5/2010

Kurkistus Euroopan lentoliikenteeseen 2050

Kaisa Niiranen

Kaisa Niiranen työskentelee nykyään
Accenturella toimitusketjun hallinnan konsulttina.
Kuvassa diplomi-insinööri lomailee Barcelonan
taivaan alla.

Lentoliikenteestä kiinnostuneelle Kaisa Niirasen diplomityö on lentoliikenteen pikkujättiläinen. Työ kokoaa lentoalan historian, nykytilan, muutostekijät sekä luotaa monipuolisesti tulevaisuutta.

Kun opiskelija, professori ja pari laitoksen tutkijaa jakavat yhteisen innostuksen, diplomityöstä tulee vääjäämättä loistava. Ansiokas työ esittelee myös alan huippujen näkemyksiä. Pienestä pitäen lentämisestä ja siihen liittyvästä tunnelmasta kiinnostunut Kaisa Niiranen toteutti kesken opintojen lapsuuden unelman. Tietojohtamisen opinnot katkesivat TTY:llä, kun hän lähti lentoemäntäkurssille.

- Hain mukaan huumorimielessä, enkä ole katunut kolmea kesää Finnairilla hetkeäkään.

Kun Niiranen pääsi osaksi kiehtovaa maailmaa, kiinnostus alaa kohtaan vain kasvoi. Hän halusi ymmärtää mahdollisimman paljon lentoliikenteen toiminnasta ja logiikasta.

- Näen lentoalan hyvin uniikkina ilmiönä bisnesmaailmassa. Ala on harvinaisen herkkä, sanoo Niiranen.

Vähitellen ajatus lentoliikennettä käsittelevästä diplomityöstä kypsyi. Alkuvalmisteluissa ja rahoitusjärjestelyissä tärkeän tuen antoivat lentoliikenteeseen perehtyneet professori Jorma Mäntynen ja erikoistutkija Harri Rauhamäki.

Lausuntoja brittihuipuilta

Erinomaisen arvosanan saanut opinnäytetyö on ohjaaja Jorma Mäntysen mukaan poikkeuksellisen ansiokas alan huippuasiantuntijoiden haastattelujen vuoksi.

Iso-Britannia on maailman lentoliikenteen suurvalta. Vahva osaaminen on karttunut maan historian ja maantieteellisten syiden takia. Niirasen diplomityö kokoaa brittiasiantuntijoiden näkemyksiä. Lausuntoja antoivat muun muassa Crandfieldin yliopiston professori Peter S. Morrell, tohtori Keith Mason ja Westminsterin yliopiston tohtori Nigel Dennis.

- Kaikki uskoivat vahvasti lentoalan menestymiseen. Samalla he korostivat lentoalan murroksen aikakautta, kertoo Niiranen.

Haastateltavien mielipiteet jakautuivat toisaalta kahtia. Toiset kokivat, että kehitys jatkuu samankaltaisena. Eurooppa porskuttaa eteenpäin maltillisesti, kun taas Aasiassa kasvu on voimakasta. Osa maailman johtavista alan asiantuntijoista uskalsi miettiä aihetta radikaalisti. Heidän mukaansa lentoala kokee Euroopassa mullistuksia; halpalentoyhtiöt vähenevät ja matkustajat siirtyvät raiteille.

- Joka tapauksessa lentäminen tulee olemaan tärkeä ja olennainen osa eurooppalaista elämää jatkossakin, tiivistää Niiranen.

Polkuja Euroopan tulevaisuuteen

"Ilmaa siipien alla" on haluttava, lähes utopistinen, lentoliikenteen kasvua kuvaava sekä kaikkia osapuolia hyödyttävä skenaario. Alan toimintaa säätelee kestävä kehitys talouden kasvu turvaten. Vaatisi toteutuakseen ennen näkemätöntä yhteistyötä.

"Hiljaa hyvä tulee" -malli kuvaa realistista, rauhalliseen kehitykseen perustuvaa kehitystä. Alan kasvu nähdään maltillisena ja ympäristöä kunnioittavana. Kehityspolku perustuu nykyiseen kehitykseen.

"Eristetty Eurooppa" -tulevaisuudenkuva nojaa edeltäjää negatiivisempaan talouskehitykseen ja energiaongelmiin. Eurooppa lokalisoituu ja lentoliikenne vähenee tässä tilanteessa oleellisesti. Eurooppalaiset yhtiöt ovat vaikeuksissa.

"Vakava ilmasto-ongelma" luo kauhuskenaarion, jonka aikana oleellista on selviytyminen ja turvallisuus. Taustatekijät ovat lentoyhtiöistä riippumattomia ilmiötä. Lentoliikenteellä on edelleen tärkeä yhteiskuntaa tukeva rooli.

Katse tulevaisuuteen

Niirasen diplomityö yhdistää sekä tulevaisuuden tutkimuksen että lentoliikenteen tutkimusmenetelmiä. Tulevaisuudentutkimusta TTY:ssä opettava lehtori Markus Pöllänen toi tiimityöskentelyyn hyvän lisän.

Työn näkökulma pureutuu Euroopan lentoliikenteeseen ja ennen kaikkea sen tulevaisuuden näkymiin aina vuoteen 2050. Tulevaisuudentutkimuksessa käytettävät strukturoidut menetelmät Niiranen koki työtä helpottaviksi, vaikka pitkä tarkasteluväli välillä häivytti punaisen langan.

- Kun taas sain otteen asiaan, tutkiminen oli mielenkiintoista. Uskon, että tämä lähestymistapa antoi tavallista enemmän mahdollisuuksia luovuuteen.

Lentoliikenteen tulevaisuuden näkymiä

Niiranen lähestyy tulevaisuutta neljän eri skenaarion kautta. Skenaarioiden pohjan loivat työssä tutkitut globaalit kehityssuunnat, kuten Euroopan väestönkehitys ja megatrendit kuten kaupungistuminen. Skenaariot eivät pyri luomaan tarkkoja kuvauksia tulevasta. Pikemminkin ne tarjoavat uusia ajatusmalleja. Alan toimijat voivat hyödyntää skenaarioita pitkän aikavälin strategian suunnittelussa.

- Tulevaisuudenkuvia on paljon, mutta näistä tutkimukseen on valittu mahdolliset ja mielenkiintoiset, kertoo Niiranen. Itse koin "Ilmaa siipien alla" skenaarion haastavaksi, mutta erittäin toivottavaksi tulevaisuudenkuvaksi, johon pitäisi pyrkiä.

Niirasen mukaan "Hiljaa hyvää tulee" -skenaario on helpoin nähdä toteutuvaksi tällä hetkellä. Toisaalta "Eristetty Eurooppa" vaikuttaa ajankohtaiselta Irlannin kriisin myötä.

Skenaarioissa tärkeiksi tekijöiksi nousevat energia- ja ympäristökysymysten vaikutukset alan kehitykseen. Niirasen mukaan esimerkiksi öljyn hinnan nousu ja ympäristöpaineiden kasvu ajaa halpalentoyhtiöt ahtaalle. Suureen rooliin nousee ihmisten käytös ympäristöarvojen noudattamisessa. Tämä voi vähentää radikaalistikin halpalentoyhtiöiden kysyntää.

- Toki matkustuspotentiaalia halpalentoyhtiöille on vielä Euroopassa runsaasti. Yllättävän suuri osa Euroopan väestöstä ei ole lentänyt lainkaan.

 

Lentoliikenne

Tulevaisuudenkuva lentoliikennevirroista vuonna 2050 osoittaa, että vahvat liikennevirrat
ovat mantereiden välillä, erityisesti Euroopan ja Aasian välillä.
Aasian sisäinen liikenne kasvaa kovasti.

Teksti: Tarja Luukko
Kuvat: Kaisa Niirasen arkisto

 

Kerro kaverille
Professori tarttuu kameraan
Professori tarttuu kameraan
5/2010
Professori tarttuu kameraan
Vierasverkkoon nopeasti ja helposti
Vierasverkkoon nopeasti ja helposti
5/2010
Vierasverkkoon nopeasti ja helposti
Lukijan matkapuhelin pitää toimitukset uutisvirrassa
Lukijan matkapuhelin pitää toimitukset uutisvirrassa
5/2010
Lukijan matkapuhelin pitää toimitukset uutisvirrassa
3D-televisio lupaa uusia ulottuvuuksia
3D-televisio lupaa uusia ulottuvuuksia
5/2010
3D-televisio lupaa uusia ulottuvuuksia
Semanttinen web luo uutta tietoa ja palveluita
Semanttinen web luo uutta tietoa ja palveluita
5/2010
Semanttinen web luo uutta tietoa ja palveluita
Tavoitteena katuhengittävä kauppakeskus
Tavoitteena katuhengittävä kauppakeskus
5/2010
Tavoitteena katuhengittävä kauppakeskus
Hakuinfo raottaa ovea kampukselle
Hakuinfo raottaa ovea kampukselle
5/2010
Hakuinfo raottaa ovea kampukselle
TTY:llä koossa 36 miljoonan euron lahjoitukset
TTY:llä koossa 36 miljoonan euron lahjoitukset
5/2010
TTY:llä koossa 36 miljoonan euron lahjoitukset
TTY palkintosateessa
TTY palkintosateessa
5/2010
TTY palkintosateessa
 
5/2010

Hyvää joulua!
Hyvää joulua!
5/2010
Hyvää joulua!

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi