2/2010

Tuhtia tietoa opinnoista

luento

 

Kevään yhteishaussa TTY:lle valitaan tuhat uutta opiskelijaa 13 eri koulutusohjelmaan. Tietopaketti kertoo miten valmistut tekniikan osaajaksi.

TTY on arvostettu tiedekorkeakoulu, jossa voi suorittaa tekniikan kandidaatin, diplomi-insinööriin ja arkkitehdin tutkinnon. Opinnot koostuvat 180 opintopisteen laajuisesta alemmasta korkeakoulututkinnosta eli tekniikan kandidaatin tutkinnosta ja 120 opintopistettä käsittävästä ylemmästä korkeakoulututkinnosta eli diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinnosta.

TTY:lle hyväksytyt opiskelijat saavat opinto-oikeuden suoraan diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkintoon asti.

Hakeminen ja koulutusohjelmavalinta

KampusTTY on mukana valtakunnallisessa yhteishaussa. Yhteishakuun kuuluviin yliopistoihin haetaan internetissä yhdellä lomakkeella. Diplomi-insinöörin ja arkkitehdin koulutukseen haettaessa pyritään suoraan koulutusohjelmaan. Yhteishakulomakkeella voit hakea viiteen eri teknillisen alan koulutusohjelmaan tärkeysjärjestyksessä.

TTY tarjoaa 12 eri tekniikan alan koulutusohjelmaa ja arkkitehtuurin koulutusohjelman. Jokaiseen diplomi-insinöörin koulutusohjelmaan valitaan 40 prosenttia uusista opiskelijoista yo-todistuksen perusteella. Loput 60 prosenttia valitaan yo-todistuksen ja valintakokeiden tai pelkkien valintakokeiden perusteella.

Vaikka koulutusohjelma valitaan jo ennen opintojen alkamista, useimmissa koulutusohjelmissa valinta ei kuitenkaan rajoita olennaisesti opintojen suuntaa. Tutkinnostaan pystyy rakentamaan omannäköisensä hyödyntämällä vapaasti valittavaa sivuainetta. Tekniikan lisäksi tutkintoonsa voi yhdistää taloudellis-hallinnollisia tai luonnontieteellisiä opintoja. Joustava opinto-oikeus (JOO) antaa mahdollisuuden suorittaa opintojaksoja myös muissa yliopistoissa.

Tekniikan kandidaatiksi kolmessa vuodessa

KirjastoKoulutusohjelmasta riippumatta jokaisen uuden diplomi-insinööriopiskelijan kaksi ensimmäistä opiskeluvuotta koostuvat pääosin 110 opintopisteen perusopinnoista. Ne sisältävät muun muassa matematiikkaa, fysiikkaa, tietotekniikkaa ja kieliopintoja. Kolmantena vuonna on vuorossa pää- ja sivuaineopinnot, jotka voi valita oman kiinnostuksensa mukaan koulutusohjelman tarjoamista vaihtoehdoista.

Arkkitehtuurin koulutusohjelman rakenne poikkeaa hieman diplomi-insinöörin opinnoista. Myös arkkitehtiopiskelijat suorittavat tekniikan kandidaatin tutkinnon, mutta opintoihin ei sisälly samanlaisia perusopintoja kuin DI-opintoihin. Arkkareiden opintoihin kuuluu muun muassa taideopintoja, rakennetekniikkaa, arkkitehtuurin perusteita ja historiaa sekä rakennusoppia.

Ennen tekniikan kandiksi valmistumista sekä diplomi-insinööri- että arkkitehtiopiskelijat tekevät kandidaatintyön. Se tehdään pääaineen mukaisesta aihepiiristä, ja siinä opiskelija soveltaa oppimaansa ja osoittaa kykyä tieteelliseen ja taiteelliseen ajatteluun. Kandintyö tehdään muiden opintojen ohessa, ja sen tekemiseen käytetään aikaa yleensä puoli vuotta.

Diplomityö päättää opinnotKaytava

Tekniikan kandidaatiksi valmistuttuaan teekkari voi jatkaa samassa koulutusohjelmassa diplomi-insinöörin opintoja. DI-vaiheessa opiskelija syventää osaamistaan ja laajentaa ammattitaitoaan kandivaiheesta. Vaihtoehtoina on useimmiten jatkaa samassa pääaineessa ja valita uusi sivuaine tai vaihtaa täysin uuteen pääaineeseen. Arkkitehtuurin opinnot ovat tarkemmin rajoitetut, eikä valinnanvaraa ole niin paljon.

Diplomityö on diplomi-insinöörin ja arkkitehdin tutkintoon kuuluva opinnäytetyö. Se tehdään opintojen loppuvaiheessa pääaineeseen liittyvästä aihepiiristä. Useimmat TTY:n opiskelijat tekevät dippatyön toimeksiantona itse valitsemaansa tekniikan alan yritykseen. Diplomityön kesto vaihtelee opiskelijan mukaan, mutta yleensä noin vuoden.

Kandintutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on mahdollisuus hakea toiseen koulutusohjelmaan TTY:n sisällä tai kokonaan toiseen yliopistoon suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa. Suomenkielisten DI-opintojen lisäksi TTY:llä on tarjolla myös useita kansainvälisiä maisteriohjelmia, joissa pääsee opiskelemaan englannin kielellä yhdessä ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa.

Pelaa ja voita


Tärkeät päivämäärät

  • Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen (DIA) yhteisvalinta 1.3.-16.4.2010 www.dia.fi
  • Arkkitehtikoulutuksen ennakkotehtävien palautus 16.4.2010
  •  Tieto hyväksymisestä yo-todistuksen perusteella 28.5.2010
  • Valintakokeet: diplomi-insinööri 1.-2.6.2010, arkkitehtuuri 7.-10.6.2010
  • Valintakokeiden tulokset viimeistään 9.7.2010

Opintoajat joustavat opiskelijan mukaan

TTY:llä jokainen voi räätälöidä opintonsa omien mielenkiinnon kohteidensa mukaiseksi ja etenemistahdin elämäntilanteeseensa sopivaksi. Jos tavoitteena on nopea valmistuminen diplomi-insinööriksi tai arkkitehdiksi, tekniikan kandidaatin tutkinnon voi suoritta kolmessa vuodessa ja DI-opinnot kahdessa vuodessa. Viiden vuoden tahti ei ole mahdoton, mutta vaatii kokopäiväistä opiskelua.

Nykyiset tutkintoaikarajoitukset sallivat kuitenkin arkkitehtuurin ja DI-opintojen jaksottamisen seitsemälle läsnäolovuodelle. Tämän lisäksi opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi yhteensä neljänä lukukautena sekä olla asevelvollisuuden tai vanhempainvapaiden vuoksi poissaolevana tarvittavan ajan. Jokaisella opiskelijalla on siis hyvät mahdollisuudet räätälöidä opiskelutahti omiin tarpeisiinsa sopivaksi.

Teksti: Kaisa Lepistö
Kuvat: TTY:n arkisto

Kirjoittaja on 23-vuotias kauppatieteiden opiskelija Tampereen yliopistosta. TTY on tullut tutuksi yritysviestinnän sivuainekokonaisuuden kautta. Hän on viihtynyt Hervannan hengessä niin hyvin, että ikuisesta wannabe teekkarista tulee toivottavasti oikea teekkari ensi syksynä.

 

 

Kerro kaverille
TTY - Kirkkaasti paras valinta
TTY - Kirkkaasti paras valinta
2/2010
TTY - Kirkkaasti paras valinta
Tulevaisuuden elämäntapa takaa töitä teekkareille
Tulevaisuuden elämäntapa takaa töitä teekkareille
2/2010
Tulevaisuuden elämäntapa takaa töitä teekkareille
Osaava saa töitä
Osaava saa töitä
2/2010
Osaava saa töitä
Työ tieteen parissa on kuin mieluisa harrastus
Työ tieteen parissa on kuin mieluisa harrastus
2/2010
Työ tieteen parissa on kuin mieluisa harrastus
 
2/2010
Pelien tekeminen ei ole leikkiä
Pelien tekeminen ei ole leikkiä
2/2010
Pelien tekeminen ei ole leikkiä
Scifiä vai totta: ajatuksen voimalla ohjattava peli!
Scifiä vai totta: ajatuksen voimalla ohjattava peli!
2/2010
Scifiä vai totta: ajatuksen voimalla ohjattava peli!
Kännykästään teekkari tunnetaan
Kännykästään teekkari tunnetaan
2/2010
Kännykästään teekkari tunnetaan
Ja maailma pelastuu...
Ja maailma pelastuu...
2/2010
Ja maailma pelastuu...
Opiskelua urheilun ehdoilla
Opiskelua urheilun ehdoilla
2/2010
Opiskelua urheilun ehdoilla
Lähiöistä kukoistavia keitaita
Lähiöistä kukoistavia keitaita
2/2010
Lähiöistä kukoistavia keitaita
Matematiikka ja fysiikka ovat tekniikan opiskelijan työkalut
Matematiikka ja fysiikka ovat tekniikan opiskelijan työkalut
2/2010
Matematiikka ja fysiikka ovat tekniikan opiskelijan työkalut
Ulkomailla opiskelu ei varmasti kaduta
Ulkomailla opiskelu ei varmasti kaduta
2/2010
Ulkomailla opiskelu ei varmasti kaduta

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi