1/2010

Olisiko supertietokone taklannut taantuman?

Techilalle Innosuomipalkinto

Techila Technologies palkittiin vuoden 2009 lopussa tasavallan
presidentin myöntämällä INNOSUOMI-palkinnolla.

Palkittu tamperelaiskeksintö ottaa PC:stä tehot irti. Innovaatio soveltuu useille aloille rahoituksesta hiukkasfysiikkaan.

Finanssikriisi sai rauhassa muhia noususuhdanteen suojissa. Tamperelaisen Techila Technologiesin toimitusjohtajan Rainer Wehkampin mukaan yksi keskeisistä kriisin mahdollistajista oli puutteet riskienhallinnassa. Finanssiyritysten sisäinen riskienhallinta on pitkälti raskasta laskentaa, ja siihen yritysten tietokonekapasiteetit ovat rajalliset.

Finanssitalojen kehityskeskuksissa spesialistijoukot luovat laskentamalleja riskien hallitsemiseksi ja kannattavuuden maksimoimiseksi.

- Joka kehittää tehokkaimmat laskentasovellukset ja kykenee laskemaan muita nopeammin, tekee usein myös parhaat tuotot esimerkiksi monimutkaisilla johdannaismarkkinoilla.

Teho odottaa käyttäjäänsä

Raskaan laskennan tarve niin yrityksissä kuin tiedemaailmassakin kasvaa koko ajan, ja sen myötä myös investoinnit suurtehotietokoneisiin. Rainer Wehkampin mukaan tehoa on saatavissa ilman miljoonainvestointejakin, kun pannaan vajaakäyttöisenä PC:eissä odottava laskentakapasiteetti töihin.

Tämä onnistuu Techila Technologies Oy:n ratkaisulla. Yhtiön grid-teknologiaan perustuva, hajautetun laskennan järjestelmä tunnistaa sisäverkkojen vapaan PC-kapasiteetin ja ottaa sen käyttöön.

Techila Grid

  • Techila Technologies Oy:n kehittämä virtuaalinen supertietokone, joka hyödyntää IT-infran käyttämätöntä laskentakapasiteettia. Sen avulla voidaan nopeuttaa merkittävästi tutkimuksen, tuotekehityksen ja liiketoiminnan vaatimia laskentoja kuten mallinnuksia, simulointeja, optimointeja ja data-analyysejä.
  • Koostuu kahdesta osasta: Linux-pohjaisesta IBM System X Techila Grid -palvelimesta sekä laskentaan osallistuville koneille asennettavasta Java-väliohjelmistosta. Laskentakoneiden asentaminen tehdään keskitetysti IT-infran hallintaohjelmien avulla.
  • Ratkaisu tukee Windows-, Mac-, Linux- ja Unix-käyttöjärjestelmiä.
  • Laskentakapasiteetti kasvaa automaattisesti olemassa olevan IT-infran päivittämisen myötä. Loppukäyttäjälle helppo operoida eikä vaadi toimintatapojen muuttamista.
  • Investointina ja elinkaarikustannuksilla mitattuna Techila Grid on edullinen verrattuna vastaavan laskentakapasiteetin tarjoamaan laskentapalvelimeen.

Techila Technologiesin perustajat Rainer Wehkamp ja kehitysjohtaja Teppo Tammisto ovat opiskelleet TTY:n ohjelmistotekniikan laitoksella ja kehittäneet innovaatiotaan ja yritysideaansa TTY:n Yritystallissa. TTY myös pilotoi ratkaisua vuonna 2006.

Nyt Techila Grid -ratkaisu on TTY:n tutkijoiden käytössä. Verkossa on noin tuhat PC:tä. Professori Ulla Ruotsalainen signaalinkäsittelyn laitokselta näki ratkaisun hyödyt heti.

- Tietyt ongelmat ratkeavat suoraan sitä paremmin, mitä enemmän on laskentatehoa. Rajat eivät nyt tule hevin vastaan, ja saamme kuormitusta pois tietokoneklustereiltamme.

Maailmalle ja markkinajohtoon

Ulla Ruotsalaisen johtaman M2oBSI-tutkimusryhmän (Methods and Models for Biological Signals and Images) työ liittyy aivo- ja syöpätutkimukseen. Se kehittää ratkaisuja biologisten ja lääketieteellisten kuvasarjojen analysoimiseksi automaattisesti. Työssä tarvittavan valtavan parametrijoukon optimointi kysyy järeää laskentatehoa.

- Gridin käyttö on merkittävästi nopeuttanut tutkimusta. Ennen saatoimme odottaa joitakin välituloksia kaksikin viikkoa, nyt ne saadaan parissa päivässä. Näemme toimivatko oletuksemme, ja eteneminen motivoi tutkijoita. Ja totta kai saamme tuloksia myös nopeammin julkaistuksi.

Tutkimusryhmän tavoite on kehittää terveydenhuollon käyttöön uudenlainen menetelmä syöpäkasvaimien pahanlaatuisuuden tunnistamiseksi ja hoidon tehon toteamiseksi.

Techila Technologies puolestaan tähtää innovaatiollaan kansainvälisille markkinoille. Kaikki suomalaiset teknilliset yliopistot ja Helsingin yliopisto käyttävät jo sitä, samoin Prahan kauppakorkeakoulu. Myös Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERN näkee ratkaisun hyödyt, ja yhteistyö sen kanssa on tiivistymässä entisestään. Ruotsalaisella ja  Wehkampilla on vireillä tutkimushankehakemus CERNin kanssa.

Usea suomalainen finanssi- ja rahoitusalan yritys hyödyntää Techila Gridiä.

- Tavoite on saavuttaa grid-teknologian markkinajohtajuus maailmassa, Rainer Wehkamp toteaa.

 

Teksti Aila Välikoski
Kuva: Auvo Mäkinen

 

 

Kerro kaverille
Professori paljasti asteroidin pimeän puolen
Professori paljasti asteroidin pimeän puolen
1/2010
Professori paljasti asteroidin pimeän puolen
Uusi tuottavuusajattelu alkaa ruohonjuuritasolta
Uusi tuottavuusajattelu alkaa ruohonjuuritasolta
1/2010
Uusi tuottavuusajattelu alkaa ruohonjuuritasolta
Palkittu Adam Foster tutkii atomitason ilmiöitä
Palkittu Adam Foster tutkii atomitason ilmiöitä
1/2010
Palkittu Adam Foster tutkii atomitason ilmiöitä
Synergia sytyttää työhön
Synergia sytyttää työhön
1/2010
Synergia sytyttää työhön
 
1/2010
 
1/2010
 
1/2010
 
1/2010

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi