1/2011

Kohti hallittua teknologian siirtoa

Pasi Rautiainen

- Yliopiston kannattaa vain harvoin patentoida tutkijoiden keksintöjä.
Keksinnöt siirretään mieluummin kirjallisesti kuvattuna teknologiana
yritysten patentoitaviksi omaan liiketoimintaansa soveltuen,
kertoo Pasi Rautiainen.

Ideaalimaailmassa teknologian siirto alkaa tutkimuksen suunnittelusta ja päättyy tuotteena kaupan hyllylle. Hallittu oikeuksien siirto turvaa yrityksen saamaa hyötyä.

TTY:n tavoitteena on olla haluttu tutkimusyhteistyökumppani yrityksille. Suunnitelmallisuus ja asioiden hyvä hoito varmistavat, että yhdessä yritysten kanssa tehtävästä yliopistollisesta tutkimuksesta saadaan kannattavaa liiketoimintaa. Tutkimustulosten laaja hyödyntäminen on kaikkien tutkimusosapuolten yhteinen tavoite.

Teknologian siirron ehdot yliopiston ja yritysten välillä sovitaan tutkimussopimuksissa. Kun yritys tilaa markkinahintaisen tutkimuksen yliopistolta, pääsääntöisesti kaikki oikeudet tutkimustuloksiin siirtyvät yritykselle. Julkisrahoitteisessa tutkimuksessa, esimerkiksi Tekes-projekteissa, keksinnön oikeudet jäävät tutkimustuloksen aikaansaaneelle osapuolelle. Yrityksillä on yleensä tällöin etuosto-oikeus keksintöihin.

Yliopiston keksintöihin liittyvästä oikeuksien siirrosta huolehditaan TTY:llä tutkimus- ja innovaatiopalveluissa (tip), jonka asiantuntijoiden avulla tutkimuksen rahoittaja välttyy yllätyksiltä ja monelta mutkalta.

Työkseen tutkimustuloksiin liittyviä oikeuksia selvittävät korostavat, kuinka yrityksen näkökulmasta on tärkeää saattaa kaupallistuvan keksinnön tai tuotteen taustaoikeudet kuntoon siten, ettei oikeuksien omistajuuteen jää epäselvyyksiä tai yllätyksiä. Kiireessä kirjallisten dokumenttien teko saattaa tuntua turhalta, mutta vuosien päästä niistä voi olla yllättävää apua.

- Osaaminen projektitutkimuksessa siirtyy lennokkaasti tutkimuksen mukana, mutta patentoitavat keksinnöt vaativat erillistä teknologian siirtoa, kertoo tutkimustulosten siirrosta vastaava projektipäällikkö Pasi Rautiainen.

Oikeuksien siirtäminen oikein

Korkeakoulukeksintölaki säätelee yliopistossa syntyneiden keksintöjen oikeuksien syntymistä ja siirtymistä. Oikeudet keksintöön syntyvät aina tutkijalle.

Jotta keksinnön kaupallistuminen on mahdollisimman sujuvaa, tulee huolehtia koko oikeuksien siirtoketju kuntoon. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että keksintöilmoituksella määritellään keksinnön sisältö ja laajuus. Tämän jälkeen keksinnön oikeudet lunastetaan keksijöiltä yliopistolle ja lopulta yliopisto siirtää oikeudet sopimusten mukaisesti yrityksille.

Tukea tuotekehitykseen

  • TTY tarjoaa konkreettista tukea tuotekehitykseen pk-yrityksille.
  • Käytettävissä on monipuolisia tiloja ja -laitteita, edullista työvoimaa ja Tekes-avusteisille projekteille jopa 60 - 70 %:n rahoitus.
  • Riskit yrittäjälle ovat pieniä.
  • Yhteyttä voi ottaa suoraan alalla toimivan laitoksen professoreihin tai tutkimus- ja innovaatiopalveluihin.

Yliopisto pyrkii toimimaan teknologiasiirroissa yritysten toiveiden mukaan. Yritysten tarpeet riippuvat teknologian tasosta ja liiketoimintamahdollisuuksista eli keksinnön merkittävyydestä yritykselle.

- Joskus teknologian siirrossa joudutaan painimaan myös kaupallisten intressien ja akateemisten tavoitteiden ristivedossa. Tutkijan intressinä on yleensä julkaista tulokset. Yritys puolestaan haluaisi pitää ne salassa, kuvaa Rautiainen.

Siirrolle on laissa kuuden kuukauden aikaraja. Jotta yritys saa varmuuden siirrosta, tulee siirto tehdä kirjallisesti.

- Yritysten tavat toimia yhteistutkimuksen tulosten siirrossa ovat kirjavia. Erityisesti aikarajat tuottavat yllätyksiä, tietää Pasi Rautiainen.

Patentti auttaa

Rautiaisen mukaan tieteelliset ja kaupalliset tavoitteet voidaan sovittaa yhteen, kun tutkimustuloksen kaupallistumiseen kiinnitetään huomiota riittävän ajoissa. Esimerkiksi hyvällä tutkimuksen suunnittelulla voidaan vaikuttaa siihen, että opinnäytetöihin ei sisällytetä salassa pidettäviä tietoja. Aineistot siltä osin kirjataan salassa pidettävään erilliseen raporttiin.

- Mikäli opinnäytetyössä kuvataan keksintö, voidaan myös patenttia käyttää hyödyksi. Patentoitu keksintö antaa suojaa ja oikeuden kieltää muita hyödyntämästä keksintöä, kertoo Rautiainen.

Opinnäytetöiden tulee olla pääsääntöisesti julkisia. Diplomityö voidaan julistaa poikkeuksellisesti lyhyeksi määräajaksi salaiseksi, väitöskirjaa ei koskaan.

Teksti ja kuva: Tarja Luukko

 

 


 

Kerro kaverille
Solun salaisuudet paljastuvat
Solun salaisuudet paljastuvat
1/2011
Solun salaisuudet paljastuvat
Moncef Gabbouj -  TTY:n akatemiaprofessori
Moncef Gabbouj -  TTY:n akatemiaprofessori
1/2011
Moncef Gabbouj -  TTY:n akatemiaprofessori
 
1/2011
Älymonot museoitiin vaikka tekniikka on edellä aikaansa
Älymonot museoitiin vaikka tekniikka on edellä aikaansa
1/2011
Älymonot museoitiin vaikka tekniikka on edellä aikaansa
Kyky ajatella ei ole iästä kiinni
Kyky ajatella ei ole iästä kiinni
1/2011
Kyky ajatella ei ole iästä kiinni
Pirkanmaan innovaatioveturit rasvaavat rattaitaan
Pirkanmaan innovaatioveturit rasvaavat rattaitaan
1/2011
Pirkanmaan innovaatioveturit rasvaavat rattaitaan
Tieteellistä ajattelua ei voi opetella kirjasta
Tieteellistä ajattelua ei voi opetella kirjasta
1/2011
Tieteellistä ajattelua ei voi opetella kirjasta
Työkyky kohoaa kyykällä
Työkyky kohoaa kyykällä
1/2011
Työkyky kohoaa kyykällä
Harmaa eminessi muistelee
Harmaa eminessi muistelee
1/2011
Harmaa eminessi muistelee
TTY:ssä ennätysten vuosi uudistusten keskellä
TTY:ssä ennätysten vuosi uudistusten keskellä
1/2011
TTY:ssä ennätysten vuosi uudistusten keskellä

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi