1/2011

TTY:ssä ennätysten vuosi uudistusten keskellä

TTY 2010


Vuoden 2010 alussa voimaan tullut uusi yliopistolaki lisäsi yliopistojen autonomiaa ja toi muutoksia taloudenpitoon ja hallintoon. Uudistuksiin jo etukäteen hyvin valmistautunut TTY kirjasi muutosten vuonna ennätysmäärän valmistuneita diplomi-insinöörejä, arkkitehteja ja tohtoreita.

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien valmistumispiikin taustalla oli tutkintouudistuksen määräaika, joka motivoi ennen vuotta 2005 opintonsa aloittaneet saattamaan opintonsa loppuun. Jo suoritettujen opintojen vanhenemisen uhka palautti koulunpenkille suuren joukon jo työelämään siirtyneitä teekkareita.

Määräajan päättyessä kesällä valmistumistaan juhli yhtä monta uutta diplomi-insinööriä ja arkkitehtia kuin edellisenä vuonna yhteensä. Kaikkiaan TTY:stä valmistui vuonna 2010 lähes kaksinkertainen määrä diplomi-insinöörejä ja arkkitehteja edellisvuoteen verrattuna.

Vanhan tutkintorakenteen mukaista tutkintoa tehneiden opintojen saaminen päätökseen vaati määrätietoisia ponnisteluja paitsi opiskelijoilta itseltään myös TTY:n henkilökunnalta.

- Lisäopetuksella varmistettiin, että puuttuvat kurssit oli mahdollista suorittaa. Tuplamäärän diplomitöitä ohjaaminen, tarkastaminen ja hyväksyminen kuormittivat tutkijoita, professoreja ja tiedekuntaneuvostoja ja valmistumiseen liittyvät muodollisuudet tiedekuntien ja opintotoimiston hallintohenkilöstöä. Ilman henkilökunnan sitoutumista ja mittavaa panosta ennätys olisi jäänyt saavuttamatta, sanoo rehtori Markku Kivikoski.

Yliopistouudistus lisäsi yliopistojen autonomiaa

Vuoden 2010 alussa voimaan tullut uusi yliopistolaki on antanut yliopistoille merkittävästi lisää taloudellista ja hallinnollista päätäntävaltaa sekä liikkumavaraa uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi kiristyvässä kilpailussa. Samalla yliopistojen hallintoon on tullut lisää ulkopuolisia päätöksentekijöitä ja henkilöstö on siirtynyt työsopimussuhteeseen. Uudistuksen tavoitteena on parantaa suomalaisten yliopistojen toimintaedellytyksiä kansainvälisessä toimintaympäristössä.

TTY siirtyi vuoden 2010 alussa säätiömuotoon. Tampereen teknillisenä yliopistona toimivaa TTY-säätiötä johtaa yliopiston ulkopuolisista jäsenistä koostuva hallitus, joka päättää muun muassa yliopiston taloudesta ja strategiasta. Akateemisista asioista päättää yliopistoyhteisön keskuudestaan valitsema konsistori.

TTY-säätiön tavoitteena on koota 175 miljoonan euron säätiöpääoma vuoden 2011 loppuun mennessä. Pääoma koostuu 50 miljoonan euron yksityisistä lahjoituksista ja valtion 125 miljoonan euron osuudesta. Yksityisiä lahjoituksia on tähän mennessä koossa noin 37,5 miljoonaa euroa.

TTY:n toiminnan rahoitus perustuu jatkossakin valtion budjettirahoitukseen ja kilpailtuun tutkimusrahoitukseen. Säätiöpääoman tuotot ovat lisärahoitusta, jonka avulla TTY voi panostaa aiempaa enemmän opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen ja uusiin avauksiin.

Lue lisää varainhankinnasta.

Koneisto kunnossa
hyvän valmistautumisen ansiosta

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien valmistumispiikki oli etukäteen hyvin tiedossa. Mukava yllätys oli vuonna 2010 valmistuneiden tohtorien määrä, 87. Edellinen ennätys, 84 tohtoria, syntyi vuotta aiemmin. Ennakkotietojen mukaan valmistuneiden tohtorien määrä väheni lähes kaikissa yliopistoissa vuonna 2010, monissa jopa romahti.

- Tohtoritutkintojen kasvutrendi yhtä aikaa yliopistouudistuksen ja perustutkintojen valmistumispiikin kanssa kertoo, että TTY:ssä koneisto toimi viime vuonna erinomaisesti, Kivikoski tiivistää.

Koneiston toimimisen takana on Kivikosken mukaan ollut hyvä valmistautuminen yliopistouudistukseen.

- TTY:ssä valmistautuminen uuteen yliopistolakiin alkoi hyvissä ajoin. Rakenteet laitettiin kuntoon vuoden 2008 alussa toteutetulla rakenneuudistuksella. Samassa yhteydessä lisättiin myös panostusta johtajuuteen ja talousosaamiseen kaikilla tasoilla. Nämä toimenpiteet ovat selkeästi tukeneet yliopistouudistuksen läpiviemistä TTY:ssä, Kivikoski kertoo.

Teksti: Katja Ayres
Kuva: TTY:n kuva-arkisto


 

 

 

Kerro kaverille
Solun salaisuudet paljastuvat
Solun salaisuudet paljastuvat
1/2011
Solun salaisuudet paljastuvat
Moncef Gabbouj -  TTY:n akatemiaprofessori
Moncef Gabbouj -  TTY:n akatemiaprofessori
1/2011
Moncef Gabbouj -  TTY:n akatemiaprofessori
 
1/2011
Älymonot museoitiin vaikka tekniikka on edellä aikaansa
Älymonot museoitiin vaikka tekniikka on edellä aikaansa
1/2011
Älymonot museoitiin vaikka tekniikka on edellä aikaansa
Kyky ajatella ei ole iästä kiinni
Kyky ajatella ei ole iästä kiinni
1/2011
Kyky ajatella ei ole iästä kiinni
Pirkanmaan innovaatioveturit rasvaavat rattaitaan
Pirkanmaan innovaatioveturit rasvaavat rattaitaan
1/2011
Pirkanmaan innovaatioveturit rasvaavat rattaitaan
Tieteellistä ajattelua ei voi opetella kirjasta
Tieteellistä ajattelua ei voi opetella kirjasta
1/2011
Tieteellistä ajattelua ei voi opetella kirjasta
Kohti hallittua teknologiansiirtoa
Kohti hallittua teknologiansiirtoa
1/2011
Kohti hallittua teknologiansiirtoa
Työkyky kohoaa kyykällä
Työkyky kohoaa kyykällä
1/2011
Työkyky kohoaa kyykällä
Harmaa eminessi muistelee
Harmaa eminessi muistelee
1/2011
Harmaa eminessi muistelee

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi