2/2010

Matematiikka ja fysiikka ovat tekniikan opiskelijan työkalut

TTY:n arkisto

Työskentelyyn mm. laboratorissa saa apua opettajalta ja ryhmältä.

Opiskelijan alkutaivalta tuetaan monin tavoin, jotta matka kohti tutkintoa sujuisi sutjakkaasti.

Perustyökaluina diplomi-insinöörien työkalupakista löytyvät matematiikan ja fysiikan teoriat ja kyky niiden soveltamiseen. Kaikille DI-opiskelijoille kuuluu tietty määrä pakollisia matematiikan, fysiikan ja kemian opintoja. Lukion pitkän matematiikan taidot antavat hyvän pohjan matematiikan perusopinnoille. Myös kaikille pakollisiin fysiikan opintojaksoihin lukiosta tulevilla on yleensä riittävän hyvät valmiudet.

- Eikä kaikkea tarvitse osata ennalta, täällä opitaan lisää muun muassa vektorisuureiden derivointia ja integrointia, professori Jorma Keskinen fysiikan laitokselta lupaa.

Opinnot sujuvasti käyntiin

Joskus hyppy lukiosta vaativiin yliopisto-opintoihin voi yllättää. TTY:llä on keinoja opiskelijoiden tukemiseen, jotta opinnot eivät jumittuisi ainakaan matematiikan ja fysiikan pakollisiin perusopintoihin. Ne on hyvä suorittaa opintojen alussa, sillä myöhemmin opinnoissa tarvitaan näitä tietoja ja taitoja.

-Olemme kiinnittäneet huomiota opintojen sujuvaan käynnistymiseen, koska sillä on suuri vaikutus ensimmäisen vuoden opintojen suorittamisessa. Tavallinen opiskelija selviytyy pakollisista opinnoista hyvin parin ensimmäisen opintovuoden aikana, kertoo professori Seppo Pohjolainen matematiikan laitokselta.

Matematiikkasilta auttaa aloittavia opiskelijoita

  • TTY on mukana MathBridge-projektissa. Tavoitteena on rakentaa opintonsa aloittaville tarkoitettu verkkokäyttöinen ympäristö, jossa opiskellaan koulu- ja yliopistomatematiikan välille suunniteltuja kursseja. Kurssit voivat muuntua oppijan osaamisen ja tarpeiden mukaan.
  • Valitsemallaan polulla oppija saa palautetta osaamisestaan ja voi painottaa opintojaan tavoitteidensa ja kiinnostuksensa mukaisiksi. Monikielisessä ja kansainvälisessä ympäristössä opettajat voivat suunnitella ja toteuttaa useille eri kohderyhmille ja osaamistasoltaan erilaisille opiskelijoille suunnattuja kursseja.
  • Hankkeessa on mukana TTY:n matematiikan laitoksen ohella kymmenen eurooppalaista yliopistoa tai tutkimuslaitosta.
  • Yliopistossa opintonsa aloittavien matematiikan taidot eivät aina ole riittävän hyvällä tasolla. Viime vuonna tehdyssä tutkimuksessa tekniikan ylioppilaista peräti neljännes ilmoitti opintojensa viivästyneen yliopistomatematiikan vaikeuden vuoksi.
  • Matematiikan oppimisen ongelmat ovat samanlaisia kaikkialla kehittyneissä maissa.

Kaikki TTY:n diplomi-insinööriopiskelijat opiskelevat kahden ensimmäisen vuoden aikana matematiikkaa yhteensä 27 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työpanosta. Insinöörikoulutusohjelmien opiskelijat suorittavat myös fysiikan opintoja vähintään 17 opintopisteen verran. Tähän sisältyy kaksi teoriajaksoa ja laboratoriotöitä. Opintojaksot on tarkoitus suorittaa ensimmäisen opintovuoden aikana.

Jokainen DI-opiskelija suorittaa opintojen alussa matematiikan perustaitotestin. Sen perusteella opettajat saavat tietoa opiskelijoiden keskimääräisestä osaamisesta. Testin tulos ei vaikuta kurssilta saatuun arvosanaan. Jos testimenestys se ei ole riittävä, kerrataan koulumatematiikkaa tietokoneavusteisesti niin sanotussa matematiikkajumpassa.

Ryhmän tukea, opettajan ohjausta

Matematiikan kursseilla tukena ovat lisäksi omaan oppimistyyliin sopivat harjoitusryhmät, joissa saa myös opettajan tukea.

-Niille, jotka haluavat laskea itsekseen ja niille, jotka mieluummin laskevat yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa, on omat ryhmänsä. Matematiikkaklinikalla opintonsa aloittava opiskelija voi hakeutua ryhmään, jossa saa henkilökohtaista ohjausta, Pohjolainen kertoo.

Myös fysiikan puolella on pitkäjänteisesti pyritty antamaan tukea asioissa, jotka opiskelijat kokevat vaikeiksi. Jorma Keskinen tietää kokemuksesta, että jos opintojen eteneminen fysiikan perusopinnoissa tökkii, syynä ovat useimmiten laboratoriotyöt.

-Laboratoriotöiden suorittaminen on ollut kiinni opiskelijan omasta aktiivisuudesta. Kun työt eivät ole olleet valmiina lukujärjestyksessä, niiden aloittaminen on usein jäänyt liian myöhäiseen vaiheeseen.

Opiskelun sujuvoittamiseksi sekä fysiikan laboratoriota että siellä tehtäviä töitä on uudistettu. Nyt laboratoriotyöt myös yhdistetään luentokursseihin ja aikataulutetaan lukujärjestyksiin.

-Laboratoriotöiden suorittaminen on parantunut, ja saamamme palaute on ollut positiivista, Keskinen sanoo.

Teoriajaksoissa opintojakson tehtäviä lasketaan pienryhmissä, ja mukana oleva opettaja neuvoo ja auttaa tarpeen mukaan.

Seppo Pohjolainen ja Jorma Keskinen kertovat, että toimenpiteet sekä matematiikan että fysiikan opintojen tukemiseksi ovat auttaneet, ja opiskelijoilta saatu palaute on ollut hyvää.

-Opiskelijan oma aktiivisuus on tietysti merkittävin oppimista edistävä tekijä ja sen tukemiseksi kehittämistoimia tarvitaan tulevaisuudessakin. On myös tärkeätä, että opiskelijat ovat mukana oppimista kehittämässä.

Lyhyelläkin matikalla voi onnistua

TTY:n valintakokeet perustuvat lukion pitkän matematiikan, fysiikan ja kemian opintoihin. Lyhyelläkin matematiikalla voi onnistua, jos on valmis tekemään lujasti töitä, kannustaa opiskelijapalveluiden päällikkö Lea Pelto.

- Voit hakea TTY:lle opiskelemaan, vaikka olisit lukenut lukiossa lyhyen matematiikan ja fysiikan. Silloin sinun kyllä kannattaa tsempata ja opiskella lisää pääsykokeisiin. Jos pidät välivuoden ennen opintojen aloittamista, kannattaa silloinkin matematiikan ja fysiikan taitoja kertailla.

 

Teksti: Marjut Kemiläinen
Kuva: TTY:n arkisto

 

 

Kerro kaverille
TTY - Kirkkaasti paras valinta
TTY - Kirkkaasti paras valinta
2/2010
TTY - Kirkkaasti paras valinta
Tulevaisuuden elämäntapa takaa töitä teekkareille
Tulevaisuuden elämäntapa takaa töitä teekkareille
2/2010
Tulevaisuuden elämäntapa takaa töitä teekkareille
Osaava saa töitä
Osaava saa töitä
2/2010
Osaava saa töitä
Työ tieteen parissa on kuin mieluisa harrastus
Työ tieteen parissa on kuin mieluisa harrastus
2/2010
Työ tieteen parissa on kuin mieluisa harrastus
 
2/2010
Pelien tekeminen ei ole leikkiä
Pelien tekeminen ei ole leikkiä
2/2010
Pelien tekeminen ei ole leikkiä
Scifiä vai totta: ajatuksen voimalla ohjattava peli!
Scifiä vai totta: ajatuksen voimalla ohjattava peli!
2/2010
Scifiä vai totta: ajatuksen voimalla ohjattava peli!
Kännykästään teekkari tunnetaan
Kännykästään teekkari tunnetaan
2/2010
Kännykästään teekkari tunnetaan
Ja maailma pelastuu...
Ja maailma pelastuu...
2/2010
Ja maailma pelastuu...
Opiskelua urheilun ehdoilla
Opiskelua urheilun ehdoilla
2/2010
Opiskelua urheilun ehdoilla
Lähiöistä kukoistavia keitaita
Lähiöistä kukoistavia keitaita
2/2010
Lähiöistä kukoistavia keitaita
Ulkomailla opiskelu ei varmasti kaduta
Ulkomailla opiskelu ei varmasti kaduta
2/2010
Ulkomailla opiskelu ei varmasti kaduta
Tuhtia tietoa opinnoista
Tuhtia tietoa opinnoista
2/2010
Tuhtia tietoa opinnoista

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi