3/2010

Projekteille yrityksen toiminnassa entistä strategisempi rooli

Yhteiskunnan ja liiketoiminnan rakenteellisten muutosten myötä kansainvälinen teollinen toiminta on alkanut "projektisoitua" ja "palvelullistua". Entistä suurempi osa teollisesta ja julkishallinnon toiminnasta organisoidaan kertaluontoisiin, asiakaskohtaisesti räätälöitäviin tai harvakseltaan toistuviin ratkaisuihin, mikä tarkoittaa projekteja ja palveluita. Projektien ja palveluiden liiketoiminta edellyttää yrityksiltä joustavia johtamis- ja toimintatapoja.

Projektinhallinnan viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että perinteinen, suunniteltavissa oleva, tiukalla kurilla hallittu ja ympäristöstään eristäytyvä projekti harvoin onnistuu tavoitteiden mukaisesti. Projekteihin on alkanut kohdistua moninaisempia hyötyodotuksia kuin vain niiden laajuus-, kustannus- ja aikataulutavoitteiden saavuttaminen. Nykyaikaiset projektit ovat monimutkaisempia, sisältävät enemmän epävarmuutta ja vaativat enemmän luovuutta kuin tavanomainen projektinhallinta antaa ymmärtää. Ne myös kytkeytyvät entistä vahvemmin toimintaympäristöönsä ja organisaation laajempaan historiaan.

Projektien ympäristöön kytkeytyneisyydestä huolimatta tai ehkä juuri sen takia projektit voivat saada yrityksen toiminnassa strategisemman roolin kuin aiemmin. Viimeaikainen tutkimus on näyttänyt, että projektipäälliköt ylittävät projektin rajaa aktiivisesti hankkiakseen projektin päämäärille tukea, sitouttaakseen ihmisiä muutokseen, vahvistaakseen projektin identiteettiä ja hyödyntääkseen sidosryhmien hyviä käytäntöjä. Projektipäälliköiden vastuu voi alkaa paljon ennen projektin käynnistymistä, se voi koskea useita projekteja ja se voi jatkua pitkään projektin jälkeen.

Tehokkaan projektinhallinnan kulmakiviksi on nousemassa projektin elinkaareen liittyvien ja projektisalkulle yhteisten hyötyjen johtaminen, sidosryhmäverkostoon vaikuttaminen ja liiketoiminnan johtaminen. Tuleva tutkimus tuottaa tietoa mm. projektisalkkujen johtamisesta, monimutkaisten megaprojektien hallintatavoista sekä projektitoiminnan tehokkuudesta epävarmassa ympäristössä, kyseenalaistaa kansainvälisessä kentässä rutiininomaiseksi standardoitua projektinhallintakäytäntöä ja vahvistaa liiketoiminnallisten valmiuksien kehittymistä projektitoiminnassa.

Projekti- ja tuotantotoimintaan liittyvät palvelut ovat nousseet teollisuuden uudistumisessa keskeiseen rooliin. Aiempi palvelualojen tutkimus on lähtenyt liikkeelle kuluttajakeskeisen ja elektronisen liiketoiminnan palveluista ja markkinoinnin ehdoin, kun taas teollisissa palveluissa huomio on ollut yksittäisten palveluoperaatioiden ja -innovaatioiden johtamisessa. Teollisen toiminnan palveluliiketoiminta kohtaa toimialan uudistumisen myötä monenlaisia kehitysvaiheita, jotka edellyttävät uudenlaisia kyvykkyyksiä laajemmin kuin vain yksittäisissä palveluissa.

Tuleva tutkimus keskittyy teknologiateollisuuden radikaaleihin, uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin etenkin asiakasymmärryksen lisäämisen, liiketoimintamallien uudistamisen ja prosessien uudelleenmäärittelyn kautta. Mielenkiinnon kohteena ovat erityisesti ne kyvykkyydet, joita palvelullistuminen merkitsee ja edellyttää: radikaalien ratkaisujen luominen, palveluihin suuntautuva tarjoaman hallinta, yhteistyö koko palveluverkostossa ja -prosessissa sekä rohkea valmius uudistaa organisaation toimintaa.

Lue lisää professorien juhlaluennoista.

 

 

 

 

 

 


 

 

Miia Martinsuo

Kirjoittaja on professori Miia Martinsuo, joka piti 16.4. juhlaluentonsa aiheesta Palveluliiketoiminnan kehittäminen ja projektinhallinta.

KUKA? Miia Maarit Martinsuo, s. 1971, Tampere

  • Professuuri: Teollisuustalous, alana palveluliiketoiminnan kehittäminen ja projektinhallinta

Tutkinnot

Tekniikan tohtori, Teknillinen korkeakoulu, 1999
Tekniikan lisensiaatti, Teknillinen korkeakoulu, 1996
Tuotantotalous: diplomi-insinööri, Teknillinen korkeakoulu, 1993

Tärkeimmät virat ja tehtävät

Opettava tutkija, Teknillinen korkeakoulu, Tuotantotalouden laitos, 2004-2009
Projektijohtaja, Talent Partners Oy, 2002-2004
Manager, Strategic planning and development, Nokia Group, 1999-2002
Projektipäällikkö, Teknillinen korkeakoulu, TAI-Tutkimuslaitos, 1996-1999
Project engineer, Internal consultant, Outokumpu Group, 1993-1996

 

Kerro kaverille
Bioakustiikan tutkijalle kevät tulvii ääniä
Bioakustiikan tutkijalle kevät tulvii ääniä
3/2010
Bioakustiikan tutkijalle kevät tulvii ääniä
Maantie kutsuu suomalaista lomalla ja vapaalla
Maantie kutsuu suomalaista lomalla ja vapaalla
3/2010
Maantie kutsuu suomalaista lomalla ja vapaalla
Vaihtoehto kesämökin lämmitykselle
Vaihtoehto kesämökin lämmitykselle
3/2010
Vaihtoehto kesämökin lämmitykselle
Suomalainen tavoittelee yksilöllisyyttä myös mökillään
Suomalainen tavoittelee yksilöllisyyttä myös mökillään
3/2010
Suomalainen tavoittelee yksilöllisyyttä myös mökillään
Digitaalihydrauliikka ottaa kurssin kohti merta
Digitaalihydrauliikka ottaa kurssin kohti merta
3/2010
Digitaalihydrauliikka ottaa kurssin kohti merta
Täydellinen tila synnyttää uutta
Täydellinen tila synnyttää uutta
3/2010
Täydellinen tila synnyttää uutta
Yliopistot kaipaavat laatua palkitsevaa rahoituspolitiikkaa
Yliopistot kaipaavat laatua palkitsevaa rahoituspolitiikkaa
3/2010
Yliopistot kaipaavat laatua palkitsevaa rahoituspolitiikkaa
Ymmärrystä sairauksien mekanismeihin
Ymmärrystä sairauksien mekanismeihin
3/2010
Ymmärrystä sairauksien mekanismeihin
Kasvaako kantasoluihin syöpäriski?
Kasvaako kantasoluihin syöpäriski?
3/2010
Kasvaako kantasoluihin syöpäriski?
Terveydentilan tarkkailuun implantoitava EKG-laite
Terveydentilan tarkkailuun implantoitava EKG-laite
3/2010
Terveydentilan tarkkailuun implantoitava EKG-laite
Uusien professorien juhlaluennot
Uusien professorien juhlaluennot
3/2010
Uusien professorien juhlaluennot
Kohti vastuullisesti positiivista johtajuutta
Kohti vastuullisesti positiivista johtajuutta
3/2010
Kohti vastuullisesti positiivista johtajuutta
Miksi metalli kipinöi mikrossa?
Miksi metalli kipinöi mikrossa?
3/2010
Miksi metalli kipinöi mikrossa?
 
3/2010
 
3/2010
Uusi blogisti
Uusi blogisti
3/2010
Uusi blogisti

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi