1/2011

Pirkanmaan innovaatioveturit rasvaavat rattaitaan

Pirkanmaan innovaattorit

Englanninkieliseen valmennukseen kuuluu intensiivityöskentelyä ryhmän
kesken sekä omatoimisia kehitystehtäviä. Ryhmätöihin tankkaavat
Anne-Mari Järvelin, Antti Lönnqvist ja Jukka P. Saarinen.

Tampereen seudun innovaatiotoimijat saivat Edutechin valmennuksessa yhteisen käsitteistön, prosessimallin ja menetelmän alueen innovaatiotoiminnan kehittämiseksi. Valmennus tiivisti toimijoiden yhteistyötä.

Kolmisen kymmentä pirkanmaalaista johtajaa aloitti innovaatiovalmennuksen kansainvälisesti kokeneiden valmentajien ohjauksessa. Osallistujat tulevat muun muassa Tredeasta, Finn-Medistä, Tampereen kauppakamarista, Finnverasta, MediTechistä,Tekesistä, Patrialta, Avant Technosta, VTT:ltä ja ABB:ltä.

- Tavoitteena oli koota ryhmä, joka määrittää uudelleen alueellista innovaatioympäristöä, pohtii ja selkeyttää toimijoiden roolia, kertoo johtaja Kari Kankaala Tampereen kaupungilta, joka osaltaan rahoitti valmennusta.

Uusi askel yhteistyöhön

Nokiaa edustanut professori Jukka P. Saarinen näki valmennuksen arvokkaana yhteistyön tiivistämisen kannalta. Saarinen kaipaa Pirkanmaalle laajempaa rintamaa puhaltamaan samaan hiileen innovaatiotoiminnan edistämiseksi.

- Näen tässä upean mahdollisuuden, kun seudun pelurit kokoontuvat näin yhteen. Kysymys onkin, miten Kalifornian piilaaksosta tulleet valmentajat pystyvät kiihdyttämään tätä yhteistyötä, sanoo Saarinen.

Näen tässä upean mahdollisuuden.

Tredean johtaja Anne-Mari Järvelin on yhtä mieltä Saarisen kanssa. Hänen mukaansa Pirkanmaa on pieni alue ja toimijat epävirallisesti tuntevat toisensa, joten verkostot ovat jo olemassa. Nyt käynnissä oleva valmennus antaa yhteistyölle systemaattisuutta ja yhteisen käsitteistön.

- Näillä työkaluilla, prosessi- ja arvonluontimenetelmillä olemme selvästi askeleen lähempänä aitoa ja kovasti kaivattua yhteistyötä, toteaa Järvelin.

Uuden tehtaan pyörittäjä Petri Räsänen oli yksi valmennukseen osallistuneista. Hänen mukaansa Pirkanmaa tarvitsee ennen kaikkea yrittäjyysasennetta: riskien ja epävarmuuden sietämistä.

Osallistujille muodostui ensimmäisten valmennuspäivien aikana selvä tarve toimijoiden yhä syvemmälle yhteistyölle ja kulttuurimuutokselle. Se, kuinka muutos lopulta saadaan aikaan, toivottavasti selviää valmennuksen kuluessa.

Piilaakson opit Pirkanmaalle

SRI

Meneillään olevan valmennuksen työskentelyä
ohjaavat SRI Internationalin kansainvälisesti
tunnetut valmentajat Bill Wilmot,
Marianne T. Poulsen ja Claude Leglise.

TTY:n täydennyskoulutuskeskus Edutech on ainoana suomalaisena organisaationa solminut yhteistyösopimuksen SRI Internationalin kanssa SRI Five Disciplines of Innovation-innovaatiovalmennuksen markkinoimisesta ja toteuttamisesta Suomessa. Yhteistyöllä tähdätään alueelliseen ja kansalliseen innovaatiotoiminnan kehittämiseen.

Nyt toteutettavat valmennukset ovat osa Innovatiivisia kasvuyrityksiä Pirkanmaalle (INKA) -hanketta. Sen avulla tuodaan pirkanmaalaisen innovaatiotoiminnan tehostamiseen kansainvälisesti tuloksellisia toimintatapoja. Hankkeella vahvistetaan innovaatiotoimijoiden yhteistyötä ja etsitään uusia tapoja kasvuyritysten tukemiseen.

Lisää kriittistä massaa

Jukka P. Saarinen korostaa, että avointa innovointia toteutetaan jo eri yhteyksissä. Aiheen parissa on tehty paljon hyvää työtä kädet rasvassa ja tuloksiakin on tullut. Hyväksi esimerkiksi hän nostaa Uusi tehdas -kokonaisuuteen kuuluvan Demolan, joka on tällä hetkellä noin 150 opiskelijan innovaatio- ja yhteistyöympäristö.

- Jotta kriittistä massaa saadaan kasvatettua, Demolan tapaisissa verkostoissa tulisi olla 1500 opiskelijaa pohtimassa ja innovoimassa, kuvaa Saarinen.

Järvelin näkee innovaatiotoiminnan tarvitseman laajan alustan rakentamisen tulevaisuuden aivomassalle isona haasteena. Se on välttämätöntä globaalien vaatimusten edessä.

Asiakaslähtöinen toimintamalli

Petri Räsänen innostui valmennuksessa esitellystä toimintamallista: SRI Five Disciplines of Innovation (5DOI). Se on SRI Internationalin kehittämä käytännönläheinen ja asiakaslähtöinen toimintatapa innovaatioiden tuotteistamiseksi ja kaupallistamiseksi. Maailmalla menestystä saavuttaneella toimintatavalla on saatu erinomaisia tuloksia muun muassa yritysten liikevaihdon kasvuun, tuotteiden kehittämiseen ja markkinoille saamiseen sekä järjestelmällisen innovaatioprosessin luomiseen.

- Otamme esitellyn työkalun käyttöön saman tien. Menetelmää voidaan soveltaa hyvin erilaisissa tilanteissa bisneksen kehittämiseksi, kertoo Räsänen.

Innovaatiotoimintaan perehtynyt professori Antti Lönnqvist TTY:ltä arvioi mallia hyväksi kiteytykseksi siitä, miten innovoidaan. Suoraviivaista ja konkreettista mallia on helppo kokeilla eri yhteyksissä.

SRI:n innovaatiomalli lähtee tärkeiden, ei vain kiinnostavien, asiakastarpeiden tunnistamisesta. Resurssit kohdistetaan sellaisiin ongelmiin, joiden ratkaisut mahdollistavat suuren liiketoimintapotentiaalin ja merkittävän asiakashyödyn. Keskeisessä roolissa on idean vaiheittainen kirkastaminen. Tavoitteena on koetella idean toimivuutta eri sidosryhmien näkökulmasta.

- SRI:n systemaattisella prosessilla pyritään tekemään innovaatiotoiminnasta hallitumpaa ja lisäämään onnistumisen todennäköisyyttä, kertoo valmennukseen osallistunut Antti Lönnqvist.

 

Tiesitkö?

Tamperelainen innovaatioyhtiö Hermia Oy:n koordinoima, opiskelijoiden ja yritysten osaamista yhdistävä Demola-projekti on saanut arvostetun Euroopan Alueiden Liiton (AER) innovaatiopalkinnon.

Demola on osa avointa Uusi Tehdas -innovaatioympäristöä, joka on 2010 Pirkanmaan INNOSUOMI-palkinnon saaja. Uusi Tehdas on palvelukokonaisuus, joka tarjoaa yrittäjiksi aikoville, yrityksille, yliopistoille, julkiselle sektorille ja kansalaisille kustannustehokkaita työkaluja sekä ketteriä kanavia kysyntä- ja käyttäjälähtöisten innovaatioiden synnyttämiseen.

 

Teksti: Tarja Luukko, Marjut Kemiläinen
Kuva: Tarja Luukko

 

 

 

Kerro kaverille
Solun salaisuudet paljastuvat
Solun salaisuudet paljastuvat
1/2011
Solun salaisuudet paljastuvat
Moncef Gabbouj -  TTY:n akatemiaprofessori
Moncef Gabbouj -  TTY:n akatemiaprofessori
1/2011
Moncef Gabbouj -  TTY:n akatemiaprofessori
 
1/2011
Älymonot museoitiin vaikka tekniikka on edellä aikaansa
Älymonot museoitiin vaikka tekniikka on edellä aikaansa
1/2011
Älymonot museoitiin vaikka tekniikka on edellä aikaansa
Kyky ajatella ei ole iästä kiinni
Kyky ajatella ei ole iästä kiinni
1/2011
Kyky ajatella ei ole iästä kiinni
Tieteellistä ajattelua ei voi opetella kirjasta
Tieteellistä ajattelua ei voi opetella kirjasta
1/2011
Tieteellistä ajattelua ei voi opetella kirjasta
Kohti hallittua teknologiansiirtoa
Kohti hallittua teknologiansiirtoa
1/2011
Kohti hallittua teknologiansiirtoa
Työkyky kohoaa kyykällä
Työkyky kohoaa kyykällä
1/2011
Työkyky kohoaa kyykällä
Harmaa eminessi muistelee
Harmaa eminessi muistelee
1/2011
Harmaa eminessi muistelee
TTY:ssä ennätysten vuosi uudistusten keskellä
TTY:ssä ennätysten vuosi uudistusten keskellä
1/2011
TTY:ssä ennätysten vuosi uudistusten keskellä

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi