1/2010

Uusi tuottavuusajattelu alkaa ruohonjuuritasolta

Mittaritiimi

Palvelutuotannon mittaamisesta ja johtamisesta on ilmestynyt
uusi kirja. Kirjoittajina ovat Mittaritiimin tutkijat.

Hyvinvointipalveluiden tuottavuutta voi parantaa muutenkin kuin henkilökuntaa vähentämällä ja palvelujen laatua heikentämällä, väittää tutkija Aki Jääskeläinen.

TTY on yhdessä Helsingin kaupungin kanssa kehittänyt uutta tuottavuuden mittausmallia julkisiin hyvinvointipalveluihin. Tarkoituksena on saada tarkempi kuva tuottavuudesta ja luoda samalla uudenlaista kulttuuria työpaikoille.
- Tuottavuutta pidetään usein kirosanana, ja koko käsitteen mielekkyys julkisella sektorilla kyseenalaistetaan, sanoo tutkija Aki Jääskeläinen TTY:n teollisuustalouden laitokselta.

Julkinen sektori on jatkuvien tuottavuuspaineiden alla. Esimerkiksi vanhuspalveluissa paineet toiminnan kehittämiseen ja tuottavuuden parantamiseen lisääntyvät jatkuvasti. Väestön ikääntyessä työntekijämäärä vähenee, samalla palvelujen tarve ja asiakasmäärä kasvavat.
- Usein ajatellaan, että hyvinvointipalveluiden tuottavuutta ei voida parantaa muuten kuin henkilökuntaa vähentämällä ja palvelujen laatua heikentämällä. Tämä ei välttämättä pidä paikkaansa.
Väitöskirjaansa julkisten palveluiden tuottavuuden mittaamisesta valmisteleva Jääskeläinen uskoo, että tuottavuus voi parantua resurssien karsimisen lisäksi myös esimerkiksi tarjottaessa yhä vaativampia palveluita entisin resurssein.

Uusi mittausmalli

Jääskeläisen näkemys on vahvistunut Helsingin kaupungin hyvinvointipalveluita koskevassa tutkimushankkeessa, jossa on luotu uusia lähestymistapoja tuottavuuden mittaamiseen. Tavoitteena on myös ollut saavuttaa entistä parempi ymmärrys erilaisista tuottavuuteen vaikuttavista tekijöistä, kuten palveluiden laadusta.

5 keinoa parantaa
hyvinvointipalvelujen tuottavuutta

  • Käytä kapasiteetti tehokkaasti kysyntää ja asiakastarpeita ennakoiden
  • Etsi keinoja itsepalvelun lisäämiseen
  • Tarkista toimintayksiköiden koot
  • Varmista hyvä henkilöstöjohtaminen
  • Hyödynnä tehokkaasti olemassa oleva mittausinformaatio

Helsingin kaupungin sosiaaliviraston pilottiyksiköissä toteutettu tuottavuusmittauksen kehitystyö synnytti uuden tuottavuuden mittausmallin, jollaista ei tiettävästi ole koskaan sovellettu Suomen julkisissa organisaatioissa. Kiteytynyt ajatus uudessa mallissa on, että on ymmärrettävä rajatun yksikön toimintaa, jotta voidaan kehittää toiminnan kannalta relevantteja tuottavuusmittareita. Vasta sitten mittaustuloksia voidaan yhdistää ja viedä organisatorisesti alhaalta ylöspäin.

Lähemmäs käytäntöä

- Ruohonjuuritason toimintaan liittyviä tuottavuuden kehittämiskohteita voidaan tunnistaa vain tuottavuustekijöihin, kuten tilojen käyttöasteeseen ja asiakkaiden kuntoisuuteen liittyvän tiedon avulla.

Ymmärrystä ruohonjuuritason tuottavuustekijöistä on kerätty toimintatutkimuksella ja haastatteluin. Tutkimuksessa on keskitytty operatiivisen johdon tarpeisiin ja käytännön kysymyksiin.

- Suuri osa olemassa olevista julkisten organisaatioiden tuottavuusmittareista tarkastelee asiaa karkealla tasolla. Konkreettisia ratkaisuja näihin esimiesten mittaustarpeisiin on vähän. Lisäksi vanhojen menetelmien ongelma on irrallisuus arjesta, Jääskeläinen summaa.

Alustavat kokemukset uudesta mittaustavasta ovat positiivisia. Tulokset saadaan laajemmin työyhteisöjen käyttöön vuonna 2010.

Tampereen teknillisen yliopiston Mittaritiimi-tutkimusryhmän puolitoistavuotta kestänyt projekti Julkisten hyvinvointipalvelujen tuottavuus: johtamista tukevien mittausjärjestelmien suunnittelu päättyi viime vuoden lopussa. Sen päärahoittaja oli Työsuojelurahasto (TSR).

 

Lue lisää:

Lönnqvist, A., Jääskeläinen, A., Kujansivu, P., Käpylä, J., Laihonen, H., Sillanpää, V., Vuolle, M. 2010. Palvelutuotannon mittaaminen johtamisen välineenä. Tietosanoma.

 

Teksti: Tarja Luukko
Kuva: Petri Laitinen

 

 

Kerro kaverille
Professori paljasti asteroidin pimeän puolen
Professori paljasti asteroidin pimeän puolen
1/2010
Professori paljasti asteroidin pimeän puolen
Palkittu Adam Foster tutkii atomitason ilmiöitä
Palkittu Adam Foster tutkii atomitason ilmiöitä
1/2010
Palkittu Adam Foster tutkii atomitason ilmiöitä
Synergia sytyttää työhön
Synergia sytyttää työhön
1/2010
Synergia sytyttää työhön
 
1/2010
 
1/2010
 
1/2010
 
1/2010
 
1/2010

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi