3/2010

Kohti vastuullisesti positiivista johtajuutta

Johtajuusajattelussa on jo pitkään kritisoitu perinteistä näkemystä johtajista kaikkivoipina yksilöinä, jotka luonteenpiirteillään ja vetovoimallaan kirittävät yritykset ja organisaatiot menestykseen. Nykykäsityksen mukaan johtajuus on jaettua ja sen tarkoitus on luoda mahdollistavia tiloja toiminnalle. Suurten johtajapersoonien aika näyttäisi olevan ohi ja tilalle ovat astuneen verkostomaiset talousrakenteet sekä joustavasti asiakkaiden tarpeisiin vastaavat organisaatiot. Tarvitaanko perinteistä "leadershipiä" nykyajan yrityksissä?

Johtamisajattelussa korostetaan usein liiallisen systeemiin nojaamisen ongelmia. Rakenteisiin ja asioihin huomion kiinnittäminen johtaa tässä näkemyksessä byrokraattiseen johtamistyyliin, jossa muodolliset toimintatavat erilaisine sääntöineen ja valtasuhteineen vievät huomion pois substantiaalisten prosessien kehittämisestä. Viimeisten vuosikymmenien aikana hierarkkisten organisaatiorakenteiden ja sitä myötä perinteisen asiajohtamisen painoarvo on laskenut johtamisessa. Tilalle ovat tulleet hienovaraisemmat tavat ohjata organisaatioiden toimintaa. Esimieskerroksia on vähennetty ja johtamisvastuuta jaettu tiimeille ja projektiryhmille.

Toisaalta monet ovat huomauttaneet, että talouden ja organisaatioiden elastisuus on kehittynyt niin pitkälle, että olisi syytä tarkastella kriittisesti joustavuuteen liittyvän epävarmuuden haitallisia seurauksia. Jatkuvasti muuttuvat, toisiinsa yhdistyvät, osiaan irrottavat ja toimintoja muihin maanosiin siirtävät yritykset ovat tänä päivänä erittäin epävarmoja ympäristöjä paikallisen henkilöstön näkökulmasta. Työntekijät kaipaavat jatkuvuutta.

Toinen ongelma on jälkibyrokratiaan liittyvä vastuun ja vallan epäselkeys. Uusissa rakenteissa vastuuta on hajautettu organisaation muodollisesta johdosta ja hallinnosta alaspäin. Toisaalta ruohonjuuritason yhteisöt eivät läheskään aina tiedä esimerkiksi tulostavoitteiden tai yhtiön strategisten päätösten taustoja.

Johtajuuden hajoaminen sekaviksi verkostoiksi ja persoonattomaksi managerialismiksi on nykytilanteessa vahingollista. Tarvitsemme jälleen henkilöihin ja muodollisiin asemiin paikannettavaa johtajuutta. Tarvetta olisi ensinnäkin läpinäkyvälle johtamisviestinnälle, joka tarjoaisi henkilöstölle helposti ymmärrettäviä tavoitteita ja tulevaisuuteen liittyvää perusvakautta. Markkinoiden luoma kaaos vaatii vastapainoksi aiempaa selvempiä rakenteita ja johdon sitoutumista pitkän aikavälin tavoitteisiin.

Toisaalta pitkälle koulutetut työntekijät eivät välttämättä motivoidu kovin komentelevasta johtajuudesta. Seuraavan sukupolven johtajien pitää löytää tasapainon vakauden rakentamisen ja myönteisen hengen vaalimisen välillä. Perinteinen ongelmien ja poikkeamien etsintään painottunut johtamisteoria ei toimi. Sen sijaan kaivataan sisäisiä vahvuuksia positiivisesti arvostavaa kehittämisotetta. Näin hahmottuvaa tulevaisuuden johtamisotetta voisi kutsua vastuullisesti positiiviseksi johtajuudeksi.

Lue lisää professorien juhlaluennoista.


 

Tuomo Peltonen

Kirjoittaja on professori Tuomo Peltonen, joka piti 16.4. juhlaluentonsa aiheesta "Kohti vastuullisesti positiivista johtajuutta".

KUKA? Tuomo Timo Juhani Peltonen, s. 1966, Helsinki

  • Professuuri: Teollisuustalous, alana organisaatiot ja ihmisten johtaminen

Tutkinnot:

Kauppatieteiden tohtori, Helsingin kauppakorkeakoulu, 1998
Kauppatieteiden lisensiaatti, Helsingin kauppakorkeakoulu, 1995
Kauppatieteiden maisteri, Helsingin kauppakorkeakoulu, 1991

 

Tärkeimmät virat ja tehtävät:

Johtamisen ja organisaation professori, Oulun yliopisto, 2004-2009
Ma. professori, Oulun yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta, 2001-2004
Tutkijatohtori, ma. professori, Turun kauppakorkeakoulu, 1999-2000
Vieraileva tutkija, Keelen yliopisto, Englanti, 1998-1999
Tutkija, Helsingin kauppakorkeakoulu, 1991-1998

 

Kerro kaverille
Bioakustiikan tutkijalle kevät tulvii ääniä
Bioakustiikan tutkijalle kevät tulvii ääniä
3/2010
Bioakustiikan tutkijalle kevät tulvii ääniä
Maantie kutsuu suomalaista lomalla ja vapaalla
Maantie kutsuu suomalaista lomalla ja vapaalla
3/2010
Maantie kutsuu suomalaista lomalla ja vapaalla
Vaihtoehto kesämökin lämmitykselle
Vaihtoehto kesämökin lämmitykselle
3/2010
Vaihtoehto kesämökin lämmitykselle
Suomalainen tavoittelee yksilöllisyyttä myös mökillään
Suomalainen tavoittelee yksilöllisyyttä myös mökillään
3/2010
Suomalainen tavoittelee yksilöllisyyttä myös mökillään
Digitaalihydrauliikka ottaa kurssin kohti merta
Digitaalihydrauliikka ottaa kurssin kohti merta
3/2010
Digitaalihydrauliikka ottaa kurssin kohti merta
Täydellinen tila synnyttää uutta
Täydellinen tila synnyttää uutta
3/2010
Täydellinen tila synnyttää uutta
Yliopistot kaipaavat laatua palkitsevaa rahoituspolitiikkaa
Yliopistot kaipaavat laatua palkitsevaa rahoituspolitiikkaa
3/2010
Yliopistot kaipaavat laatua palkitsevaa rahoituspolitiikkaa
Ymmärrystä sairauksien mekanismeihin
Ymmärrystä sairauksien mekanismeihin
3/2010
Ymmärrystä sairauksien mekanismeihin
Kasvaako kantasoluihin syöpäriski?
Kasvaako kantasoluihin syöpäriski?
3/2010
Kasvaako kantasoluihin syöpäriski?
Terveydentilan tarkkailuun implantoitava EKG-laite
Terveydentilan tarkkailuun implantoitava EKG-laite
3/2010
Terveydentilan tarkkailuun implantoitava EKG-laite
Uusien professorien juhlaluennot
Uusien professorien juhlaluennot
3/2010
Uusien professorien juhlaluennot
Projekteille yrityksen toiminnassa entistä strategisempi rooli
Projekteille yrityksen toiminnassa entistä strategisempi rooli
3/2010
Projekteille yrityksen toiminnassa entistä strategisempi rooli
Miksi metalli kipinöi mikrossa?
Miksi metalli kipinöi mikrossa?
3/2010
Miksi metalli kipinöi mikrossa?
 
3/2010
 
3/2010
Uusi blogisti
Uusi blogisti
3/2010
Uusi blogisti

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi