4/2010

Kenian vesihuolto uudistuu TTY:n opeilla

Ezekiel Nuangeri Nyanchanga

Tohtori Ezekiel Nyangeri Nyanchaga on kenialainen
vesihuoltoasiantuntija. Hän jakoi kokemuksiaan suomalaisille
vesihuollon ammattilaisille TTY:n täydennyskoulutuskeskus
Edutechin järjestämässä VETO-koulutuksessa.

Puhtaan veden, sanitaation ja hygienian puutteeseen kuolee joka päivä 30 000 ihmistä. 400 miljoonaa koulupäivää menetetään vuosittain veteen liittyvien sairauksien vuoksi.

Puolet kehitysmaiden ihmisistä kärsii jatkuvasta vesi- ja sanitaatiopulan aiheuttamista terveysongelmista. Naiset ja lapset käyttävät yli 10 miljoonaa henkilötyövuotta veden hakuun vuodessa.

Kenian vesihuolto uusiksi

Räjähdysmäinen väestönkasvu, ympäristöongelmat ja puutteelliset järjestelmät ovat haasteita tohtori Ezekiel Nyangeri Nyanchagalle. Nyanchagan tavoitteena on uudistaa koko Kenian vesihuoltojärjestelmä.
Vaativaan tehtävään hän sai eväät TTY:ltä. Nyanchaga päätyi taannoin Suomeen kehitysyhteistyöprojektin myötä. Yhteistyö johti opintoihin TTY:llä, josta hän myös väitteli tohtoriksi professori Jaakko Puhakan ohjauksessa.

Nyt Nyanchaga toimii Nairobin yliopistossa vanhempana lehtorina sekä konsulttina. Työsarka on melkoinen, sillä ala on hajanainen, itsenäisiä ja epäyhtenäisiä toimijoita on runsaasti. Suunnittelu- ja koordinointityötä riittää.

- Tekniikka ei ole ainoa ongelmamme. Kehitystä tarvitaan järjestelmien, johtamisen ja toimivien instituutioiden luomiseksi. Tärkein kaikista tavoitteistamme on pysäyttää luonnon tuhoaminen ja ylläpitää vesivarantoja.

Vesihuollon järjestelmien tehokas ja oikea käyttö vaatii perusteellista ohjeistusta, jotta tekniset ongelmat vähenevät. Keniassa veden käsittelyssä erityinen haaste on raju lämpötilojen vaihtelu: päivällä on kuuma ja yöllä kylmä. Tämän vuoksi paikan päällä on tehtävä tarkkaa säätötyötä, mikä vaatii työntekijöiden kouluttamista kädestä pitäen.

Sanitaatiotiedon sanansaattajana

Tuula Tuhkanen

Professori Tuula Tuhkanen sai Käymäläseura
Huussi ry:n Kultainen talikko 2010 -tunnustuksen
sanitaatiotiedon ansiokkaasta edelläkävijyydestä.

Suomalaista vesi- ja sanitaatio-osaamisen tunnettavuutta on edistänyt TTY:n englanninkielinen verkko-opintojakso, Safe and Sustainable Sanitation.

Opintokokonaisuudesta vastaava professori Tuula Tuhkasen mukaan käymälähygienia on pedagogisesti haastava aihe, koska se on hyvin kulttuurikohtainen, varsin arkaluonteinen sekä terveys- että  tasa-arvokysymys.

- Meille suomalaisille nämä asiat ovat luontevia. Keskustelut sanitaation ulottuvuuksista eri kulttuureja edustavien kanssa ovat olleet monille aivan uutta ja ammatillisesti hyvin antoisia, kertoo Tuhkanen.

TTY:n bio- ja ympäristötekniikan laboratorio (BIO) tarjoaa Safe and Sustainable Sanitation -opintojaksoa suomalaisille ja ulkomaalaisille yliopisto-opiskelijoille osaksi tutkintoa sekä avoimen yliopiston kautta mm. sanitaation ammattilaisille. Opintojakso suoritetaan etäopintoina verkkoympäristön kautta. Opintojakso on 3 opintopisteen laajuinen, mikä vastaa 80 työtuntia.

Menneisyydestä eväät tulevaisuuteen

Valtavien haasteiden ja työmäärän keskellä Nyanchaga vaikuttaa toiveikkaalta. Hän on löytänyt keskustelukumppanin TTY:n vesihuollon kehityksen dosentista Tapio Katkosta. Tutkijoiden ystävyys on lujittunut vuosien varrella useiden yhteisten vesihuollon kehittämistä käsittelevien julkaisuhankkeiden myötä. Katko ja Nyanchaga toteavat asiantuntijuuden yhdistäneen heidät ja hälventäneen välimatkan.

Maailmanparantajiksi itseään kutsuvat asiantuntijat ovat saaneet paljon aikaan yhdessä. Merkittävin teos, johon molemmat ovat antaneet huomattavan panoksen, on järkälemäinen katsaus veden historiaan: Environmental History of Water.

- Tulevaisuus ei aukea, ellei tunne menneisyyttä. Historiallinen tietämys ja kokemus on hyödynnettävä, Nyanchanga korostaa.

Tutkimusyhteistyö on avannut silmiä puolin ja toisin. Käytäntöjen ja tapojen takana on ihmisiä käsityksineen ja kokemuksineen kulttuureista riippumatta. Kokonaisvaltainen ymmärrys elämän jatkumosta auttaa ratkaisemaan arjen teknisiä ongelmia nyt ja tulevaisuudessa.


Lue vesihuollon haasteista Suomessa Putkien peruskorjauksen puolesta -jutusta.

Tiesitkö, että...

Sanitaatiolla tarkoitetaan keinoja, joilla ihmisen ulosteet ja virtsa sekä yhdyskuntien jätevedet kerätään ja käsitellään tavalla, joka ei vaaranna ihmisten terveyttä. Sanitaatioon liittyy keskeisesti myös terveys- ja hygieniakasvatus.

 

Teksti ja kuvat: Tarja Luukko

 

 

Kerro kaverille
Aurinkosähkön läpimurto lähestyy
Aurinkosähkön läpimurto lähestyy
4/2010
Aurinkosähkön läpimurto lähestyy
Ennätysmäärä insinöörejä ja arkkitehteja valmistuu TTY:ltä
Ennätysmäärä insinöörejä ja arkkitehteja valmistuu TTY:ltä
4/2010
Ennätysmäärä insinöörejä ja arkkitehteja valmistuu TTY:ltä
Roistoaallon prototyypin jäljillä
Roistoaallon prototyypin jäljillä
4/2010
Roistoaallon prototyypin jäljillä
CCS-menetelmä antaa jatkoaikaa hiilenpoltolle
CCS-menetelmä antaa jatkoaikaa hiilenpoltolle
4/2010
CCS-menetelmä antaa jatkoaikaa hiilenpoltolle
Pyörällä päästään Euroopassa - miksei Suomessakin?
Pyörällä päästään Euroopassa - miksei Suomessakin?
4/2010
Pyörällä päästään Euroopassa - miksei Suomessakin?
Putkien peruskorjauksen puolesta
Putkien peruskorjauksen puolesta
4/2010
Putkien peruskorjauksen puolesta
Professori Sirpa Jalkanen TTY-säätiön hallitukseen
Professori Sirpa Jalkanen TTY-säätiön hallitukseen
4/2010
Professori Sirpa Jalkanen TTY-säätiön hallitukseen
Professorit lahjoittivat TTY:n säätiöpääomaan
Professorit lahjoittivat TTY:n säätiöpääomaan
4/2010
Professorit lahjoittivat TTY:n säätiöpääomaan
Korkea opetuksen laatu ja huippututkimus edellyttävät investointeja
Korkea opetuksen laatu ja huippututkimus edellyttävät investointeja
4/2010
Korkea opetuksen laatu ja huippututkimus edellyttävät investointeja
Tiivistelmä rehtori Kivikosken avajaispuheesta
Tiivistelmä rehtori Kivikosken avajaispuheesta
4/2010
Tiivistelmä rehtori Kivikosken avajaispuheesta
 
4/2010
 
4/2010

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi