3/2010

Yliopistot kaipaavat laatua palkitsevaa rahoituspolitiikkaa

Sixten Korkman

Sixten Korkman uskoo, että maailma on edelleen
täynnä mahdollisuuksia hyvin koulutetulle
kansalle, jos vain työn eetos ja rohkea
yrittäjyys auttavat niiden hyödyntämiseen.

Sixten Korkmanin mielestä yliopistojen menestyminen ja kansainvälistyminen edellyttävät parempaa opiskelija-opettajasuhdetta, hyviä kannustinjärjestelmiä, laatua palkitsevaa rahoituspolitiikkaa ja aitoa autonomiaa.

Elinkeinoelämän taloudellisen tutkimuslaitoksen ETLAn ja Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAn toimitusjohtaja Sixten Korkman katselee aitiopaikalta talouden lisäksi myös yliopistomaailmaa. Hän on Tampereen teknillisenä yliopistona toimivan TTY-säätiön hallituksen jäsen.

-Yliopistot ovat keskeisessä asemassa sekä yleissivistyksen ja kulttuurin että tietoyhteiskunnan kehittämisen ja innovaatioiden näkökulmasta, Korkman näkee.

-Niin yksilön kuin yhteiskunnan kehityksen avaintekijänä on aina tieto: sen hankkiminen, jäsentäminen ja jalostaminen sekä sen kriittinen arviointi. Yliopistolaitos antaa eväitä tämän prosessin joka vaiheeseen.

Valtio säilyy keskeisenä rahoittajana

Korkmanin mielestä Suomen merkittävä etu on, että kaikki lahjakkuusreservit voidaan hyödyntää ja että opiskelu ei edellytä varakkaita vanhempia.

Suomen yliopistojen julkinen rahoitus suhteessa bruttokansantuotteeseen on Korkmanin mielestä kansainvälisesti katsoen sinänsä kohtuullisella tasolla, joskin esimerkiksi opiskelija-opettajasuhde on erittäin korkea.

-Tämä johtuu siitä, että meillä niin suuri osa ikäluokista opiskelee korkeakouluissa. Lisäksi opintoajat ovat keskimäärin kovin pitkiä. Rahoitus tulee olemaan jatkuva pulma, mutta opintoaikoja pitäisi voida lyhentää. Pitäisi pyrkiä myös korkeakoulurakenteen uudistamiseen.

Valtio on yliopistouudistuksen yhteydessä sitoutunut säilyttämään yliopistojen rahoituksen aiemmalla tasolla.

-Se on positiivista, ottaen huomioon valtiontalouden varsin vaikeat näkymät. Valtion rooli yliopistojen rahoituksessa säilyy keskeisenä, mutta siltä osin lisärahoitusta - yli sen mitä nykyinen hallitus on luvannut - on näillä näkymin turha odottaa.

Korkman toivoo, että talouden elvyttyä yritysten rooli yliopistojen rahoituksessa kasvaa.

-Silti tällöin on aina kysymys täydentävästä ja parhaimmillaankin vain joitakin uusia mahdollisuuksia avaavasta rahoituksesta.

KUKA: Sixten Korkman

  • Elinkeinoelämän taloudellisen tutkimuslaitoksen ETLAn ja Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAn toimitusjohtaja
  • Oppiarvo: Valtiotieteiden tohtori
  • Asuinkunta: Helsinki
  • Perhe: Vaimo, kolme lasta, kahdeksan lastenlasta
  • Harrastukset: Klassinen musiikki

Yliopistouudistus antaa mahdollisuuksia

Vuoden vaihteessa voimaan tullutta yliopistouudistusta Korkman pitää oikeansuuntaisena ja mahdollisuuksia antavana.

-Yliopistoilla tulee olla aitoa autonomiaa eli opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausta pitää höllentää, kuten kaiketi on tarkoituskin.

-Rahoituksellisesti tulee palkita yliopistoja riittävästi laadun perusteella. Tähän asti on liikaa kannustettu tutkintojen määrälliseen tuottamiseen. Tenure-track järjestelmät voivat antaa tutkijatasolla hyödyllisiä kannusteita. Kilpailu voi edistää rakenteiden uudistumista ja tehokkaampaa työnjakoa.

Yliopistojen kansainvälistyminen takkuaa

Yliopistouudistuksen keskeisimpiä tavoitteita on suomalaisten yliopistojen kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen. Korkmanin mielestä yliopistojen kansainvälisyys ei toistaiseksi ole edennyt toivotussa määrin.

-Olemme kaiketi edelleen liian sisäänpäin kääntyneitä. Tällä vuosikymmenellä tutkijoiden ja opiskelijoiden liikkuvuus yli rajojen lienee suomalaisten kohdalla jopa vähentynyt.

-Meillä voisi myös olla jonkin verran enemmän kansainvälisesti vahvoja tutkimuksen huippuyksikköjä. Korkeakoulupolitiikan alistaminen aluepolitiikan keinoksi on ymmärrettävää, mutta sillä on hintansa.

Korkman ei usko, että Suomella on mahdollisuuksia kovin moneen kansainväliseen huippuyliopistoon.

-On hyvä jos kykenemme kansainvälisesti hyviin yliopistoihin, joihin myös syntyy joidenkin alojen merkittäviä osaamiskeskittymiä. Tavoitteen saavuttaminen vaatii aikaa ja rahaa, alempia opiskelija-opettajasuhdelukuja sekä hyviä kannustinjärjestelmiä ja laatua palkitsevaa yliopistojen rahoituspolitiikkaa.

 

Teksti: Katja Ayres
Kuva: Sami Helenius

 

 

 

Kerro kaverille
Bioakustiikan tutkijalle kevät tulvii ääniä
Bioakustiikan tutkijalle kevät tulvii ääniä
3/2010
Bioakustiikan tutkijalle kevät tulvii ääniä
Maantie kutsuu suomalaista lomalla ja vapaalla
Maantie kutsuu suomalaista lomalla ja vapaalla
3/2010
Maantie kutsuu suomalaista lomalla ja vapaalla
Vaihtoehto kesämökin lämmitykselle
Vaihtoehto kesämökin lämmitykselle
3/2010
Vaihtoehto kesämökin lämmitykselle
Suomalainen tavoittelee yksilöllisyyttä myös mökillään
Suomalainen tavoittelee yksilöllisyyttä myös mökillään
3/2010
Suomalainen tavoittelee yksilöllisyyttä myös mökillään
Digitaalihydrauliikka ottaa kurssin kohti merta
Digitaalihydrauliikka ottaa kurssin kohti merta
3/2010
Digitaalihydrauliikka ottaa kurssin kohti merta
Täydellinen tila synnyttää uutta
Täydellinen tila synnyttää uutta
3/2010
Täydellinen tila synnyttää uutta
Ymmärrystä sairauksien mekanismeihin
Ymmärrystä sairauksien mekanismeihin
3/2010
Ymmärrystä sairauksien mekanismeihin
Kasvaako kantasoluihin syöpäriski?
Kasvaako kantasoluihin syöpäriski?
3/2010
Kasvaako kantasoluihin syöpäriski?
Terveydentilan tarkkailuun implantoitava EKG-laite
Terveydentilan tarkkailuun implantoitava EKG-laite
3/2010
Terveydentilan tarkkailuun implantoitava EKG-laite
Uusien professorien juhlaluennot
Uusien professorien juhlaluennot
3/2010
Uusien professorien juhlaluennot
Projekteille yrityksen toiminnassa entistä strategisempi rooli
Projekteille yrityksen toiminnassa entistä strategisempi rooli
3/2010
Projekteille yrityksen toiminnassa entistä strategisempi rooli
Kohti vastuullisesti positiivista johtajuutta
Kohti vastuullisesti positiivista johtajuutta
3/2010
Kohti vastuullisesti positiivista johtajuutta
Miksi metalli kipinöi mikrossa?
Miksi metalli kipinöi mikrossa?
3/2010
Miksi metalli kipinöi mikrossa?
 
3/2010
 
3/2010
Uusi blogisti
Uusi blogisti
3/2010
Uusi blogisti

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi