa
Mustesuihkutekniikalla tehdään pikolitroittain elektroniikkaa
3/2011
Mustesuihkutekniikalla tehdään pikolitroittain elektroniikkaa
Kestävä kehitys vaatii yrityksiltä asennemuutosta
Kestävä kehitys vaatii yrityksiltä asennemuutosta
3/2011
Kestävä kehitys vaatii yrityksiltä asennemuutosta
Peruskorjausaalto pyyhkii suomalaista modernismia
Peruskorjausaalto pyyhkii suomalaista modernismia
3/2011
Peruskorjausaalto pyyhkii suomalaista modernismia
Shakkilaudalta virikkeitä koulutyöhön
Shakkilaudalta virikkeitä koulutyöhön
3/2011
Shakkilaudalta virikkeitä koulutyöhön
Säätiöyliopiston ensimmäinen vuosi oli tuloksekas
Säätiöyliopiston ensimmäinen vuosi oli tuloksekas
3/2011
Säätiöyliopiston ensimmäinen vuosi oli tuloksekas
 
3/2011
 
3/2011

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi