3/2010

Maantie kutsuu suomalaista lomalla ja vapaalla

Hanna kalenoja

-Liikennetutkimusaineistot osoittavat, että kesämökkeily ei vähennä
muita pitkiä koti- ja ulkomaan vapaa-ajan matkoja. Kesämökin haltijat
tekevät vapaa-ajallaan myös paljon erityis- ja lomavapaa-ajan
matkoja, kertoo Hanna Kalenoja

Suurin osa suomalaisten tekemistä vapaa-ajan matkoista on pitkiä vapaa-ajan matkoja, selviää TTY:n ja Destia Oy:n tekemästä tutkimuksesta.

Kesäloma alkaa, asfaltti polttaa. Perhe autoon ja nokka kohti omaa tai tuttavien kesämökkiä! Ja sitten puuhamaita, museoita, musiikkitapahtumia...

Yli kolmannes suomalaisten tekemistä matkoista liittyy vapaa-ajan toimintoihin. Näistä matkoista 8 prosenttia on pitkiä erityisvapaa-ajan ja lomavapaa-ajan matkoja. Kuitenkin ne kattavat jopa 40 prosenttia kaikista liikutuista kilometreistä.

-Vaikka arjen liikkumisen kannalta päivittäiset matkat ovat tärkeitä, on suurin osa suomalaisten tekemistä matkoista pitkiä vapaa-ajan matkoja. Useimmiten ne tehdään henkilöautolla, sillä joukkoliikenne ei täytä matkustajien tarpeita, sanoo erikoistutkija Hanna Kalenoja TTY:n tiedonhallinnan ja logistiikan laitokselta.

Mökille ja lomakohteeseen

Tampereen teknillisen yliopiston ja Destia Oy:n vuodenvaihteessa valmistuneessa tutkimuksessa selvitettiin vapaa-ajan matkojen määrää ja ominaisuuksia sekä kartoitettiin mahdollisuuksia vaikuttaa näihin. Tutkimus on osa Tiehallinnon EKOTULI-tutkimusohjelmaa.

Faktaa matkoista

  • TTY:n ja Destia Oy:n tekemä tutkimus on osa Tiehallinnon EKOTULI-tutkimusohjelmaa.
  • Yli kolmannes suomalaisten tekemistä matkoista liittyy vapaa-ajan toimintoihin. Tutkimuksessa vapaa-ajan matkat on ryhmitelty arki-, erityis- ja lomavapaa-ajan matkoihin.
  • Matkoista 8 prosenttia on pitkiä erityisvapaa-ajan ja lomavapaa-ajan matkoja, mutta ne muodostavat jopa 40 prosenttia kaikista liikutuista kilometreistä.
  • Arkivapaa-ajan matkat muodostavat noin 60 prosenttia matkojen määrästä ja noin kolmanneksen liikennesuoritteesta.
  • Lomavapaa-aikaan kuuluvat lomien aikana tehdyt vapaa-ajan matkat, joissa on paljon satunnaisia ja kertaluonteisia kohteita.
  • Erityisvapaa-aikaan kuuluvat erilaiset harrastus- ja huvimatkat sekä erityisesti ajanviettokohteet. Yhteistä erityisvapaa-ajan matkoille on, että kohteeksi ei ole mahdollista valita lähintä vastaavaa kohdetta, vaan matkan kohteena on esimerkiksi juuri tietty harrastuspaikka.
  • Arkivapaa-aikaan kuuluvat omassa päivittäisessä elinpiirissä tehdyt päivittäistavaroiden ostosmatkat, muut ostosmatkat, toisten perheenjäsenten kyyditseminen sekä vierailu-, ulkoilu- ja liikuntaharrastusmatkat.
  • Arjen vapaa-ajan matkoissa korostuvat liikunnan harrastaminen ja ulkoilu sekä sosiaalinen kanssakäyminen.
  • Huvi , harrastus- ja virkistysmatkat muodostavat kasvavimman vapaa-ajan matkojen ryhmän.
Lue koko tutkimusraportti.

Tutkimuksessa erilaiset harrastus- ja huvimatkat sekä erityisesti ajanviettokohteet luokitellaan kuuluvaksi erityisvapaa-aikaan. Yhteistä näille matkoille on, että kohteena on esimerkiksi juuri tietty harrastuspaikka, joka ei välttämättä sijaitse kodin lähiympäristössä.

-Suurin osa pitkistä kotimaan vapaa-ajan matkoista kuuluu erityisvapaa-aikaan. Tähän ryhmään kuuluvat myös oman elinpiirin ulkopuolelle ulottuvat vierailumatkat sekä matkat vapaa-ajan asunnolle, Kalenoja täsmentää.

Pitkiä erityisvapaa-ajan matkoja oman elinpiirin ulkopuolelle tekevät eniten nuoret aikuiset, ja ne ajoittuvat ennen kaikkea viikonloppuihin sekä kesäkuukausille. Suurin osa näistä on luonteeltaan vierailumatkoja ystävien ja sukulaisten luokse ja matkoja kesämökille. Kesämökkimatkoja tekevät eniten 50-59-vuotiaat. Kaupunkiseuduilla ja etenkin pääkaupunkiseudulla asuvat tekevät sekä mökkimatkoja että ulkomaanmatkoja muualla Suomessa asuvia enemmän.

Tulevaisuudessa vapaa-ajan asumisen suosio todennäköisesti kasvaa ja mökillä vietetään yhä pidempiä aikoja.

Voidaanko matkustustapoihin vaikuttaa?

Kalenojan mukaan vapaa-ajan liikkumisen trendit näyttävät tulevaisuudessa entisestään lisäävän henkilöautolla ja lentäen tehtyjen matkojen suoritetta.

-Vaikka vapaa-ajan matkat toisaalta lisäävätkin hyvinvointiamme, on niihin etsittävä tulevaisuudessa uusia vaikutusmekanismeja. Tarve liikkumisen ympäristö- ja turvallisuushaittojen vähentämiseen niin arki-, erityis- kuin lomavapaa-ajallakin on ilmeinen.

Ihmisten liikkumisvalintoihin ja -mahdollisuuksiin voidaan vaikuttaa liikkumistarpeet huomioon ottavalla maankäytön ja liikenteen suunnittelulla. Niiden keinot ovat kuitenkin rajalliset, kun puhutaan erityisvapaa-ajan ja varsinkin lomavapaa-ajan matkoista.

-Koska muutamat lomalla tehdyt pitkät matkat muodostavat arkivapaa-ajan matkoja suuremman liikennesuoritteen, on vaikutusmekanismeja etsittävä toisaalta määränpään ja toisaalta kulkutavan valinnasta, Kalenoja näkee.

 

Teksti: Marjut Kemiläinen
Kuva: Petri Laitinen


Kerro kaverille
Bioakustiikan tutkijalle kevät tulvii ääniä
Bioakustiikan tutkijalle kevät tulvii ääniä
3/2010
Bioakustiikan tutkijalle kevät tulvii ääniä
Vaihtoehto kesämökin lämmitykselle
Vaihtoehto kesämökin lämmitykselle
3/2010
Vaihtoehto kesämökin lämmitykselle
Suomalainen tavoittelee yksilöllisyyttä myös mökillään
Suomalainen tavoittelee yksilöllisyyttä myös mökillään
3/2010
Suomalainen tavoittelee yksilöllisyyttä myös mökillään
Digitaalihydrauliikka ottaa kurssin kohti merta
Digitaalihydrauliikka ottaa kurssin kohti merta
3/2010
Digitaalihydrauliikka ottaa kurssin kohti merta
Täydellinen tila synnyttää uutta
Täydellinen tila synnyttää uutta
3/2010
Täydellinen tila synnyttää uutta
Yliopistot kaipaavat laatua palkitsevaa rahoituspolitiikkaa
Yliopistot kaipaavat laatua palkitsevaa rahoituspolitiikkaa
3/2010
Yliopistot kaipaavat laatua palkitsevaa rahoituspolitiikkaa
Ymmärrystä sairauksien mekanismeihin
Ymmärrystä sairauksien mekanismeihin
3/2010
Ymmärrystä sairauksien mekanismeihin
Kasvaako kantasoluihin syöpäriski?
Kasvaako kantasoluihin syöpäriski?
3/2010
Kasvaako kantasoluihin syöpäriski?
Terveydentilan tarkkailuun implantoitava EKG-laite
Terveydentilan tarkkailuun implantoitava EKG-laite
3/2010
Terveydentilan tarkkailuun implantoitava EKG-laite
Uusien professorien juhlaluennot
Uusien professorien juhlaluennot
3/2010
Uusien professorien juhlaluennot
Projekteille yrityksen toiminnassa entistä strategisempi rooli
Projekteille yrityksen toiminnassa entistä strategisempi rooli
3/2010
Projekteille yrityksen toiminnassa entistä strategisempi rooli
Kohti vastuullisesti positiivista johtajuutta
Kohti vastuullisesti positiivista johtajuutta
3/2010
Kohti vastuullisesti positiivista johtajuutta
Miksi metalli kipinöi mikrossa?
Miksi metalli kipinöi mikrossa?
3/2010
Miksi metalli kipinöi mikrossa?
 
3/2010
 
3/2010
Uusi blogisti
Uusi blogisti
3/2010
Uusi blogisti

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi