1/2010

Synergia sytyttää työhön

Peltonen-Palotie

- Aidosti innovatiivista akateemista tutkimus- ja koulutusyhteisöä
luodessa täytyy pitää huolta siitä, että uutta rakennetaan
koulutuksen ja tutkimuksen ehdoilla, ei uusien rakenteiden
pystyttämiseksi, korostaa Leena Peltonen-Palotie.

Tieteen akateemikko Leena Peltonen-Palotie korostaa, että huipputason tutkimuksessa ja opetuksessa ei jaeta pikavoittoja. Uuden rakentaminen edellyttää vuosien investointeja.


TTY-säätiön hallituksen jäsen professori Leena Peltonen-Palotie on tieteen uusi akateemikko, jolle presidentti Tarja Halonen myönsi arvonimen lokakuussa 2009. Palotien mielestä TTY:n uudella säätiömallilla on mahdollisuus luoda yliopistoihin synergiaa kaikilla tasoilla.
- On hyvin lupaavaa että säätiön hallituksessa on erityisosaajia tekniikan eri aloilta. Itse tuon joukkoon biologian ja geenitekniikan näkökulman. Eri alojen yhdistymisen mahdollistama vuoropuhelu näkyy näin koko tiedeyhteisön lisäksi myös säätiön hallituksen tasolla.
Peltonen-Palotie uskoo, että jos integraatio eri alojen välillä toteutuu Tampereella parhaalla mahdollisella tavalla, syntyy uuden koulutuspohjan omaavia yksilöitä, jotka pystyvät ajattelemaan eri tavalla kuin muut.
- Uuden ajattelu on edellytys, jotta voidaan vastata ihmiskunnan suuriin haasteisiin, kuten kestävän kehitykseen, ilmastonmuutokseen ja väestön ikääntymiseen liittyviin kysymyksiin.

Maltti valttia uutta rakennettaessa

Peltonen-Palotie näkee TTY:n tulevaisuuden haastavana, mutta mahdollisuuksiltaan rajattomana. Hän korostaa säätiömallisen yliopiston edustavan Suomessa uutta, jolloin edessä ovat kaikki mahdollisuudet, mutta myös uhat, jotka uuden luomiseen liittyvät.
- Meillä on nyt mahdollisuus rakentaa täysin uusi akateeminen koulutusyhteisö. On hyvin kiehtovaa kokeilla, voidaanko yliopistoa hallinnoida eri tavalla kuin on totuttu. Haasteena on pitää huolta siitä, että uutta rakennetaan aidosti koulutuksen ja tutkimuksen puolesta.
- Nyt tulisi ymmärtää, että kyse on vuosien ellei vuosikymmenten investoinneista. Uuden rakentaminen vaatii vuosien sijoitusta uusille aloille ja tämä kaikki vie oman aikansa. Minkäänlaisia pikavoittoja ei huipputason tutkimuksessa tai opetuksessa saavuteta.

Kansainvälistymällä ulos umpiosta

KUKA: Leena Peltonen-Palotie (s. 1952)

  • professori, LKT, nimitettiin 29. lokakuuta 2009 tieteen akateemikoksi
  • johtaa Euroopan merkittävintä ihmisgenetiikan tutkimusyksikköä Wellcome Trust Sanger Instituutissa Englannissa
  • tutkimusjohtaja Suomen molekyylilääketieteen instituutissa
  • vieraileva professori: Broad Institute of MIT and Harvard, USA
  • julkaissut yli 500 tieteellistä artikkelia ja noin 70 katsausartikkelia
  • Suomen Akatemian Kansantautien genetiikan huippuyksikön alkuperäinen johtaja

Suomalainen tiede ja tutkimus pidetään Peltonen-Palotien mielestä elinvoimaisena kannustamalla uuteen ajatteluun. Pieni yhteiskunta luo suuren määrän mahdollisuuksia tiedon jakamiseen ja uuden kehittämiseen.
- Pienen maan täytyy pitää meteliä itsestään ja erittäin proaktiivisesti osallistua kansainvälisiin yhteistyömahdollisuuksiin. Pienen tiedeyhteisön kesken riski on se, että muodostuu umpio, eikä löydetä näitä mahdollisuuksia, vaan käperrytään itseemme. Vain jatkuvalla verkostojen luomisella ja ylläpitämisellä päästään kiinni todelliseen kansainväliseen oppimiseen ja tutkimustyön tekemiseen.
Peltonen-Palotieltä itseltään eivät tavoitteet ja motivaatio lopu.
- Intohimo tieteelle lähtee siitä, että syttyy työlleen, kun työhön liittyy eräänlainen luomisen komponentti. Tällainen ihminen elää työlleen ja tutkimukselleen, joka on vahvuus ja voima.

Tampereen teknillisen yliopiston säätiömuotoinen toiminta alkoi 1.1.2010

Säätiömalli tukee merkittävästi koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistä TTY:ssä ja antaa hyvät lähtökohdat menestyä kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa. TTY:n tavoite on kerätä yksityisiltä rahoittajilta 50 miljoonan euron säätiöpääoma vuoden 2011 loppuun mennessä. TTY on jo saanut sitoumukset lähes 60 prosenttiin tavoitellusta yksityisestä pääomasta. Sekä yhteisöt että yksityishenkilöt voivat lahjoittamalla tukea TTY:n työtä suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän hyväksi.

Lisätietoja: www.tut.fi, www.tut.fi/tty-saatio.

Geenitutkimuksen edelläkävijä

Akateemikko Leena Peltonen-Palotie on maailman tunnetuimpia ja arvostetuimpia geenitutkijoita. Hän on tehnyt uraauurtavaa työtä ihmisgeenien ja erityisesti tautigeenien parissa. Hänen tutkimuksensa on erinomainen esimerkki merkittävistä mahdollisuuksista yhdistää perusmolekyylibiologia ja lääketiede erilaisten sairauksien ymmärtämiseksi.
Peltonen-Palotie on kutsuttu sekä Suomalaiseen Tiedeakatemiaan että Academia Europæan jäseneksi. Hän on saanut lukuisia palkintoja, kuten Matti Äyräpään palkinnon ja Anders Jahre -palkinnon. Hän on Uppsalan (2000) ja Joensuun yliopiston (2004) kunniatohtori. Vuonna 2006 Peltonen-Palotielle myönnettiin ensimmäisenä suomalaisena Prix van Gysel -tiedepalkinto ja Eric K. Fernströmin säätiön suurpalkinto.

Teksti: Susanna Anttilainen
Kuva: Leena Peltonen-Palotien arkisto

 

Kerro kaverille
Professori paljasti asteroidin pimeän puolen
Professori paljasti asteroidin pimeän puolen
1/2010
Professori paljasti asteroidin pimeän puolen
Uusi tuottavuusajattelu alkaa ruohonjuuritasolta
Uusi tuottavuusajattelu alkaa ruohonjuuritasolta
1/2010
Uusi tuottavuusajattelu alkaa ruohonjuuritasolta
Palkittu Adam Foster tutkii atomitason ilmiöitä
Palkittu Adam Foster tutkii atomitason ilmiöitä
1/2010
Palkittu Adam Foster tutkii atomitason ilmiöitä
 
1/2010
 
1/2010
 
1/2010
 
1/2010
 
1/2010

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi