5/2010

Semanttinen web luo uutta tietoa ja palveluita

Ossi Nykänen

- Visualisointi tarjoaa erinomaisen tavan käyttää muun
muassa sosiaalisen median tuottamaa tietoa,
dosentti Ossi Nykänen kertoo.

- Tulevaisuudessa Internetin käyttäjän ei tarvitse itse etsiä ja yhdistellä tietoa. Siihen tulee fiksumpia välineitä, lupaa semanttista webiä tutkiva dosentti Ossi Nykänen TTY:n hypermedialaboratoriosta.

Semanttinen web tähtää siihen, että tietoa rikastetaan koneellisella tiedolla, semanttisilla kuvailusanastoilla. Ne selittävät, minkä tyyppisestä asiasta on kyse, kenelle ne sopivat ja mihin ne liittyvät. Tämä mahdollistaa suurten tietomäärien läpikäymisen automaattisesti jonkin hyvin määritellyn asiayhteyden näkökulmasta.

Uutta tietoa rivien välistä

Viranomaisten keräämää, sosiaalisten verkostojen synnyttämää ja yrityksissä tuotettua tietoa sopivasti yhdistämällä syntyy uutta, käyttökelpoista tietoa. Tällainen uusi tieto voi syntyä nivomalla yhteen esimerkiksi paikkatietoa ja niinkin arkisia asioita, kuten uutispalvelujen viestejä, julkishallinnon päätöksiä tai uimavesien lämpötiloja. Tiedon kumuloituminen luo pohjaa myös uudenlaisille sovelluksille. Sellainen voisi olla esimerkiksi karttasovellus, joka osaa kertoa myös alueen historiasta, sijoittaa kartalle merkkihenkilöiden henkilöhistoriaa, säätietoja ja tietoja vaikkapa vireillä olevista kaavamuutoksista.

Silloin kun nykyisenlainen web syntyi, ei esimerkiksi hakukoneita tai sosiaalista mediaa ja niiden kaupallisia mahdollisuuksia osattu kuvitella. Semanttisen webin osalta ollaan nyt samassa tilanteessa.

- Huomataan, että rivien välisellä tietopääomalla onkin kaupallista arvoa. Oleellista on, että tieto on yhteismitallisesti julkaistua ja yhdisteltävissä, Nykänen sanoo.

sna

Visualisointi pienen sosiaalisen verkoston käyttäjistä. Punaisella on merkitty tiettyjen
wikisivujen (vihreät pisteet) muokkaajat. Kuva on tuotettu TTY:llä kehitetyllä
Wille-visualisointityökalulla.

Tieto vaatii työstämistä

Nykäsen mukaan ensimmäinen haaste on saada tieto sellaiseen muottiin, että sen voi julkaista netissä. Toinen haaste on se, että tieto osataan rakenteistaa niin, että koneet pystyvät lukemaan sitä. Kolmannen haasteen tuovat semanttiset kuvailusanastot, joiden avulla tietoa voidaan integroida ja löytää.

- Se, mitä käsitteitä käytetään tiedon luokittelussa, johtaa ontologioiden - käsitemallien - tapaisiin kysymyksiin.

Nykäsen mukaan Suomessa on käynnissä kansallinen FinnONTO-hanke, jossa tutkitaan, mitä käsitteitä vaikkapa museoiden tulisi käyttää kokoelmiensa kuvailemiseen. TTY:llä on käynnissä Teknologiateollisuuden 100-vuotisjuhlasäätiön rahoittama Semogen-hanke, jonka tavoitteena on se, ettei yritysten rinnakkaisissa projekteissa käytettäisi samojen asioiden kuvailuun eri termejä.

Tiedon tuottamisen ohella myös tiedon hakeminen muuttaa luonnettaan. Isojen indeksien tai asiantuntija-artikkelien sijasta tietoa tuleekin sosiaalisesta verkostosta. Aika näyttää, minkälaiset sovellukset lopulta tulevat yleiseen käyttöön.

- Kun nykyinen web syntyi, ei hakukoneiden tuloa osattu ennustaa.

Matematiikkaa?

Hypermedialaboratorio on osa TTY:n matematiikan laitosta. Miten matematiikka liittyy semanttiseen webbiin ja tulevaisuuden Internettiin?

- Sovellustasolla ei matematiikka näy millään tavalla, Ossi Nykänen myöntää.

- Semanttisen webin mallit ovat loogisia. Niiden tutkimuksessa tarvitaan diskreettiä matematiikkaa, matemaattista tai jopa sumeaa logiikkaa. Toisaalta matematiikkaa soveltamalla selviää, että monimutkaisessa tietoavaruudessa liian ilmaisuvoimaista mallinnuskieltä käyttävä järjestelmä on liian tehoton ollakseen käyttökelpoinen.

Avoin, linkitetty data nousi esille muun muassa Haitin maanjäristysten pelastustöiden koordinoinnissa. Videolla aiheesta kertoo WorldWideWebin isä Tim Berners-Lee.

 

TTY on mukana Internetin kehityksessä monella tasolla

  • TTY vastaa Internetin standardointia hoitavan World Wide Web Consortiumin (W3C) Suomen toimistosta ja sen standardien tunnetuksi tekemisestä Suomessa.
  • TTY:n hypermedialaboratoriossa tutkitaan semanttista mallintamista eri vahvuisilla mallinnustekniikoilla.
  • Tietoliikennetekniikan laitos on yhdessä Tieteen tietotekniikan keskus CSC:n Funet-palvelun kanssa koonnut Tulevaisuuden Internet -testausalustan arkkitehtuurikuvauksen. Työ on osa Tekesin rahoittamaa ICT SHOKin Future Internet -ohjelmaa.
  • Ohjelmistotekniikan laitoksella ja sen ihmiskeskeisen teknologian yksikössä tehdään monenlaista tutkimusta esimerkiksi tulevaisuuden webbipalveluiden käyttäjäkokemuksesta. Niihin liittyy sosiaalisen median käyttäjätarpeet ja kokemukset, mobiili- ja monilaitepalveluiden käytettävyys, sekä mixed reality (sekoitettu todellisuus) -palveluiden käyttäjäodotukset.

 

Teksti: Martti Tammisto
Kuvat: Martti Tammisto, Ossi Nykänen
 

 

 

Kerro kaverille
Professori tarttuu kameraan
Professori tarttuu kameraan
5/2010
Professori tarttuu kameraan
Vierasverkkoon nopeasti ja helposti
Vierasverkkoon nopeasti ja helposti
5/2010
Vierasverkkoon nopeasti ja helposti
Lukijan matkapuhelin pitää toimitukset uutisvirrassa
Lukijan matkapuhelin pitää toimitukset uutisvirrassa
5/2010
Lukijan matkapuhelin pitää toimitukset uutisvirrassa
3D-televisio lupaa uusia ulottuvuuksia
3D-televisio lupaa uusia ulottuvuuksia
5/2010
3D-televisio lupaa uusia ulottuvuuksia
Kurkistus Euroopan lentoliikenteeseen 2050
Kurkistus Euroopan lentoliikenteeseen 2050
5/2010
Kurkistus Euroopan lentoliikenteeseen 2050
Tavoitteena katuhengittävä kauppakeskus
Tavoitteena katuhengittävä kauppakeskus
5/2010
Tavoitteena katuhengittävä kauppakeskus
Hakuinfo raottaa ovea kampukselle
Hakuinfo raottaa ovea kampukselle
5/2010
Hakuinfo raottaa ovea kampukselle
TTY:llä koossa 36 miljoonan euron lahjoitukset
TTY:llä koossa 36 miljoonan euron lahjoitukset
5/2010
TTY:llä koossa 36 miljoonan euron lahjoitukset
TTY palkintosateessa
TTY palkintosateessa
5/2010
TTY palkintosateessa
 
5/2010

Hyvää joulua!
Hyvää joulua!
5/2010
Hyvää joulua!

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi