3/2010

Kansainvälisen Neuroinformatiikka-järjestön Suomen yksikkö toimii TTY:llä

Kansainvälisen Neuroinformatiikka-järjestön (INCF) yksikkö on toiminut TTY:n signaalinkäsittelyn laitoksella jo kolme vuotta. Alkuvuodesta se sai Suomen Akatemialta kahden vuoden jatkorahoituksen.

INCF-järjestön tavoitteena on yhdistää entistä vahvemmin neurotieteellistä ja tietoteknistä tutkimusta. Järjestön ja sen jäsenmaiden työ tähtää aivotoiminnoista kokeellisesti kerätyn tiedon ja informaation entistä parempaan ja tehokkaampaan tallentamiseen, jatkokäsittelyyn, mallintamiseen, ja ennen kaikkea tiedon jakamiseen tutkijoiden kesken.

INCF:n Suomen yksikön johtajana toimii professori Ulla Ruotsalainen. Yksikön toimintaa tukemaan on perustettu yhdeksän-henkinen ohjausryhmä, johon kuuluu alan merkittävimpiä suomalaisia vaikuttajia sekä neurotieteen että tietotekniikan aloilta.

Suomen yksikön toiminta keskittyy neuroinformatiikka-alan tunnetuksi tekemiseen sekä kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen vahvistamiseen. Tavoitteena on lisätä eri koulutustaustan omaavien suomalaisten neurotieteilijöiden mahdollisuuksia yhdistää kokeellista, laskennallista ja teoreettista tutkimusta.

-Suunnitteilla on muun muassa järjestää Suomessa työpajoja ajankohtaisiin teemoihin liittyen, toteuttaa uusia kursseja pohjoismaisten tahojen kanssa, aloittaa web-pohjaisen oppimisympäristön kehittäminen ja edistää erityyppisiä pilottityökaluhankkeita neuroinformatiikan alalla, kertoo yksikön toiminnasta vastaava vanhempi tutkija Marja-Leena Linne.

Aivotutkimus on suurelta osin vielä perustutkimusta, jossa selvitetään erilaisten aivoalueiden, paikallisten hermoverkkojen ja yksittäisten solujen roolia ja mekanismeja aivojen kokonaistoiminnassa. Aivojen perusmekanismien ymmärtäminen mahdollistaa erilaisten teknisten innovaatioiden tekemisen.

-Haluamme luoda hyvät perusedellytykset tälle tekniselle innovaatiotoiminnalle Suomessa, painottavat Ruotsalainen ja Linne.

 

 

Kerro kaverille
Bioakustiikan tutkijalle kevät tulvii ääniä
Bioakustiikan tutkijalle kevät tulvii ääniä
3/2010
Bioakustiikan tutkijalle kevät tulvii ääniä
Maantie kutsuu suomalaista lomalla ja vapaalla
Maantie kutsuu suomalaista lomalla ja vapaalla
3/2010
Maantie kutsuu suomalaista lomalla ja vapaalla
Vaihtoehto kesämökin lämmitykselle
Vaihtoehto kesämökin lämmitykselle
3/2010
Vaihtoehto kesämökin lämmitykselle
Suomalainen tavoittelee yksilöllisyyttä myös mökillään
Suomalainen tavoittelee yksilöllisyyttä myös mökillään
3/2010
Suomalainen tavoittelee yksilöllisyyttä myös mökillään
Digitaalihydrauliikka ottaa kurssin kohti merta
Digitaalihydrauliikka ottaa kurssin kohti merta
3/2010
Digitaalihydrauliikka ottaa kurssin kohti merta
Täydellinen tila synnyttää uutta
Täydellinen tila synnyttää uutta
3/2010
Täydellinen tila synnyttää uutta
Yliopistot kaipaavat laatua palkitsevaa rahoituspolitiikkaa
Yliopistot kaipaavat laatua palkitsevaa rahoituspolitiikkaa
3/2010
Yliopistot kaipaavat laatua palkitsevaa rahoituspolitiikkaa
Ymmärrystä sairauksien mekanismeihin
Ymmärrystä sairauksien mekanismeihin
3/2010
Ymmärrystä sairauksien mekanismeihin
Kasvaako kantasoluihin syöpäriski?
Kasvaako kantasoluihin syöpäriski?
3/2010
Kasvaako kantasoluihin syöpäriski?
Terveydentilan tarkkailuun implantoitava EKG-laite
Terveydentilan tarkkailuun implantoitava EKG-laite
3/2010
Terveydentilan tarkkailuun implantoitava EKG-laite
Uusien professorien juhlaluennot
Uusien professorien juhlaluennot
3/2010
Uusien professorien juhlaluennot
Projekteille yrityksen toiminnassa entistä strategisempi rooli
Projekteille yrityksen toiminnassa entistä strategisempi rooli
3/2010
Projekteille yrityksen toiminnassa entistä strategisempi rooli
Kohti vastuullisesti positiivista johtajuutta
Kohti vastuullisesti positiivista johtajuutta
3/2010
Kohti vastuullisesti positiivista johtajuutta
Miksi metalli kipinöi mikrossa?
Miksi metalli kipinöi mikrossa?
3/2010
Miksi metalli kipinöi mikrossa?
 
3/2010
Uusi blogisti
Uusi blogisti
3/2010
Uusi blogisti

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi